FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

118695007: Procedure on thorax (procedure)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
183387013 Procedure on thorax en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
3206321000146111 verrichting op thorax nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
3206331000146113 verrichting op thorax (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
3206341000146117 verrichting op borstkas nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
700474010 Procedure on thorax (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

4877 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Procedure on thorax Procedure site structuur van thoracaal segment van dwarsdoorsnede van romp (lichaamsstructuur) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Procedure on thorax Is a verrichtingen op lichaamswand en lichaamsholten (verrichting) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on thorax Is a verrichting op romp (verrichting) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on thorax Procedure site structuur van lichaamswand false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on thorax Procedure site Thoracic structure false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Procedure on thorax Procedure site structuur van lichaamsholte false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
Procedure on scapula Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
diagnostische verrichting op scapula Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Introduction of catheter into superior vena cava Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
perifeer inbrengen van centrale katheter (verrichting) Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Catheterisation of subclavian vein Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bronchoscopie en insertie van intracavitaire radio-isotoop met katheter Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
percutane transluminale insertie van metalen stent in vena brachiocephalica onder röntgendoorlichting Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van drain in thorax onder geleide van 'cone beam'-computertomografie (verrichting) Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Central venous cannula insertion Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Insertion of bone growth stimulator into scapula Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van stent in groot aortopulmonaal collateraal bloedvat Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van stent in veneuze lichaamscirculatie Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van stent in vena subclavia Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van stent in vena pulmonalis Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van stent in vena cava superior Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
longplombage Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Magnetic resonance imaging of scapula (procedure) Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Radiographic procedure of chest (procedure) Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
magnetic resonance imaging van thorax vanwege hilaire lymfadenopathie (verrichting) Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
magnetic resonance imaging van thorax vanwege mediastinale lymfadenopathie (verrichting) Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
flebografie van vena subclavia Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Insertion of catheter for central venous pressure monitoring Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
open insertie van centraal veneuze katheter Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van centraal veneuze canule via vena subclavia Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van centraal veneuze canule via vena saphena magna Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van centraal veneuze canule via vena jugularis Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
inbrengen van getunnelde centraal veneuze katheter (verrichting) Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van ongetunnelde centraal veneuze katheter Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van centraal veneuze katheter met cuff Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van centraal veneuze canule via vena axillaris (verrichting) Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van centraal veneuze canule via vene in fossa cubitalis (verrichting) Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van centraal veneuze canule via vena femoralis Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
transpositie van musculus latissimus dorsi Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
thoracale intrathecale anesthesie (verrichting) Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
thoracale subdurale anesthesie (verrichting) Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
manipulatie van thoracale wervelkolom onder anesthesie Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Physiatric manipulation of thoracic region Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
thoracale subdurale neurolyse Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
thoracale intrathecale neurolyse Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Revision of laser foraminoplasty of thoracic spine (procedure) Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Operative procedure on thoracic spinal structure (procedure) Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van katheter in thoracale gedeelte van epidurale ruimte Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
injectie in thoracale epidurale ruimte (verrichting) Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van endovasculaire stent in thoracale vene Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
toedienen van hypertherm antineoplastisch middel in thoraxholte (verrichting) Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on pleura Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on pleural cavity Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Thrombectomy with catheter of subclavian artery by thoracic incision Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Thrombectomy with catheter of subclavian artery by arm incision Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
trombectomie van arteria subclavia met katheter door halsincisie Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
canulatie van arteria subclavia (verrichting) Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
transluminale operatie van arteria subclavia (verrichting) Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
embolisatie van arteria subclavia Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Decompression of subclavian artery (procedure) Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van stent in arteria subclavia Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Puncture of subclavian artery (procedure) Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie in thorax Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Thorax injection Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Thorax manipulation Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
computertomografie van thorax (verrichting) Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on axilla Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Active back movements (regime/therapy) Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
thoracale tractie (verrichting) Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verrichting op grote vaten Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
onderzoek van thoracale wervelkolom Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
beeldvormend onderzoek van thorax met contrast Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
scintigrafie van thorax Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on lower respiratory tract Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verrichting op mediastinum Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verrichting op diafragma (verrichting) Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on artery of thorax Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on thoracic duct Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Transposition of tissue of thorax Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Anesthesia for procedure on thorax Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on clavicle Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
echografie van thorax (verrichting) Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
lokalisatie onder röntgendoorlichting voor naaldbiopsie in thorax (verrichting) Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intapen van borstkas (verrichting) Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
volledig radiologisch onderzoek van sleutelbeen (verrichting) Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
röntgenfoto van thoracale wervelkolom (verrichting) Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure involving the breast (procedure) Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Radiography of chest Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
diagnostisch onderzoek van thorax, ribben en sternum Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
medische verrichting op thorax Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
diagnostische röntgendoorlichting van thorax Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
MRI of chest Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Chest imaging for metastatic carcinoma of thyroid Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
tomografie van thorax (verrichting) Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cineradiography -great vessels Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
kymografie van grote vaten Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
echografie van groot bloedvat Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
brachytherapie met tijdelijk implantaat in thorax (verrichting) Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
dynamisch niet-beeldvormend isotopenonderzoek van thorax Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
niet-chirurgische biopsie van thorax (verrichting) Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van corpus alienum uit thorax (verrichting) Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Anesthesia for procedure on thorax heeft focus True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
flebografie van hoofd/hals/thorax (verrichting) Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
transsternale flebografie van intrathoracale systemische vene (verrichting) Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
anesthesie voor verrichting aan groot bloedvat van thorax met hart-longmachine heeft focus True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Angiography of intrathoracic vessels Is a False Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van hulpmiddel uit thorax Is a True Procedure on thorax geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Page 1 of 3 Next End


This concept is not in any reference sets

Back to Start