FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

118664000: Procedure on body system (procedure)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
1162061000146110 verrichting op lichaamsstelsel nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
183355010 Procedure on organ system en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
2326931000146117 verrichting op lichaamssysteem (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
2378981000146118 verrichting op lichaamssysteem nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
4234641000146111 verrichting in lichaamssysteem nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
4234651000146114 verrichting in tractus nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
446165017 Procedure on body system en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
700176017 Procedure on body system (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

36543 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
verrichting op lichaamssysteem (verrichting) Is a verrichting ingedeeld naar anatomische of verworven lichaamsstructuur true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verrichting op lichaamssysteem (verrichting) Procedure site structuur van lichaamssysteem true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
onderzoek van lichaamssysteem Is a True verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
toedienen van hypertherm antineoplastisch middel in thoraxholte (verrichting) Is a True verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verrichting op axillaire lymfeklier Is a False verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on integumentary system Is a True verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on musculoskeletal system Is a True verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on respiratory system Is a True verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on cardiovascular system Is a True verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verrichting op spijsverteringsstelsel (verrichting) Is a True verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verrichting op urogenitaal stelsel (verrichting) Is a True verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on nervous system Is a True verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verrichting aan endocrien systeem (verrichting) Is a True verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on eye and related structures Is a False verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on ear and related structures Is a True verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on olfactory system Is a False verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on hematopoietic system Is a True verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on immune system Is a True verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on lymphatic system Is a True verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verrichting op mediastinum Is a True verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Multisystem procedure Is a False verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
CT van lichaamssysteem Is a False verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Contrast radiology studies of systems excluding angiography Is a False verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on visual system (procedure) Is a True verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van ambigue geslachtsorganen (verrichting) Is a False verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
nucleairgeneeskundig onderzoek van lichaamssysteem (verrichting) Is a True verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
röntgendoorlichting van lichaamssysteem (verrichting) Is a True verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Breast procedure (procedure) Is a True verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure involving the breast (procedure) Is a False verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Thoracic inlet X-ray Is a True verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
gynaecologische en obstetrische verrichtingen Is a False verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Computed tomography of thoracic inlet (procedure) Is a False verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Magnetic resonance imaging of thoracic inlet (procedure) Is a True verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Apheresis Is a False verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
exploratieve thoracotomie Is a False verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatie van thoraxwand, pleura en diafragma Is a False verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verrichting op lymforeticulair systeem Is a True verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
plaatsen van stent (verrichting) Is a False verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Obstetrics manipulation Is a True verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
inleiding van partus (verrichting) Is a False verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
obstetrisch onderzoek Is a False verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Obstetrics injection Is a False verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
induceren en onderhouden van regionale hypothermie Is a False verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
thoracoscopie met biopsie van intrathoracaal orgaan (verrichting) Is a False verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
echografische beeldvorming van lichaamssysteem Is a True verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Obstetric injection Is a True verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie ingedeeld naar orgaansysteem Is a False verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
minithoracotomie (verrichting) Is a False verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
brachytherapie met infusie in lymfatisch systeem (verrichting) Is a False verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
brachytherapie met tijdelijk implantaat in lymforeticulair systeem (verrichting) Is a False verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
injectie in lymfevat voor lokale behandeling Is a False verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
SPECT met ^99m^Tc-HMPAO-gelabelde leukocyten Is a False verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
wekedelenradiografie van geslachtsorgaan (verrichting) Is a False verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Lung and/or mediastinum operations (procedure) Is a True verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Endocrine system and/or breast operations (procedure) Is a True verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
injectie van substantie in thoraxholte (verrichting) Is a True verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Transfusion and related procedures (navigational concept) Is a False verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
stereotactische radiochirurgie van vestibulair schwannoom Is a True verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Harvest of stem cells Is a False verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
biopsie van tunica mucosa (verrichting) Is a True verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
topicale applicatie van lokaal anestheticum op slijmvlies Is a True verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
isotopenonderzoek in hematologie Is a False verrichting op lichaamssysteem (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

This concept is not in any reference sets

Back to Start