FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

119585002: Trunk implantation (procedure)


  Status: retired, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jul 2019. Module: module van internationale editie (metadata)

  Descriptions:

  Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
  183696018 Trunk implantation en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van beschrijving (metadata): achterhaalde term (metadata)
  2790001000146119 insertie in romp nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
  2790011000146117 insertie in romp (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
  2790021000146110 inbrengen in truncus nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
  709165012 Trunk implantation (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van beschrijving (metadata): achterhaalde term (metadata)

  0 descendants.

  Expanded Value Set


  Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
  insertie in romp Is a insertie false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  insertie in romp Is a verrichting op romp (verrichting) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  insertie in romp Procedure site lichaamsstructuur false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
  insertie in romp Method Insertion - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  insertie in romp Direct device implantaat false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  insertie in romp Procedure site - Indirect (attribute) structuur van romp false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  insertie in romp Procedure site - Indirect (attribute) structuur van romp false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  insertie in romp Method Insertion - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  insertie in romp Method Implantation - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
  insertie in romp Procedure site structuur van romp false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

  Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
  operatief sluiten van arteria vertebralis met chirurgische patch Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  operatief sluiten van arteria axillaris met chirurgische patch (verrichting) Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Trunk transposition Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  insertie in bronchus Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Bronchus transplantation Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  insertie in long Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  insertie in aorta Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  insertie in abdominale arterie Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  insertie in arterie van thorax Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  borstimplantatie (verrichting) Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  plaatsen van maagimplantaat (verrichting) Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  insertie in dunne darm Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  insertie in dikke darm Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  insertie in lever Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  insertie in galwegen Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  insertie in tonsil Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  insertie in milt Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  insertie in nier Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  insertie in ureter Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  insertie in myelum Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  insertie in thorax Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  insertie in mediastinum Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  insertie in abdomen Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  insertie in retroperitoneale ruimte Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  insertie in mesenterium Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  insertie in peritoneum Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  insertie van buisprothese in onderste gedeelte van darm met behulp van flexibele sigmoïdoscoop Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  insertie van katheter voor continue ambulante peritoneale dialyse Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  spalken van geluxeerde heup (verrichting) Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  vernieuwen van shunt van subdurale ruimte naar peritoneale holte (verrichting) Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  insertie van prothese in dikke darm Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  inbrengen van nasoduodenale sonde Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  inbrengen van naso-jejunale sonde Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  inbrengen van maagsonde via mond (verrichting) Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  inbrengen van sonde in tractus gastrointestinalis via rectum Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  inbrengen van sonde in tractus gastrointestinalis via colostoma Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  inbrengen van sonde in tractus gastrointestinalis via fistel in intestinum crassum (verrichting) Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  vervangen van silo bij congenitaal defect van navel (verrichting) Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  aanleggen van korset (verrichting) Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  afklemmen van navelstreng Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  insertie van peritoneoveneuze Denver-shunt Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  insertie van peritoneale drain Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  tamponnade van buikholte Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  insertie in huid van romp Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  insertie van LeVeen-shunt Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  insertie in galblaas Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Biliary tract transplantation Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Graft of skin to skin of trunk (procedure) Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  insertie in wervelkolom Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  canulatie van duodenum Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Insertion of nasogastric tube Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Fiberoptic endoscopic insertion of prosthesis into upper gastrointestinal tract Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  intestinale intubatie Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  inbrengen van sonde in intestinum voor decompressie (verrichting) Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Fasciocutaneous flap of trunk Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  inbrengen van sonde in dunne darm (verrichting) Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  endoscopisch inbrengen van sonde in duodenum (verrichting) Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  open intubatie van jejunum Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  open intubatie van ileum Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Packing of liver laceration Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Transluminal closure of ductus arteriosus with prosthesis Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  insertie van tijdelijke katheter voor peritoneale dialyse Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  vervangen van tracheale stent (verrichting) Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Placement of stent in ductus arteriosus Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  insertie van prothese in duodenum Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  insertie van prothese in dunne darm Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Peritoneal packing procedures Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Percutaneous prosthetic closure of ductus arteriosus Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  inbrengen van navelkatheter (verrichting) Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  graften van bot van clavicula Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  katheterisatie van vena renalis Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Percutaneous insertion of inferior vena cava filter Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  implantatie van kunsthart Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Endoscopic insertion of temporary colonic stent (procedure) Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Endoscopic insertion of permanent colonic stent (procedure) Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  maagintubatie (verrichting) Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  ventriculoperitoneale shunt (verrichting) Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  transplantatie van vrije osteocutane lap van rib met microchirurgische vaatanastomose Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Insertion of magnet into rumen of stomach Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  tamponnade van cardio-oesofageale overgang met oesofagusballon Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  open reductie van gesloten chronische sternoclaviculaire luxatie met fascietransplantaat Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  implantatie van neurostimulator in nervus phrenicus (verrichting) Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  inbrengen in bekken Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  hartkatheterisatie (verrichting) Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  katheterisatie van vena umbilicalis Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Insertion of graft of great vessels with cardiopulmonary bypass Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  verwijderen van centraal veneuze katheter Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  insertie van stent in vena cava superior Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  insertie van stent in vena cava inferior Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  insertie van klep in vena cava Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Central venous cannula insertion Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Catheterization of inferior vena cava Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Introduction of catheter into superior vena cava Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Insertion of sieve into vena cava Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Insertion of inferior vena caval filter (procedure) Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  inbrengen canule volgens Cordis-systeem in abdomen (verrichting) Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  insertie van tampon Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  operatief herstel van aneurysma van arteria axillaris en arteria brachialis met transplantaat via incisie (verrichting) Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  longplombage Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  insertie van botgroeistimulator in clavicula Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Implantation of heart pacemaker Is a False insertie in romp geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

  Page 1 of 2 End


  Reference Sets

  referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van concept

  POSSIBLY EQUIVALENT TO association reference set (foundation metadata concept)

  Back to Start