FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

118683007: Procedure on ear and related structures (procedure)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
183375018 Procedure on ear and related structures en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
3198341000146118 verrichting op auditief systeem nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
3198351000146115 verrichting op auditief systeem (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
3198361000146117 verrichting op gehoorsysteem nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
3198371000146111 verrichting op gehoorstelsel nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
700355015 Procedure on ear and related structures (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

741 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Procedure on ear and related structures Is a verrichting op orgaan (verrichting) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on ear and related structures Is a verrichting op lichaamssysteem (verrichting) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on ear and related structures Procedure site structuur van auditief systeem (lichaamsstructuur) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
Procedure on ear Is a True Procedure on ear and related structures geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief kneuzen van nervus vestibulocochlearis Is a False Procedure on ear and related structures geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Acoustic rhizotomy Is a False Procedure on ear and related structures geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Weber's test Is a True Procedure on ear and related structures geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Schwabach test Is a True Procedure on ear and related structures geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
neurectomie van nervus vestibulocochlearis Is a False Procedure on ear and related structures geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Acoustic neurotomy Is a False Procedure on ear and related structures geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Acoustic rhizotomy Is a False Procedure on ear and related structures geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
brachytherapie van oor met 'preloading' (verrichting) Is a False Procedure on ear and related structures geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Audiologic AND/OR audiometric test including vestibular function Is a True Procedure on ear and related structures geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
ooronderzoek Is a False Procedure on ear and related structures geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
uitschakelen van hoortoestel Is a False Procedure on ear and related structures geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fit hearing aid Is a False Procedure on ear and related structures geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
afname van uitstrijk met wattenstok van oor (verrichting) Is a False Procedure on ear and related structures geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
implantatie in oor (verrichting) Is a False Procedure on ear and related structures geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
resectie van oor (verrichting) Is a False Procedure on ear and related structures geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
sluiten in lagen van verwonding van aangezicht en oren Is a False Procedure on ear and related structures geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van Silastic-trommelvliesbuisjes Is a False Procedure on ear and related structures geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
medische verrichting op oor (verrichting) Is a False Procedure on ear and related structures geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
complex chirurgisch herstel van ooglid, neus, oor en lip (verrichting) Is a False Procedure on ear and related structures geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Removal of Shepard's tube from ear Is a False Procedure on ear and related structures geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
incisie van oor Is a False Procedure on ear and related structures geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
niet-chirurgische biopsie van oor (verrichting) Is a False Procedure on ear and related structures geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Administration of drug or medicament via otic route (procedure) Is a False Procedure on ear and related structures geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
X-ray of ear (procedure) Is a False Procedure on ear and related structures geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
niet-chirurgische verrichting op auditief systeem (verrichting) Is a True Procedure on ear and related structures geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intracraniële stereotactische neurolyse van nervus acusticus (verrichting) Is a False Procedure on ear and related structures geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatieve decompressie van nervus vestibulocochlearis (verrichting) Is a False Procedure on ear and related structures geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cortical auditory evoked potential test by click under general anesthesia (procedure) Is a True Procedure on ear and related structures geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cortical auditory evoked potential test by tone under general anesthesia (procedure) Is a True Procedure on ear and related structures geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intracraniële destructie van nervus acusticus (verrichting) Is a False Procedure on ear and related structures geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Excision of lesion of acoustic nerve (VIII) Is a False Procedure on ear and related structures geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van nervus vestibulocochlearis Is a False Procedure on ear and related structures geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Exploration of acoustic nerve (VIII) Is a False Procedure on ear and related structures geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Vestibular nerve section Is a False Procedure on ear and related structures geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Reference Sets

Brits-Engelse taalreferentieset

Amerikaans-Engelse taalreferentieset (metadata)

Back to Start