FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

118950002: Procedure on head AND/OR neck (procedure)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
12471831000146113 verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
12473951000146112 verrichting op hoofd-halsregio nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
12478071000146110 verrichting op hoofd-halsgebied nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
183607016 Procedure on head AND/OR neck en synoniem (metadata) Active alleen eerste karakter niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
703122016 Procedure on head AND/OR neck (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active alleen eerste karakter niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

9321 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) Is a Procedure on body region (procedure) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) Is a Procedure on body part false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) Is a verrichting ingedeeld naar anatomische of verworven lichaamsstructuur false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) Procedure site structuur van hoofd-halsregio true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
Injection of anesthetic agent into sphenopalatine ganglion Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
ganglionectomie van ganglion pterygopalatinum Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
transplantatie van spierlap naar hoofd-halsregio (verrichting) Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Injection of anesthetic agent into facial nerve Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Incision and drainage of retropharyngeal tissue Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
incisie en drainage van parafaryngeale ruimte Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Trigeminal neurotripsy Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intracraniële transsectie van nervus facialis Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intracraniële transsectie van nervus hypoglossus Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Excision of lesion of facial nerve (VII) Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Excision of lesion of acoustic nerve (VIII) Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Excision of lesion of accessory nerve (XI) Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Excision of lesion of hypoglossal nerve Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatieve decompressie van nervus trigeminus (verrichting) Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatieve decompressie van nervus vestibulocochlearis (verrichting) Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatieve decompressie van nervus accessorius (verrichting) Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatieve decompressie van nervus hypoglossus (verrichting) Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
exploratie van nervus trigeminus (verrichting) Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
exploratie van nervus facialis (verrichting) Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Exploration of acoustic nerve (VIII) Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Exploration of accessory nerve (XI) Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Exploration of hypoglossal nerve (XII) Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
incisie van retrofaryngeaal abces Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
zenuwtransplantatie naar temporale tak van nervus facialis (verrichting) Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
injectie van neurolyticum in nervus mentalis Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intracraniële stereotactische neurolyse van nervus facialis (verrichting) Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intracraniële stereotactische neurolyse van nervus acusticus (verrichting) Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intracraniële stereotactische neurolyse van nervus hypoglossus (verrichting) Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intracraniële stereotactische neurolyse van nervus accessorius (verrichting) Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief kneuzen van nervus vestibulocochlearis Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
decompressie van nervus facialis (verrichting) Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
klieven van nervus trigeminus bij foramen ovale (verrichting) Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
doorsnijding van nervus trigeminus Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
excisie van parafaryngeale massa Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
onderzoek van functie van nervus facialis Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
doorsnijding van nervus accessorius Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
complete avulsie van nervus facialis Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
avulsie van nervus lingualis Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on oculomotor nerve (procedure) Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on abducens nerve (procedure) Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on trochlear nerve (procedure) Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
'release' van nervus trigeminus Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
transsectie van nervus mentalis Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Denervation of trigeminal nerve (V) (procedure) Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Avulsion of inferior alveolar nerve by osteotomy Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Injection of anesthetic agent into spinal accessory nerve Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
avulsie van nervus mentalis Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
neurolyse van nervus trigeminus Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Acoustic neurotomy Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Radiofrequency thermal ablation of ophthalmic division of trigeminal nerve (procedure) Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Radiofrequency thermal ablation of mandibular division of trigeminal nerve (procedure) Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Radiofrequency thermal ablation of maxillary division of trigeminal nerve (procedure) Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
injectie in trigeminuszenuw (verrichting) Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
microchirurgische zenuwtransplantatie naar nervus facialis (verrichting) Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Neurostimulation of hypoglossal nerve Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Lysis of adhesions of trigeminal nerve Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Transection of lingual nerve Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Avulsion of facial nerve, differential Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Neurotomy of lacrimal branch nerve Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Trigeminal neurectomy Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on upper respiratory tract Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on head Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verrichting op hals (verrichting) Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intracraniële destructie van nervus acusticus (verrichting) Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verrichting op arterie van hoofd-halsregio Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Biopsy of upper aerodigestive tract Is a False verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
drainage van afwijkend weefsel van cervicale lymfeklier Is a False verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatie van huid van hoofd-halsregio Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
excisie van cervicale lymfeklier Is a False verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
biopsie van lymfeklier van hals (verrichting) Is a False verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cytologische punctie van cervicale lymfeklier Is a False verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
sampling van cervicale lymfeklier (verrichting) Is a False verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
onderzoek van cervicale lymfeklier Is a False verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
beeldvormend onderzoek van hoofd-halsregio met contrast (verrichting) Is a False verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van huid van hoofd-halsregio (verrichting) Is a False verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Removal of suture of skin of head and neck Is a False verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Angiography of neck Is a False verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Layer closure of wounds of scalp and neck Is a False verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
flebografie van hoofd/hals/thorax (verrichting) Is a False verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
tomografie van hoofd en/of hals (verrichting) Is a False verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Excision or biopsy of scalene lymph node Is a False verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
graften van vrije huidlap naar hoofd of hals Is a False verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intaoperatieve angiografie van bloedvat van hoofd en/of hals (verrichting) Is a False verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van moedervlek van huid van hoofd of hals door excisie Is a False verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reinigen van verwonding van huid van hoofd of hals (verrichting) Is a False verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Surgical repair of head and neck structure (procedure) Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
echografie van hoofd-halsregio (verrichting) Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
onderzoek van keel, neus en oor Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
graften van gekweekte huid naar hoofd of hals Is a False verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
röntgenonderzoek van hoofd-halsregio Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
beeldvormend onderzoek van hoofd-halsregio met contrast (verrichting) Is a False verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
strippen van varices van hoofd-halsregio (verrichting) Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Phlebectomy of varicose vein of head and neck Is a False verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
excisie van afwijkend weefsel van vene van hoofd-halsregio (verrichting) Is a False verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Myocutaneous flap of head and neck Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Angiography of neck Is a False verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
flebografie van hoofd/hals/thorax (verrichting) Is a False verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intaoperatieve angiografie van bloedvat van hoofd en/of hals (verrichting) Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
wondtoilet of reinigen van verbrande huid van hoofd of hals Is a False verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
echo-Doppler-flowmeting van hoofd-halsregio (verrichting) Is a False verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
transplantatie van pees van hoofd-halsregio (verrichting) Is a True verrichting op hoofd-halsregio (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Page 1 of 3 Next End


This concept is not in any reference sets

Back to Start