FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

118818008: Procedure on tooth (procedure)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
183502015 Procedure on tooth en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
3206571000146116 verrichting op gebitselement nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
3206581000146119 verrichting op gebitselement (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
3206591000146117 verrichting op tand nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
3206601000146110 verrichting op dens nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
701641012 Procedure on tooth (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

365 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Procedure on tooth Is a verrichting op spijsverteringsorgaan (verrichting) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on tooth Is a Procedure on head false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on tooth Is a Procedure on mouth false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on tooth Is a verrichting op aangezicht (verrichting) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on tooth Is a verrichting op spijsverteringsorgaan (verrichting) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on tooth Is a verrichting op mondholte true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on tooth Procedure site Tooth structure true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
verwijderen van bestaande tandheelkundige restauratie Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
drainage van tandabces Is a False Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
applicatie van dentine-adhesief op gebitselement (verrichting) Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanmeten van kunstkroon op implantaat (verrichting) Is a False Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
diagnostische 'wax-up' van gebitselementen Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
odontotomie Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Topical application of fluoride - tooth Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Rinsing of mouth using fluoride treatment Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Placement of orthodontic traction chain (procedure) Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Placement of orthodontic bracket using partial bonding Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
recontoureren van gebitselement (verrichting) Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bewerkstellingen van occlusale rehabilitatie Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
plaatsen van orthodontische band Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanbrengen van orthodontische 'bracket' Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Pulp vitality test Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Panorex examination of mandible Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
facebowregistratie Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanbrengen in periodontale pocket (verrichting) Is a False Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van tandspalk Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Allotransplantation of tooth Is a False Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
autogene transplantatie van gebitselement Is a False Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
hemisectie van gebitselement (verrichting) Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
röntgenfoto van tanden Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Restoration of tooth Is a False Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanbrengen van restauratie van plastisch materiaal in gebitselement Is a False Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanbrengen van tijdelijke restauratie in gebitselement Is a False Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cementeren van restauratie aan gebitselement Is a False Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
fixatie van tandheelkundige brug Is a False Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Tooth cavity drilled and filled (situation) Is a False Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Transillumination of tooth Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verlengen van corona dentis door aanpassen van harde en weke delen Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
tandheelkundig onderzoek en verslag (verrichting) Is a False Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Endodontic dental consultation and report Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van tandheelkundig implantaat Is a False Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
tandextractie (verrichting) Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
endodontische verrichting (verrichting) Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
amputatie van tandkroon met behoud van wortel (verrichting) Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanpassen van restauratie van gebitselement (verrichting) Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Carries emergency treatment Is a False Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
implantatie van dens Is a False Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
microabrasie van tandglazuur Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Drainage of acute apical abscess (procedure) Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Orthopantogram Is a False Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Laser dental therapy Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Implantation of tooth Is a False Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatie van gebitselement en periodontium (verrichting) Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatie van gebitselement en gingiva (verrichting) Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
fixatie van restauratie aan tandheelkundig implantaat Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Dental extraction hemorrhage control Is a False Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Drilling and filling of cavity of tooth (procedure) Is a False Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
polijsten of afwerken van restauratie van gebitselement Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van tandheelkundige draad Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
elektronische anesthesie in tandheelkunde Is a False Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
buccale infiltratie met lokaal anestheticum (verrichting) Is a False Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
linguale infiltratie met lokaal anestheticum (verrichting) Is a False Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intraligamentaire periodontale anesthesie (verrichting) Is a False Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intraossale anesthesie voor tandheelkundige operatie (verrichting) Is a False Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intrapulpale anesthesie Is a False Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Brushing of teeth Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van deposities van gebitselement (verrichting) Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorbereiden van gebitselement Is a False Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
irrigatie van tandwortelkanaal (verrichting) Is a False Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fissure seal tooth Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
dentale applicatie van medicatie (verrichting) Is a False Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Tooth or teeth preparation Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanbrengen van liner in caviteit Is a False Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
tandheelkundige proefpassing Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie of fixatie van restauratie van gebitselement (verrichting) Is a False Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanpassen van extraorale maxillofaciale prothese Is a False Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Adjust maxillary obturator Is a False Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanpassen van intraoraal apparaat Is a False Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Preparation of pattern for cast restoration of tooth - chairside Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
'chairside' aanbrengen van veneer op gebitselement Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van bestaande restauratie van gebitselement Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
opnieuw cementeren van tandheelkundige restauratie Is a False Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van component van vast orthodontisch hulpmiddel Is a False Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
irrigatie van parodontale pocket Is a False Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
chirurgie op studiemodel van gebitselement Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Transplantation of tooth (procedure) Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Previously initiated dental therapy Associated procedure False Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Restorative dental procedure on tooth (procedure) Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Construction of custom occlusal splint (procedure) Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Surgical procedure on retained tooth (procedure) Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
postmortale radiografische beeldvorming van tanden (verrichting) Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Computed tomography of tooth (procedure) Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
achterblijven van tandheelkundig hulpmiddel op gebitselement na tandheelkundige verrichting (aandoening) After True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Insertion of dental bridge abutment on tooth (procedure) Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vervangen van gebitselement door uitneembare gebitsprothese (verrichting) Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
eerder gestarte tandheelkundige behandeling voltooid Associated procedure True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Cone beam CT of tooth Is a False Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
eerder gestarte tandheelkundige behandeling stopgezet voor voltooiing (situatie) Associated procedure True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
vastleggen van beetregistratie Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
re-implantatie van gebitselement (verrichting) Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Repositioning of tooth Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief blootleggen van gebitselement (verrichting) Is a False Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Splinting of teeth Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
topicale applicatie van geneesmiddel voor gebitselement Is a True Procedure on tooth geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

This concept is not in any reference sets

Back to Start