FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

105480006: behandeling geweigerd door patiënt (situatie)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2017. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
169559019 Refusal of treatment by patient en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
2606319010 Refusal of treatment by patient (situation) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
5118661000146116 behandeling geweigerd door patiënt (situatie) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
5118671000146110 behandeling geweigerd door patiënt nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm

271 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Refusal of treatment by patient Is a Does not comply with treatment false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Refusal of treatment by patient Is a Does not comply with treatment false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Refusal of treatment by patient Is a Care/help refused by patient false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Refusal of treatment by patient Subject relationship context (attribute) Subject of record (person) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Refusal of treatment by patient Subject relationship context (attribute) Subject of record (person) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Refusal of treatment by patient Procedure context (attribute) Rejected by recipient false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Refusal of treatment by patient Procedure context (attribute) niet uitgevoerd (kwalificatiewaarde) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Refusal of treatment by patient Temporal context (attribute) Current or specified time (qualifier value) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Refusal of treatment by patient Temporal context (attribute) Current or specified time (qualifier value) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Refusal of treatment by patient Associated procedure Procedure false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Refusal of treatment by patient Associated procedure Procedure false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Refusal of treatment by patient Procedure context (attribute) Rejected by recipient false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Refusal of treatment by patient Subject relationship context (attribute) Subject of record (person) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Refusal of treatment by patient Associated procedure Procedure true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Refusal of treatment by patient Temporal context (attribute) Current or specified time (qualifier value) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Refusal of treatment by patient Subject relationship context (attribute) Subject of record (person) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Refusal of treatment by patient Associated procedure General treatment false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Refusal of treatment by patient Procedure context (attribute) Rejected by recipient false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Refusal of treatment by patient Temporal context (attribute) Current or past (actual) (qualifier value) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Refusal of treatment by patient Procedure context (attribute) Refused (qualifier value) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Refusal of treatment by patient Temporal context (attribute) Current or past (actual) (qualifier value) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Refusal of treatment by patient interpreteert vermogen tot therapietrouw false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Refusal of treatment by patient Procedure context (attribute) Refused (qualifier value) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Refusal of treatment by patient Is a Procedure refused (situation) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
uitnodiging om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek afgewezen Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Examination of skin refused (situation) Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Dental fluoride treatment declined (situation) Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
onderzoek van kind geweigerd Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
opstellen van actieplan voor astma geweigerd (situatie) Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over alcoholgebruik geweigerd Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
tandheelkundig onderzoek geweigerd Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
oogonderzoek geweigerd Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over hartfalen geweigerd Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
functionele beoordeling geweigerd (situatie) Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
plannen van zorg voor valrisico geweigerd Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
jaarlijks bezoek geweigerd Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Vaccination declined by caregiver (situation) Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
radiotherapie geweigerd Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
beoordeling van kwaliteit van leven geweigerd Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Vaccine refused by patient Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
behandeling geweigerd door patiënt tegen tandheelkundig advies in Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Patient refuses day hospital (situation) Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Patient refuses hospital admission (situation) Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijzing naar specialist geweigerd (situatie) Is a False Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Referral to nephrologist refused (situation) Is a False Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Referral to cardiologist refused (situation) Is a False Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
behandeling met lipidenverlagend middel geweigerd Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
laboratoriumonderzoek geweigerd Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Radiology refused Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verrichting geweigerd om religieuze reden Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verrichting geweigerd - niet coöperatief Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verrichting geweigerd - na overdenken (situatie) Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verrichting geweigerd - wens van ouder Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Assessment examination refused (situation) Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
weigert tafeltje-dek-je (situatie) Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Social Services help refused (situation) Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Part III accommodation refused (situation) Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Refuses diabetes monitoring (situation) Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Coronary heart disease monitoring refused (situation) Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Refusal of treatment by parents Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
beoordeling van risico op osteoporose geweigerd (situatie) Is a False Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Medication refused Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Magnetic resonance imaging scan declined Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Angiocardiography declined Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Exercise tolerance test refused Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Multidisciplinary team falls assessment declined Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Primary health care team falls assessment declined Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Echocardiogram declined Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Diagnostic procedure declined Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Coronary arteriography declined Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Medication review declined Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Diabetic foot examination declined Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Blood pressure procedure refused Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cardiac rehabilitation declined Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Shared care prescribing declined Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Spirometry test declined Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
selectieve oestrogeenreceptormodulator geweigerd (situatie) Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
History refused (situation) Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Medium-chain acyl-coenzyme A dehydrogenase deficiency screening test declined (situation) Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
screening op congenitale hypothyreoïdie afgewezen (situatie) Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cystic fibrosis screening declined (situation) Is a False Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cardiovascular disease risk assessment declined (situation) Is a False Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Phenylketonuria screening declined (situation) Is a False Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Patient refused transportation (situation) Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Vascular disease risk assessment declined (situation) Is a False Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Counseling declined (situation) Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Referral declined by patient (situation) Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
postpartumonderzoek van moeder geweigerd Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
enkel-armindex geweigerd Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Blood glucose test declined Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Measurement of waist circumference declined Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Urine dipstick test declined (situation) Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Home oxygen therapy declined (situation) Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
controle van pulsaties in voet geweigerd Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Administration of blood product declined Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
routineonderzoek naar mishandeling in huiselijke kring geweigerd (situatie) Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Breastfeeding support declined Is a False Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Mental health assessment declined (situation) Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Assessment of physical health declined (situation) Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vaginale partus na eerdere sectio caesarea geweigerd Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Over 75 years of age health check declined Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
'advance care planning' geweigerd Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Discussion about advance care planning declined (situation) Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Assessment using Generalized Anxiety Disorder 7 item scale declined (situation) Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Review of advance care plan declined (situation) Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Prescription of anticipatory care medication declined (situation) Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
registratie voor online toegang tot zorg van lokale huisartsenpraktijk geweigerd Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fall risk assessment declined (situation) Is a False Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Bone density scan declined (situation) Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Screening declined (situation) Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
uitstrijk van cervix uteri volgens Papanicolaou geweigerd Is a False Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Colonoscopy refused (situation) Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Osteoporosis treatment declined (situation) Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
HIV screening declined Is a False Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Drug screening declined (situation) Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Body weight measurement declined (situation) Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Anal examination declined Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Declined to perform inhaler technique (situation) Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
consult voor middelenafhankelijkheid geweigerd Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Sampling of chorionic villus refused Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cholesterol reduction programme declined Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Follow-up encounter refused (situation) Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Obesity monitoring refused Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Asthma monitoring refused (situation) Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Clinical trial declined Is a True Refusal of treatment by patient geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Page 1 of 2 End


This concept is not in any reference sets

Back to Start