FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

118729003: Procedure on bone of skull (procedure)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2005. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
183421013 Procedure on bone of skull en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
3197391000146111 verrichting op schedel nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
3197401000146114 verrichting op schedel (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
3197411000146111 verrichting op cranium nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
700807012 Procedure on bone of skull (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

572 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Procedure on bone of skull Is a verrichting op orgaan (verrichting) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on bone of skull Is a Procedure on head true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on bone of skull Is a Procedure on musculoskeletal system false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on bone of skull Is a Procedure on bone (organ) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on bone of skull Procedure site Bone structure of cranium true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Procedure on bone of skull Procedure site botstructuur van hoofd false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
CT van cranium Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on temporal bone Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on facial bone Is a False Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van corpus alienum uit schedel Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van schedelklem Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vervangen van Gardner-Wells-schedelklem Is a False Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanbrengen van haloframe met synchrone skelettractie (verrichting) Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vervangen van haloframe voor schedel bij halotractie Is a False Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
tamponnade van sella turcica Is a False Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
diagnostische verrichting op schedel Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatie van schedel Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Transillumination of newborn skull Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
röntgendoorlichting van schedel (verrichting) Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
schedeltractie (verrichting) Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Insertion of tongs of skull with synchronous skeletal traction Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
tractie van cranium met halo-'frame' Is a False Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cranial osteopathic manipulation (procedure) Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
radiografie van calvaria (verrichting) Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
radiografie van processus styloideus Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
magnetic resonance imaging van hypofyse (verrichting) Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
röntgenfoto van holten in hoofd Is a False Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
röntgenonderzoek van sella turcica Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
röntgenonderzoek van clivus Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
röntgenfoto van schedel (verrichting) Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
röntgenonderzoek van orbita met luchtcontrast Is a False Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Plain X-ray base of skull Is a False Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
stereotactisch/stereoscopisch onderzoek van schedel (verrichting) Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
postmortale radiografische beeldvorming van schedel (verrichting) Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
echografie van schedel (verrichting) Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
scintigrafie van schedel Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Plain X-ray skull NOS Is a False Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Radiography of left zygoma (procedure) Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Radiography of right zygoma (procedure) Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
foramen-magnumdecompressie (verrichting) Is a False Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van endossaal implantaat in maxilla voor neusprothese Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Reduction of fracture of nasoethmoid complex of bones Is a False Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reduceren van fractuur van os zygomaticum Is a False Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reduceren van fractuur van maxilla Is a False Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
biopsie van afwijkend weefsel van maxilla (verrichting) Is a False Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van sekwester uit verwonding van maxilla Is a False Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
tamponnade van wond van maxilla (verrichting) Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van tampon uit maxilla Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van fixateur van maxilla Is a False Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van transplantaat uit maxilla (verrichting) Is a False Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
repositie van neusfractuur (verrichting) Is a False Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanpassen van partiële maxillaire gebitsprothese Is a False Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
'chairside relining' van partiële bovengebitsprothese (verrichting) Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Reline complete upper denture, chairside Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
'rebasen' van partiële maxillaire prothese Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vervangen van botlap van schedel Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie in premaxilla (verrichting) Is a False Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
open reductie van fractuur van os nasale Is a False Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
radiografie van maxilla (verrichting) Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Open reduction of fracture of zygoma or zygomatic arch Is a False Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Reline upper partial denture, laboratory Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Reline complete upper denture, laboratory Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Closed reduction of fracture of alveolar process of maxilla Is a False Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Rebase of complete upper denture Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
open reductie van fractuur van maxilla Is a False Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on bony orbit Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reduceren van fractuur van cranium Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
biopsie van cranium (verrichting) Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Revision to open reduction spinal fracture and skull traction stabilization Is a False Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Revision to closed reduction spinal fracture and skull traction stabilization Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Primary open reduction spinal fracture and skull traction stabilization Is a False Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
primaire gesloten reductie van fractuur van wervelkolom en stabilisatie door middel van schedeltractie Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van haloframe van schedel (verrichting) Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
gesloten reductie van luxatie van os nasale Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Extracranial contouring of facial and skull bones for benign neoplasm (procedure) Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
halotractie vanwege fractuur van wervelkolom Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Puncture of anterior fontanel Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
debridement van schedel Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van schedelplaat Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
magnetic resonance imaging van schedelbasis (verrichting) Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Exploration of pituitary fossa (procedure) Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
behandelen van oppervlakkige osteomyelitis van schedeldak Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Reimplantation of original bone flap of skull (procedure) Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Conservative treatment of fracture of maxilla (regime/therapy) Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van distractiemateriaal van schedel Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Elevation of floor of maxillary sinus Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Construction of custom maxillary obturator (procedure) Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Construction of custom cranial bone prosthesis (procedure) Is a True Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
computertomografie van schedelbasis (verrichting) Is a False Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
CT of nasal bone Is a False Procedure on bone of skull geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

This concept is not in any reference sets

Back to Start