FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

118738001: Procedure on soft tissue (procedure)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
1162321000146118 verrichting op weke delen (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
1162331000146116 verrichting op weke delen nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
183430017 Procedure on soft tissue en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
700902017 Procedure on soft tissue (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

11448 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
verrichting op weke delen (verrichting) Is a Procedure on body part false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verrichting op weke delen (verrichting) Is a verrichting ingedeeld naar anatomische of verworven lichaamsstructuur true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verrichting op weke delen (verrichting) Procedure site Body part structure false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verrichting op weke delen (verrichting) Procedure site Soft tissues true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
Procedure on uvula Is a True verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Drainage of tendon or tendon sheath Is a True verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van tube voor cricothyrotomie (verrichting) Is a True verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
injectie van lokaal anestheticum in membrana cricothyroidea (verrichting) Is a True verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Capsular contracture release for Erb's palsy Is a True verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
drainage van periprostatisch weefsel Is a True verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatie van penis volgens Nesbitt Is a True verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van peripancreatische drain met cholecystostomie Is a True verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Insertion of implant into soft palate (procedure) Is a True verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie in peritoneum Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van katheter in thoracale gedeelte van epidurale ruimte Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van metalen hulpmiddel in neuskraakbeen Is a True verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van katheter in cervicale gedeelte van epidurale ruimte Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van katheter in lumbale gedeelte van epidurale ruimte Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van peripancreatische drain met jejunostomie Is a True verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van Ramford-opbeetplaat (verrichting) Is a True verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Insertion of peripancreatic drain with gastrostomy (procedure) Is a True verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van gas of lucht uit camera vitrea (verrichting) Is a True verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van intern tamponnerend middel uit corpus vitreum (verrichting) Is a True verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
implantatie van intravitreaal hulpmiddel Is a True verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cerclage van sclera met implaat in glasvocht (verrichting) Is a True verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
inbrengen van glasvocht voor correctie van ablatio retinae Is a True verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
endodontische verrichting (verrichting) Is a True verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
'somatosensory evoked potential'-onderzoek van onderste extremiteit Is a True verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on subcutaneous tissue Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on sublingual gland Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on pleura Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verrichting op lip Is a True verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on gum Is a True verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on floor of mouth Is a True verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on tongue Is a True verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on perirectal tissue Is a True verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on perianal tissue Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on peritoneum Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on perirenal tissue Is a True verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on urachus Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on urethra Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on periurethral tissue Is a True verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on hymen Is a True verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on conjunctiva Is a True verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
percutane evaluatie van nervus sacralis (verrichting) Is a True verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanmeten van faryngeale obturator (verrichting) Is a True verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reinigen van mucosa van mond (verrichting) Is a True verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
medische verrichting op mondbodem Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Incision of soft tissue Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
topicale applicatie van lokaal anestheticum op slijmvlies Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reconstructie met gerepositioneerde parodontale flap (verrichting) Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van hechting uit palatum Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
irrigatie van parodontale pocket Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
irrigatie van operculum Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van afwijkend weefsel van kleine speekselklier Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
totale colectomie en aanleggen van ileostoma en mukeuze fistel van rectum (verrichting) Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Transposition of tissue of orbit Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cryptotomy of anus Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aspiratie uit weke delen (verrichting) Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van corpus alienum uit weke delen Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van kraakbeen van oor Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
injectie in weke delen Is a True verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
thermocaustiek van afwijkend weefsel van uvula Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van symblepharon met vrij transplantatie van wangslijmvlies (verrichting) Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
excisie van uvula palatina (verrichting) Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
graften van huid-vetlap Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cryochirurgie van afwijkend weefsel van uvula Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
chemische cauterisatie voor destructie van afwijkend weefsel van uvula Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
incisie en drainage van submentale ruimte met extraorale benadering Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
volledige submucosale resectie van concha nasalis (verrichting) Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
excisie van afwijkend weefsel van uvula en reconstructie met lokale weefsellap (verrichting) Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
biopsie van tunica mucosa (verrichting) Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
avulsie van nervus supraorbitalis Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
klieven van weke delen Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
transplantatie van huid en mucosa Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
implantatie van dens Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Epicardiectomy Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
transplantatie van oorkraakbeen naar oor (verrichting) Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Lysis of periureteral adhesions Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Anal cryptectomy Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Repair of uvula Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Diagnostic procedure on soft tissue Is a True verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
medische verrichting aan uvula Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cyclodialyse (verrichting) Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Abrasion of epicardial surface Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Exploration of soft tissue Is a True verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on cartilage (procedure) Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
chirurgische verrichting op weke delen (verrichting) Is a True verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Introduction of therapeutic substance into soft tissue Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van pacemaker uit epicard met vervangen van atriale en/of ventriculaire elektrodedraden Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
röntgenonderzoek van weke delen van elleboog (verrichting) Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Removal of embedded foreign body from dentoalveolar soft tissues Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
röntgenonderzoek van weke delen van bovenbeen (verrichting) Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
röntgenonderzoek van weke delen van bovenste extremiteit (verrichting) Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Conjunctival flap, partial Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
plaatsen van parodontale tampon Is a True verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
röntgenonderzoek van weke delen van bovenste extremiteit (verrichting) Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie in weke delen Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aspiratie uit weke delen van hand Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
transplantatie van kraakbeen (verrichting) Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Radiography of soft tissue of ankle Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Conjunctivorhinostomy with insertion of stent Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
epicardiale poudrage Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
implantatie van epikeratoprothesis Is a True verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
röntgenonderzoek van wortelkanaal Is a False verrichting op weke delen (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Page 1 of 3 Next End


Reference Sets

Brits-Engelse taalreferentieset

Amerikaans-Engelse taalreferentieset (metadata)

Back to Start