FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

118797008: Procedure on heart (procedure)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
1162381000146117 verrichting op hart (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
1162391000146115 verrichting op hart nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
183481010 Procedure on heart en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
447563012 Heart procedure en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
701480011 Procedure on heart (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

1827 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
verrichting op hart (verrichting) Is a verrichting op orgaan (verrichting) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verrichting op hart (verrichting) Is a Procedure on cardiovascular system false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verrichting op hart (verrichting) Is a verrichting op mediastinum true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verrichting op hart (verrichting) Is a Procedure on blood vessel false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verrichting op hart (verrichting) Is a Procedure on cardiovascular system true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verrichting op hart (verrichting) Is a verrichting op orgaan (verrichting) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verrichting op hart (verrichting) Procedure site structuur van hart true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
Revision of implantation of prosthetic heart Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Replacement of cardiac biventricular implantable cardioverter defibrillator (procedure) Is a True verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Introduction of cardiac pacemaker system via vein Is a True verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van abnormale partiële pulmonaalveneuze verbinding door insertie van interatriale 'baffle' in linker atrium Is a True verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
implantatie van ICD Is a True verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanleggen van ventriculoatriale shunt (verrichting) Is a True verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Implantation of intracardiac electrode Is a True verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Magnetocardiography Is a True verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Implantation of cardiac temporary transvenous pacemaker system during and immediately following cardiac surgery Is a True verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van tijdelijke cardiale pacemaker (verrichting) Is a True verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Removal of cardiac pacemaker and replacement with single-chamber cardiac device (procedure) Is a True verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van atriale of interatriale 'baffle' Is a True verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
inbrengen van elektrodedraad van implanteerbare cardioverter-defibrillator (verrichting) Is a True verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
initieel inbrengen van atriale pacemakerdraad (verrichting) Is a True verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
levercirrose door en volgend op cardiale verrichting (aandoening) After True verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
levercirrose door en volgend op cardiale verrichting (aandoening) Due to True verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 5
perforatie van linker ventrikel door verrichting Due to True verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
obstructie van uitstroombaan van rechter ventrikel na verrichting After True verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
obstructie van uitstroombaan van linker ventrikel na verrichting (aandoening) After True verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
perforatie van rechter ventrikel na verrichting After True verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
perforatie van rechter ventrikel na verrichting Due to True verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
aneurysma van linker ventrikel na verrichting After True verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
aneurysma van rechter ventrikel na verrichting After True verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Procedure on heart valve Is a True verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on cardiac septum Is a True verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on coronary arteries Is a True verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Heart closure Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Incision of endocardium Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
fijnenaaldaspiratiebiopsie van hart (verrichting) Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Epicardiectomy Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Diagnostic transluminal operations on heart Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Endoscopy of heart Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vervangen van transveneuze atriale elektrodedraden van pacemaker Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
incisie van myocard (verrichting) Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
decompressie van hart (verrichting) Is a True verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
dissectie van pericardium Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
diagnostische verrichting op hart Is a True verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van hart Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cardiëctomie en pneumonectomie bij donor met voorbereiden en conserveren van homotransplantaat (verrichting) Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
transoesofageale cardiale pacing Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
transthoracale cardiale pacing Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Change of cardiac pacemaker Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
palpatie van apex cordis Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
registratie van bundel van His Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intracardiale fonocardiografie Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
anesthesie voor verrichting aan hart met hart-longmachine heeft focus True verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
vervangen van pacemakerelektrode (verrichting) Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
meten van apicale pulsaties (verrichting) Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
anesthesie voor verrichting aan hartzakje met hart-longmachine heeft focus True verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
apexcardiografie (verrichting) Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cardiometry Is a True verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Electrocardiogram, intracardiac Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cardiac shunt detection Is a True verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Intra-atrial pacing Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Aneurysmectomy of heart Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
röntgendoorlichting van hart (verrichting) Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
epicardiale poudrage Is a True verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
injectie in hart Is a True verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
thoracotomie met hartmassage (verrichting) Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van elektronisch hulpmiddel voor hart Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Medical procedure on heart Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
biopsie van cor Is a True verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cardiocentese Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
hartkatheterisatie (verrichting) Is a True verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanleggen van verbinding tussen rechterventrikel en arteria pulmonalis (verrichting) Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
transplantatie van mediastinaal vetweefsel naar myocard Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Implantation of heart pacemaker Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Heart manipulation Is a True verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Removal of cardiac pacemaker Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
repositioneren van permanente transveneuze pacemakerdraden (verrichting) Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vervangen van permanente transveneuze geleidingsdraden van pacemaker (verrichting) Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
inbrengen van elektrode van tijdelijke endocardiale pacemaker (verrichting) Is a True verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van elektrode van cardiale pacemaker Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Magnetic resonance imaging of heart (procedure) Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
monitoren van foetale hart (regime/therapie) Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Operation on heart Is a True verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
onderzoek van hart Is a True verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
re-implantatie van elektrode van cardiale pacemaker Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cardiac pacing Is a True verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
plaatsen van intracardiale pacemaker (verrichting) Is a True verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van transveneuze elektroden (verrichting) Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van cardiale pulsgenerator (verrichting) Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
implantatie van automatische implanteerbare cardioverter-defibrillator (verrichting) Is a True verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intraoperatieve implantatie van cardiale pacemaker Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cardiac resuscitation Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Insertion of pacemaker pulse generator Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Revision of permanent cardiac pacemaker device Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Removal of electronic heart device, myocardial electrode Is a True verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
implantatie van permanente transveneuze cardiale pacemaker (verrichting) Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
injectie in hart voor lokale behandeling Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vervangen van intraveneuze endocardiale elektrode Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verrichting met betrekking tot noodpacemaker Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
implantatie van cardiale pacemaker (verrichting) Is a True verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Excision of scar of epicardium Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Excision of lesion of epicardium Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vervangen van kunsthart (verrichting) Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen en vervangen van hartondersteuningssysteem (verrichting) Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van systeem voor circulatieondersteuning Is a True verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Removal of Kantrowitz heart pump Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Creation of cardiac pacemaker pocket new site in subcutaneous tissue Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Radionuclide cardiac ventriculography Is a False verrichting op hart (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Page 1 of 3 Next End


This concept is not in any reference sets

Back to Start