FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

106163009: Motor coordination finding (finding)


  Status: retired, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2005. Module: module van internationale editie (metadata)

  Descriptions:

  Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
  170590014 Motor coordination finding en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van beschrijving (metadata): achterhaalde term (metadata)
  578468016 Motor coordination finding (finding) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van beschrijving (metadata): achterhaalde term (metadata)

  0 descendants.

  Expanded Value Set


  Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
  Motor coordination finding Is a Motor nervous system finding false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Motor coordination finding Is a bevinding betreffende coördinatie en/of coördinatiestoornis (bevinding) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Motor coordination finding interpreteert Nervous system function (observable entity) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Motor coordination finding locatie van bevinding Structure of nervous system (body structure) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

  Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
  in staat om te rennen Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  rent (bevinding) Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  in staat om op plat oppervlak te rennen Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  niet in staat om op plat oppervlak te rennen Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  rent op plat oppervlak Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  rent niet op plat oppervlak Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  moeite met rennen op plat oppervlak Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  in staat om helling op te rennen Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  niet in staat om helling op te rennen (bevinding) Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  rent helling op Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  rent helling niet op Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  moeite met helling op rennen Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  in staat om helling af te rennen (bevinding) Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  niet in staat om helling af te rennen Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  rent helling af Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  rent niet van helling af (bevinding) Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  moeite met van helling af rennen (bevinding) Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  in staat om heuvel op te rennen Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  rent heuvel op Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  rent heuvel niet op Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  in staat om heuvel af te rennen (bevinding) Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  niet in staat om heuvel af te rennen (bevinding) Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  rent heuvel af Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Able to run up steps Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  rent opstapje op Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Able to run down steps Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  rent afstapje af Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  in staat om trap op te rennen Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  rent trap op Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  in staat om trap af te rennen Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  rent trap af Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  in staat om te beginnen met rennen Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  begint met rennen (bevinding) Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  stopt met rennen (bevinding) Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  in staat om obstakel te ontwijken tijdens rennen (bevinding) Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  ontwijkt obstakel tijdens rennen (bevinding) Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  in staat om hoek om te slaan tijdens rennen Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  slaat hoek om tijdens rennen Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  in staat om op tenen te lopen Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  loopt op tenen Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  in staat om te hinkelen Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  hinkelt (bevinding) Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  in staat om te huppelen Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  huppelt Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  in staat om op één voet te huppelen (bevinding) Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  huppelt op één voet Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  in staat om op wisselende voeten te huppelen Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  huppelt op wisselende voeten Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  in staat om te springen Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  springt Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  in staat om te kruipen Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  kruipt Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  in staat om te schuifelen Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  schuifelt (bevinding) Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  in staat om te rollen Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  rolt Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  in staat om op zij te rollen Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  in staat zich om te rollen Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  niet in staat om zich om te rollen (bevinding) Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  rolt zich om Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  probeert te kruipen Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  in staat om te hurken (bevinding) Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  hurkt Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  in staat te overbruggen Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  overbrugt Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  in staat om gewicht te verplaatsen (bevinding) Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  verplaatst gewicht (bevinding) Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  in staat om te slaan Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  slaat Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  in staat om te gooien Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  gooit Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  in staat om te vangen Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  vangt Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  in staat om te reiken (bevinding) Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  reikt (bevinding) Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  in staat om groot voorwerp over vloer te duwen en te trekken Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  duwt en trekt groot voorwerp over vloer (bevinding) Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  in staat om groot speelgoed met wielen vooruit te duwen en te trekken Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  duwt en trekt groot speelgoed met wielen vooruit Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  in staat om groot speelgoed met wielen achteruit te duwen en te trekken Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  duwt en trekt groot speelgoed met wielen achteruit Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  in staat om te duwen en te trekken tijdens rennen Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  duwt en trekt tijdens rennen Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  in staat om klein speelgoed met wielen vooruit te duwen en te trekken Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  duwt en trekt klein speelgoed met wielen vooruit Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  beweegt vanuit positie Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  in staat om te bewegen binnen positie (bevinding) Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  beweegt binnen positie Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  in staat om positie aan te houden (bevinding) Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  houdt positie aan (bevinding) Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  in staat om staande positie aan te houden (bevinding) Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  houdt staande positie aan Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  in staat om zittende positie aan te houden Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  houdt zittende positie aan Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  in staat om zich aan te passen aan positie (bevinding) Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  past zich aan positie aan Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  in staat om op te staan Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  staat op Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  in staat om alleen op te staan (bevinding) Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  staat alleen op (bevinding) Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  in staat om te gaan staan vanuit zittende positie Is a False Motor coordination finding geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

  Page 1 of 3 Next End


  Reference Sets

  Netherlands Dutch language reference set

  referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van concept

  SAME AS association reference set (foundation metadata concept)

  Back to Start