FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

119867002: Mouth destructive procedure (procedure)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
184160012 Mouth destructive procedure en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
2856951000146112 destructie van binnenste gedeelte van mond nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
2856961000146110 destructie van binnenste gedeelte van mond (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
2871631000146116 destructie van mondholte nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
712008015 Mouth destructive procedure (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

18 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Mouth destructive procedure Is a Operation on oral cavity false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Mouth destructive procedure Is a destructie ingedeeld naar orgaansysteem false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Mouth destructive procedure Method chirurgische handeling false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Mouth destructive procedure Is a destructie ingedeeld naar anatomische of verworven lichaamsstructuur true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Mouth destructive procedure Is a Operation on oral cavity (procedure) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Mouth destructive procedure Procedure site - Direct (attribute) Oral cavity structure false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Mouth destructive procedure Procedure site - Direct (attribute) Oral cavity structure false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Mouth destructive procedure Method Destruction - action (qualifier value) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Mouth destructive procedure Method Destruction - action (qualifier value) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Mouth destructive procedure Procedure site - Direct (attribute) structuur van interne gedeelte van mond (lichaamsstructuur) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Mouth destructive procedure Procedure site Oral cavity structure false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Mouth destructive procedure Method Destruction - action (qualifier value) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
destructie van speekselklier Is a True Mouth destructive procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cryotherapie van binnenste gedeelte van mond Is a False Mouth destructive procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Lip destructive procedure Is a True Mouth destructive procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destruction of lesion of salivary gland Is a False Mouth destructive procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cauterisatie van palatum Is a False Mouth destructive procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
thermocaustiek van afwijkend weefsel van uvula Is a False Mouth destructive procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
thermocaustiek van afwijkend weefsel van palatum Is a False Mouth destructive procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destructive procedure on mouth AND lips Is a False Mouth destructive procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cauterisatie van palatum Is a False Mouth destructive procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
brede destructie van afwijkend weefsel van palatum durum Is a False Mouth destructive procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van afwijkend weefsel van vestibulum oris met laser Is a False Mouth destructive procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Local destruction of lesion of bony palate Is a False Mouth destructive procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cryochirurgie van afwijkend weefsel van uvula Is a False Mouth destructive procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
chemische cauterisatie voor destructie van afwijkend weefsel van uvula Is a False Mouth destructive procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
brachytherapie van mond met 'preloading' (verrichting) Is a False Mouth destructive procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van afwijkend weefsel van mondbodem Is a False Mouth destructive procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destruction of lesion of dentoalveolar structures Is a False Mouth destructive procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van palatum Is a False Mouth destructive procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Tongue destructive procedure Is a True Mouth destructive procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van afwijkend weefsel van mondholte Is a True Mouth destructive procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van afwijkend weefsel van wang Is a False Mouth destructive procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Intracavitary brachytherapy of mouth (procedure) Is a True Mouth destructive procedure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Reference Sets

referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van beschrijving (metadata)

Back to Start