FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

31000172101: Belgian Dutch language reference set (foundation metadata concept)


Status: current, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 15-Mar 2018. Module: Belgian module (core metadata concept)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
51000172114 Belgian Dutch language reference set (foundation metadata concept) en Fully specified name Active Entire term case sensitive (core metadata concept) Belgian module (core metadata concept) US English: Preferred (foundation metadata concept)
61000172111 Belgian Dutch language reference set en Synonym (core metadata concept) Active Entire term case sensitive (core metadata concept) Belgian module (core metadata concept) US English: Preferred (foundation metadata concept)
80681000172111 fichier de référence néerlandais belge fr Synonym (core metadata concept) Active Entire term case insensitive (core metadata concept) Belgian module (core metadata concept) Belgian French language reference set (foundation metadata concept): Preferred (foundation metadata concept)
80731000172116 Belgisch-Nederlands referentiebestand nl Synonym (core metadata concept) Active Entire term case sensitive (core metadata concept) Belgian module (core metadata concept) Belgian Dutch language reference set (foundation metadata concept): Preferred (foundation metadata concept)

87484 members. Search Members:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Belgian Dutch language reference set (foundation metadata concept) Is a Language type reference set (foundation metadata concept) true Inferred relationship Some

Members acceptabilityId
"syndroom van Potter-sequentie, gespleten gehemelte met gespleten lip en hartaandoening" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van Potter-sequentie, gespleten gehemelte met gespleten lip en hartafwijking" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van agenesie van corpus callosum, cataract en immunodeficiëntie" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van agenesie van pulmonalisklep, intact ventriculair septum en persisterende ductus arteriosus" Preferred (foundation metadata concept)
"syndroom van agenesie van pulmonalisklep, tetralogie van Fallot en afwezigheid van ductus arteriosus" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van agenesie van valva trunci pulmonalis, tetralogie van Fallot en afwezigheid van ductus arteriosus Botalli" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van aortabooganomalie, faciale dysmorfie en mentale retardatie" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van aortabooganomalie, faciale dysmorfie en verstandelijke beperking" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van aortabooganomalie, faciale dysmorfie en verstandelijke handicap" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van atherosclerose, doofheid, diabetes, epilepsie en nefropathie" Preferred (foundation metadata concept)
"syndroom van atrioventriculair defect, blefarofimose, radiaal en anaal defect" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van atrioventriculair septumdefect, blefarofimose, radiaal en anaal defect" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van atrioventriculairseptumdefect, blefarofimose, radiaal en anaal defect" Preferred (foundation metadata concept)
"syndroom van brachydactylie, mesomelie, verstandelijke beperking en hartdefect" Preferred (foundation metadata concept)
"syndroom van cardiomyopathie, cataract en gewrichtsaandoening van heup en wervelkolom" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van cardiomyopathie, cataract en heup-wervelkolomaandoening" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van cerebellaire ataxie, mentale retardatie, opticusatrofie en huidafwijkingen" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van cerebellaire ataxie, verstandelijke beperking, opticusatrofie en huidafwijkingen" Preferred (foundation metadata concept)
"syndroom van cerebellaire ataxie, verstandelijke handicap, opticusatrofie en huidafwijkingen" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van cheilopalatoschisis, intestinale malrotatie en hartaandoening" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van cheilopalatoschisis, intestinale malrotatie en hartziekte" Preferred (foundation metadata concept)
"syndroom van cheiloschisis, extremiteit- en hartmalformatie" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van craniosynostose, congenitale hartafwijking en mentale retardatie" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van craniosynostose, congenitale hartafwijking en verstandelijke beperking" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van dysmorfie, conductief gehoorverlies en hartdefect" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van encefalopathie, hypertrofische cardiomyopathie en renale tubulopathie" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van erfelijke angiopathie, nefropathie, aneurysmata en spierkrampen" Preferred (foundation metadata concept)
"syndroom van extrasystolen, kleine gestalte, hyperpigmentatie en microcefalie" Preferred (foundation metadata concept)
"syndroom van faciale dysmorfie, geleidingsgehoorverlies en hartdefect" Preferred (foundation metadata concept)
"syndroom van faciale dysmorfie, immunodeficiëntie, livedo en kleine gestalte" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van gespleten gehemelte en gespleten lip, intestinale malrotatie en hartafwijking" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van hartafwijking, hamartoom van tong en polysyndactylie" Preferred (foundation metadata concept)
"syndroom van hartgeleidingsziekte, gedilateerde cardiomyopathie en brachydactylie" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van hereditaire angiopathie, nefropathie, aneurysmata en spierkrampen" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van hersenaandoening, hypertrofische cardiomyopathie en renale tubulopathie" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van hydrocefalie, hartmalformatie en hoge botdensiteit" Preferred (foundation metadata concept)
"syndroom van hydrocephalus, hartmalformatie en hoge botdensiteit" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van hyperurikemie, pulmonale hypertensie, nierfalen en alkalose" Preferred (foundation metadata concept)
"syndroom van hyperurikemie, pulmonale hypertensie, nierinsufficiëntie en alkalose" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van hypogenitalisme, mitralisklepprolaps en verstandelijke beperking" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van hypotrichose, lymfoedeem, telangiëctasie en renaal defect" Preferred (foundation metadata concept)
"syndroom van hypotrichose, lymfoedeem, teleangiëctasie en nierdefect" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van hypotrichose, lymfoedeem, teleangiëctasie en renaal defect" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van idiopathische retinale vasculitis, aneurysmata en neuroretinitis" Preferred (foundation metadata concept)
"syndroom van immunodeficiëntie met gespleten gehemelte en lip, cataract, hypopigmentatie en afwezig corpus callosum" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van kleine gestalte, hartklepaandoening en kenmerkende gelaatstrekken" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van lymfoedeem, atriumseptumdefect en veranderingen in aangezicht" Preferred (foundation metadata concept)
"syndroom van lymfoedeem, atriumseptumdefect en veranderingen in gelaat" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van microcefalie, hartdefect en longmalsegmentatie" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van microcefalie, hypoplasie van cerebellum en cardiale geleidingsstoornis" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van microcefalie, insult, verstandelijke beperking en hartziekte" Preferred (foundation metadata concept)
"syndroom van mitralisklepinsufficiëntie, doofheid en skeletafwijkingen" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van moyamoya-angiopathie, kleine gestalte, faciale dysmorfie en hypergonadotroop hypogonadisme" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van naevus flammeus, mega cisterna magna en hydrocefalie" Preferred (foundation metadata concept)
"syndroom van naevus flammeus, mega cisterna magna en hydrocephalus" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van obesitas, colitis, hypothyreoïdie, cardiale hypertrofie en ontwikkelingsachterstand" Preferred (foundation metadata concept)
"syndroom van obesitas, colitis, hypothyroïdie, cardiale hypertrofie en ontwikkelingsachterstand" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van perineaal hemangioom, malformaties van externe genitaliën, lipomyelomeningocele, vesicorenale afwijkingen, anusatresie en fibroma molle" Preferred (foundation metadata concept)
"syndroom van perineaal hemangioom, malformaties van externe genitaliën, spina bifida, vesicorenale afwijkingen, anusatresie en 'skin tag'" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van persisterende ductus arteriosus, bicuspide aortaklep en misvorming van hand" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van progressieve arteriële occlusieve ziekte, hypertensie, hartdefect, botfragiliteit en brachysyndactylie" Preferred (foundation metadata concept)
"syndroom van pulmonale agenesie, hartdefect en anomalieën van duim" Preferred (foundation metadata concept)
"syndroom van pulmonalisklepstenose, brachytelefalangisme en verkalking van kraakbeen" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van retinale ischemie, hyalinisatie van kleine bloedvaten in tractus digestivus en diffuse cerebrale calcificatie" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van segmentale overgroei, lipomatose, arterioveneuze malformatie en epidermale naevus" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van segmentale uitloper, lipomatose, arterioveneuze malformatie en epidermale naevus" Preferred (foundation metadata concept)
"syndroom van spinale dysrafie, anogenitale en cutane anomalieën, renale en urologische afwijkingen en lumbosacraal angioom" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van telangiectasia, erytrocytose, monoklonale gammopathie, perinefritische vochtophoping en intrapulmonale shunting" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van telangiëctasie, polycytemie, monoklonale gammopathie, perirenale vochtophoping en intrapulmonale shunting" Preferred (foundation metadata concept)
"syndroom van teleangiëctasie, polycytemie, monoklonale gammopathie, perirenale vochtophoping en intrapulmonale shunting" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van tetralogie van Fallot, mentale retardatie en groeiachterstand" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van tetralogie van Fallot, verstandelijke beperking en groeiachterstand" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van ventriculaire extrasystolie met syncope, congenitale anomalie van digitus en sequentie van Robin" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van ventriculaire extrasystolie met syncope, perodactylie en Pierre Robin-sequentie" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van ventriculaire extrasystolie met syncope, perodactylie en Robin-sequentie" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van ventriculaire extrasystolie met syncope, perodactylie, micrognathie, palatoschisis en glossoptose" Acceptable (foundation metadata concept)
"tijdelijke zwangerschapshypertensie, moeder bevallen met postnatale complicatie" Preferred (foundation metadata concept)
"tijdelijke zwangerschapshypertensie, moeder bevallen" Preferred (foundation metadata concept)
"tijdelijke zwangerschapshypertensie, moeder niet bevallen" Preferred (foundation metadata concept)
"trombo-embolie na infusie, perfusie en/of transfusie" Preferred (foundation metadata concept)
"trombose van arteria coronaria sinistra, ramus interventricularis anterior" Acceptable (foundation metadata concept)
"trombose van arterie van hoofd, hals en/of nek" Acceptable (foundation metadata concept)
"trombose van atrium, hartoor en ventrikel als actuele complicatie na acuut myocardinfarct" Preferred (foundation metadata concept)
"truncus arteriosus, type IV Edwards" Acceptable (foundation metadata concept)
"ulcus gastrojejunale met bloeding, met perforatie en met obstructie" Preferred (foundation metadata concept)
"ulcus ventriculi met bloeding, met perforatie en met obstructie" Preferred (foundation metadata concept)
"veralgemeende pustorische psoriasis, exanthematisch type" Acceptable (foundation metadata concept)
"zwangerschap, bevalling en puerperium gecompliceerd door reeds bestaande hypertensieve hartziekte" Acceptable (foundation metadata concept)
"zwangerschap, bevalling en/of kraambed gecompliceerd door hartziekte bij moeder" Acceptable (foundation metadata concept)
"zwangerschap, bevalling en/of kraambed gecompliceerd door hypertensie" Acceptable (foundation metadata concept)
"zwangerschap, bevalling en/of kraambed gecompliceerd door reeds bestaande hypertensie" Acceptable (foundation metadata concept)
"zwangerschap, bevalling en/of kraambed gecompliceerd door reeds bestaande hypertensieve hart- en/of nieraandoening" Acceptable (foundation metadata concept)
"zwangerschap, bevalling en/of kraambed gecompliceerd door reeds bestaande hypertensieve hartziekte" Acceptable (foundation metadata concept)
"zwangerschap, bevalling en/of kraambed gecompliceerd door reeds bestaande secundaire hypertensie" Acceptable (foundation metadata concept)
"zwangerschap, bevalling en/of kraambed gecompliceerd door renale hypertensie - bevallen met postnatale complicatie" Acceptable (foundation metadata concept)
"zwangerschap, bevalling en/of kraambed gecompliceerd door renale hypertensie - bevallen" Acceptable (foundation metadata concept)
"zwangerschap, bevalling en/of kraambed gecompliceerd door renale hypertensie" Acceptable (foundation metadata concept)
"zwangerschap, bevalling en/of kraambed gecompliceerd door rubella bij moeder" Acceptable (foundation metadata concept)
"zwangerschap, bevalling en/of puerperium gecompliceerd door hartziekte bij moeder" Acceptable (foundation metadata concept)
"zwangerschap, bevalling en/of puerperium gecompliceerd door hypertensie" Acceptable (foundation metadata concept)
"zwangerschap, bevalling en/of puerperium gecompliceerd door pre-existente hypertensie" Acceptable (foundation metadata concept)

Start Page 2 of 875 Next End


Reference Sets

Reference set descriptor

Back to Start