FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

119561005: Grafting procedure (procedure)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2003. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
188633010 Grafting procedure en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
4278781000146118 weefseltransplantatie nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
4344621000146111 weefseltransplantatie (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
708980012 Grafting procedure (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

1404 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Grafting procedure Is a Insertion procedure (procedure) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Grafting procedure Is a Implantation procedure (procedure) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Grafting procedure Is a Surgical implantation false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Grafting procedure Procedure site lichaamsstructuur false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Grafting procedure Method Implantation - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Grafting procedure Is a introduceren (verrichting) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Grafting procedure Is a Surgical procedure (procedure) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Grafting procedure Is a insertie false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Grafting procedure Method graften (kwalificatiewaarde) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
augmentatie van bovenzijde van gewrichtskapsel van glenohumeraal gewricht met transplantaat (verrichting) Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
excisie van lymfoedemateus weefsel en graften van 'full-thickness graft' Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Charles-procedure voor behandeling van lymfoedeem (verrichting) Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
eerste stap van terminalisatie van urethra met huidtransplantaat Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
transplantatie van huid naar mond (verrichting) Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Graft of mucosa to mouth Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
urethroplastiek met huidtransplantaat voor 'second stage'-operatie van hypospadie Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Implantation of ovary into uterine cavity Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Grafting of dura mater Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Grafting of cerebral meninges Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
'graft versus host'-reactie van lever (aandoening) After True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
'graft versus host'-reactie van lever (aandoening) Due to True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
'coronary artery bypass grafting' met transplantaat van arteria radialis Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
'coronary artery bypass grafting' met transplantaat van arteria gastroepiploica (verrichting) Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
'coronary artery bypass grafting' met vrij transplantaat van arteria thoracica interna dextra (verrichting) Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
'coronary artery bypass grafting' met vrij transplantaat van arteria thoracica interna sinistra Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
plaatsen van graft op oorschelp (verrichting) Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
acute-op-chronische graft-versus-hostziekte (aandoening) Due to True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
acute-op-chronische graft-versus-hostziekte (aandoening) After True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 4
late acute graft-versus-hostziekte After True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
late acute graft-versus-hostziekte Due to True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 4
late chronische graft-versus-hostziekte After True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
late chronische graft-versus-hostziekte Due to True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 4
Repair of blood vessel with patch graft Is a False Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Grafting procedure of heart Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Eyelid transposition Is a False Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Grafting of carpals and/or metacarpals (procedure) Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Operation with graft for slipping patella Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
transplantatie van binnenoor (verrichting) Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van vene met patch Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Plastic operation on hand with graft Is a False Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanleggen van arterioveneuze fistel met niet-autologe graft Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
tympanoplastiek type II met graft tegen incus of malleus (verrichting) Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Scleral reinforcement with graft Is a False Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reconstructie van orbita met huidtransplantaat Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reconstructie van orbita met mucosatransplantaat Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reconstructie van orbita met bottransplantaat (verrichting) Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van canthus met huidtransplantaat inclusief 'full-thickness graft' Is a False Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van canthus met mucosatransplantaat Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reconstructie van ooglid met huidtransplantaat Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reconstructie van uitwendig oor met transplantaat (verrichting) Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Ossiculoplasty using biological graft Is a False Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
tympanoplastiek met biologische graft (verrichting) Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
plaatsen van graft in buis van Eustachius (verrichting) Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reconstructie van defect van maxilla met huidtransplantaat Is a False Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reconstructie van maxilla met bottransplantatie Is a False Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Reconstruction of defect of nasal sinus with skin graft Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reconstructie van defect van neusbijholte met bottransplantaat Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
laryngotracheale reconstructie met kraakbeentransplantaat (verrichting) Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reconstructie van trachea met transplantaat Is a False Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van defect van palatum met huidtransplantaat Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van defect van palatum met mucosatransplantaat Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vervangen van aortaklep door allogeen transplantaat (verrichting) Is a False Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
urethroplastiek met vrije graft Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reconstructie van scrotum met huidtransplantaat Is a False Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reconstructie van vulva met huidtransplantaat Is a False Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vaginoplastiek volgens McIndoe Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
xenotransplantatie van huid naar hoofd of hals Is a False Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reconstructie met mucosatransplantaat Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Grafting of bone to spine NEC Is a False Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanbrengen van autoloog corticospongieus bottransplantaat (verrichting) Is a False Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
re-implantatie van arterie Is a False Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
transpositie van diafyse van fibula in tibia Is a False Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Tendon graft Is a False Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reconstructie van orbita met 'dermofat graft' (verrichting) Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
graften van spier in musculus levator palpebrae superioris (verrichting) Is a False Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Graft of skin to skin of lower eyelid (procedure) Is a False Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verplaatsen van ware stemband met biologisch transplantaat (verrichting) Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
dubbele longtransplantatie (verrichting) Is a False Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Grafting of periodontal bone defect (procedure) Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Mucogingival graft Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
correctie van pseudoartrose van tibia met vrij fibulatransplantaat Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reconstructie van nagelbed met nagelbedtransplantaat Is a False Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reconstructie van nagelbed met huidtransplantaat Is a False Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Grafting of temporalis muscle to orbit with exenteration of orbit Is a False Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
graften van geprepareerd bot Is a False Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Formal myringoplasty using biological graft Is a False Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Meninges - graft of dura Is a False Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
lymfekliertransplantatie Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Graft of skin to skin of breast (procedure) Is a False Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
graften naar ureter Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
plastische chirurgie van hand met transplantaat (verrichting) Is a False Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van tuba uterina met graft Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
allogene transplantatie van ovarium Is a False Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Facial bone - bone graft Is a False Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
transplantatie naar conjunctiva Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanbrengen van autoloog transplantaat van botcortex (verrichting) Is a False Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanbrengen van autoloog spongiosatransplantaat Is a False Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
huidtransplantatie (verrichting) Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vestibulumplastiek van mond met transplantaat Is a False Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
tweede stap van implantatie van dacronmatje in cornea Is a False Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
transplantatie van tepel (verrichting) Is a False Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
hart-longtransplantatie met cardiopneumectomie bij ontvanger Is a False Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
graften van patella Is a False Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Grafting to skin of extremity (procedure) Is a False Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatie van pterygium met corneatransplantatie Is a False Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
penetrerende keratoplastiek (verrichting) Is a True Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
osteoplastiek van cranium met bottransplantatie Is a False Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Grafting of stifle ligament Is a False Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
revisie van arterioveneuze fistel met niet-autoloog transplantaat met trombectomie Is a False Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Bone graft to mandible Is a False Grafting procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Page 1 of 6 Next End


This concept is not in any reference sets

Back to Start