FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

119865005: Mouth repair (procedure)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
1495606015 Repair of mouth en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
184155013 Mouth repair en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van concept: dubbel component
2569041000146112 operatief herstel van mond nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
2569051000146110 operatief herstel van mond (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
711986019 Mouth repair (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

180 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
operatief herstel van mond Is a chirurgisch herstel (verrichting) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van mond Is a Operative procedure on mouth region false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van mond Is a chirurgisch herstel per lichaamsstreek (verrichting) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van mond Method operatief herstel (kwalificatiewaarde) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
operatief herstel van mond Is a Surgical repair of head and neck structure (procedure) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van mond Is a Operation on mouth (procedure) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van mond Procedure site - Direct (attribute) structuur van mondregio (lichaamsstructuur) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
operatief herstel van mond Method operatief herstel (kwalificatiewaarde) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
operatief herstel van mond Procedure site - Direct (attribute) structuur van mondregio (lichaamsstructuur) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
operatief herstel van mond Method Surgical repair - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
operatief herstel van mond Procedure site structuur van mondregio (lichaamsstructuur) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
operatief herstel van deformiteit van palatum Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Dorrance operation, push-back operation for cleft palate Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van schisis van palatum molle (verrichting) Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
graften van behaarde huidlap naar nasolabiale regio Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
re-implantatie van gebitselement (verrichting) Is a True operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
sluiten van oroantrale verbinding Is a True operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
periodontale distale wigexcisie (verrichting) Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Mouth reconstruction Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Repair of mouth laceration Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Suture of gingiva Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Meatoplasty of salivary duct orifice Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reconstructie met apicaal gerepositioneerde periodontale lap Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reconstructie met coronaal gerepositioneerde periodontale lap Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
sluiten van fistel van palatum Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reconstructie van mond met lap Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
revisie van operatief herstel van mond Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
primair sluiten van defect van mond Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
primair operatief herstel van wond van mond Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Suture tooth socket Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
hechten van mondbodem Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
sluiten van wang met hechtdraad Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vervangen van periodontale lap met botchirurgie (verrichting) Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reconstructie van lip (verrichting) Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Tongue reconstruction Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
herstel van speekselklierfistel (verrichting) Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
hechting van tong (verrichting) Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
hechten van lip Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Suture of palate Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
direct sluiten van defect van mond Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Mouth closure Is a True operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Mouth reconstruction Is a True operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Salivary gland closure Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Suture of salivary gland Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Repair of mouth laceration Is a True operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Sialodochoplasty Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van symblepharon met vrij transplantatie van wangslijmvlies (verrichting) Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanleggen van fistel van speekselklier Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vervangen van periodontale lap (verrichting) Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Repair perforation of tooth root by internal recalcification Is a True operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van bestaande restauratie van gebitselement Is a True operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
herstel van component van vast orthodontisch hulpmiddel (verrichting) Is a True operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van grote speekselklier Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van tandkas (verrichting) Is a True operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van palatum Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van symblepharon met vrij transplantatie van wangslijmvlies (verrichting) Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van speekselklierafvoergang (verrichting) Is a True operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verlengen van corona dentis door aanpassen van harde en weke delen Is a True operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destruction of lesion of salivary gland by marsupialization Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
excisie van afwijkend weefsel en eenvoudig herstel van vestibulum oris Is a True operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verlengen van corona dentis door aanpassen van harde en weke delen Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vervangen van dentoalveolair bot door transplantaat op meerdere plaatsen inclusief aanbrengen van huidlap en sluiten Is a True operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van tong Is a True operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
excisie van afwijkend weefsel en eenvoudig herstel van vestibulum oris Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vervangen van dentoalveolair bot door transplantaat op één plaats inclusief aanbrengen van huidlap en sluiten Is a True operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
sluiten van oronasale fistel Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Repair of fistula of mouth Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Dentoalveolar bone osseous surgery, including flap entry and closure, per quadrant Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van lip Is a True operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Suture of mouth Is a True operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vervangen van dentoalveolair bot door transplantaat op meerdere plaatsen inclusief aanbrengen van huidlap en sluiten Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van tong Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
V-vormige excisie van lip met primair direct lineair sluiten Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
suspensie en fixatie van mond met fasciesling Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
complex chirurgisch herstel van ooglid, neus, oor en lip (verrichting) Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
open reduceren van Le-Fort-I-fractuur van os palatinum Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cheilostomatoplastiek (verrichting) Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
graften van gesteelde mucogingivale lap Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vervangen van dentoalveolair bot door transplantaat op één plaats inclusief aanbrengen van huidlap en sluiten Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
sluiten van oronasale fistel Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
gingivoplastiek Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
primair operatief herstel van wond van mond Is a True operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vestibulumplastiek (verrichting) Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Salivary gland reconstruction Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
sluiten van oroantrale fistel Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Repair of salivary gland Is a True operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Repair of dental implant Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Repair of fistula of mouth Is a True operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Dentoalveolar bone osseous surgery, including flap entry and closure, per quadrant Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van lip Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Repair of mandibular ridge Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Graft to buccal sulcus Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
correctie van stenose van naris bij misvorming van neus door cheiloschisis Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Therapeutic apical closure Is a True operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Repair of salivary gland Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Repair of uvula Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reconstructie van palatum Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Closure of oronasal perforation (procedure) Is a True operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Closure of oroantral perforation (procedure) Is a True operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanpassen van vermiljoenrand van lip Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Advancement of mucosa of lip Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reductieplastiek van tuberositas van maxilla (verrichting) Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reductie van linea mylohyoidea (verrichting) Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
augmentatie van alveolaire kam (verrichting) Is a True operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van perforatie van radix dentis Is a True operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
gemodificeerde Widman-lap Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vervangen van periodontale lap (verrichting) Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reconstructie met gerepositioneerde parodontale flap (verrichting) Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Repair of floor of mouth with alloplastic material Is a True operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
sluiten van defect van mondholte met transpositie van myocutane lap Is a True operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Full thickness excision of lip, reconstruction with local flap Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vestibulumplastiek (verrichting) Is a False operatief herstel van mond geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Page 1 of 2 End


This concept is not in any reference sets

Back to Start