FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

118781003: Procedure on nose (procedure)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
183465017 Procedure on nose en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
3203441000146119 verrichting op neus nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
3203451000146116 verrichting op neus (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
3203461000146118 verrichting op nasus nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
701337018 Procedure on nose (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

391 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Procedure on nose Is a verrichting op aangezicht (verrichting) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on nose Is a Procedure on upper respiratory tract false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on nose Is a verrichting op orgaan (verrichting) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on nose Procedure site structuur van neus true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
Implant of inert material into nose Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Intranasal phototherapy Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van metalen hulpmiddel in neuskraakbeen Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on nasal septum Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
afname van uitstrijk met wattenstok van neus (verrichting) Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Nose injection Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Nose manipulation Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
anesthesie van neus via oplossing van Moffett Is a False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
topicale applicatie van lokaal anestheticum op neus Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
diagnostische endoscopie van neus en bijholten Is a False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
anterieure tamponnade van neus Is a False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
onderzoek van neus Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Nasal procedure Is a False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
incisie van neus Is a False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
anesthesie voor verrichting aan neus Is a False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
endoscopie van neus (verrichting) Is a False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Nose closure Is a False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Nose destructive procedure Is a False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
neustamponnade Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
incisie van neus Is a False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
drainage van abces van neus met inwendige benadering Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
anesthesie van neus via oplossing van Moffett heeft focus False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
topicale applicatie van lokaal anestheticum op neus heeft focus False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van tampon uit neus of nasofarynx Is a False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Biopsy of lesion of internal nose Is a False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
diagnostische nasendoscopie Is a False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
anesthesie voor verrichting aan neus heeft focus True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
diathermie van neus Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
lokale excisie van afwijkend weefsel van neus (verrichting) Is a False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
herfixeren van neus Is a False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vervangen van neustamponnade Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
sekwestrotomie van neus Is a False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Graft of nose Is a False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Anesthesia for radical surgery on nose heeft focus True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Anesthesia for radical surgery on nose and accessory sinuses heeft focus True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Rhinocheiloplasty Is a False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
diagnostische radiografie van neusbeenderen (verrichting) Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Direct nasal mucous membrane test Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
stelpen van epistaxis Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
chirurgische correctie van neus (verrichting) Is a False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
nasale poliepectomie (verrichting) Is a False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
chirurgische correctie van neus (verrichting) Is a False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
partiële resectie van neus (verrichting) Is a False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Lysis of adhesions of nose Is a False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
totale resectie van neus (verrichting) Is a False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cauterisatie van neus Is a False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
lokale excisie van afwijkend weefsel van neus (verrichting) Is a False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
medische verrichting op neus Is a False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
sekwestrotomie van neus Is a False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
partiële resectie van neus (verrichting) Is a False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Embolisation of artery of internal nose Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
drainage van hematoom van neus met inwendige benadering Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Nasogastric tube removal Is a False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Irrigation of nasal passages Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
totale resectie van neus (verrichting) Is a False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Intranasal oxygen therapy Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Biopsy of nose (procedure) Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
complex chirurgisch herstel van ooglid, neus, oor en lip (verrichting) Is a False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Removal of nasal pack Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
niet-chirurgische biopsie van neus (verrichting) Is a False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Epistaxis control Is a False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Medication administration: nasal Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Creation of anastomosis between lacrimal drainage system and nose Is a False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intranasale intubatie van lacrimaal drainagesysteem voor traanafvoer Is a False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
diagnostische radiografie van neusbeenderen (verrichting) Is a False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatie van neus (verrichting) Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van Brighton-epistaxisballon Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Measurement of nasal nitric oxide (procedure) Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
zorg voor naso-oesofageale sonde Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
zorg voor nasojejunale sonde (verrichting) Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
repositie van neusfractuur (verrichting) Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie in neus Is a False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
open reductie van fractuur van os nasale Is a False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
zorg voor nasoduodenale sonde Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Laser therapy of internal nose (procedure) Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van bevestigingspunt voor aanhechting van neusprothese Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Anesthesia for procedure on nose and accessory sinuses heeft focus True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
reinigen van gebied rond nasogastrische sonde Is a False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vervangen van banden van nasogastrische sonde Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reduceren van dislocatie van neus (verrichting) Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
diathermie van neus Is a False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cauterisatie van neus Is a False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
uitzuigen van neusholte Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Taking an impression for creation of custom nasal prosthesis (procedure) Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
percutane embolisatie van bloedvat van neus onder röntgendoorlichting Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Rhinophototherapy using ultraviolet and visible light (procedure) Is a False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
scintigrafie van nasale mucocilliaire klaring (verrichting) Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Intranasal biopsy Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Frowning exercises (regime/therapy) Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Dilating nostrils exercises (regime/therapy) Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Measurement of nasal histamine threshold with rhinomanometry (procedure) Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verrichting met tamponnade van neus en nasofarynx (verrichting) Is a False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van inwendige neusspalk Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van inwendige neusspalk Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Operation for lesion of internal nose Is a False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
röntgencontrastonderzoek van choane Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Reduction of recent externally perforated fracture of nose with extensive debridement (procedure) Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
CT of nasal bone Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Nasal potential difference test (procedure) Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
radiografie van weke delen van neus (verrichting) Is a True Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
brachytherapie van neus met 'preloading' (verrichting) Is a False Procedure on nose geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Page 1 of 2 End


This concept is not in any reference sets

Back to Start