FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

120152009: Thorax closure (procedure)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
184639017 Thorax closure en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
3153721000146112 sluiten van thorax nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
3153731000146114 sluiten van thorax (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
3153741000146118 sluiten van borstkas nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
714480015 Thorax closure (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

223 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Thorax closure Is a sluiten van romp (verrichting) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Thorax closure Is a Thorax repair true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Thorax closure Procedure site - Direct (attribute) Thoracic structure false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Thorax closure Procedure site - Direct (attribute) Thoracic structure true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Thorax closure Method Closure - action true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Thorax closure Method Closure - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Thorax closure Procedure site structuur van lichaamswand false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Thorax closure Procedure site structuur van lichaamsholte false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Thorax closure Procedure site Thoracic structure false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
hechten van periost van scapula (verrichting) Is a True Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief sluiten van arteria subclavia met chirurgische patch Is a True Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Pleura closure Is a True Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
sluiten van diafragma (verrichting) Is a True Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
plicatie van vena cava Is a False Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
sluiten van open drain van pleuraholte Is a False Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bronchoscopisch sluiten van fistel Is a False Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
endovasculair overhechten van ductus arteriosus via transpulmonale benadering Is a False Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Percutaneous prosthetic closure of ductus arteriosus Is a False Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Suture of laceration of chest wall Is a False Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Banding of descending vein Is a False Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Banding of vertical vein Is a False Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
sluiten van broncho-oesofageale fistel Is a False Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel met patch van operatief aangelegde systemische veneuze route Is a True Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief sluiten van arteria axillaris met chirurgische patch (verrichting) Is a False Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
sluiten van bronchus (verrichting) Is a True Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Trachea closure Is a False Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Lung closure Is a True Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Heart closure Is a True Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Thoracic artery closure Is a True Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Pericardium closure Is a True Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Breast closure Is a True Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Thymus closure Is a True Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Chest wall closure Is a True Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Mediastinum closure Is a True Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Thoracic aneurysmectomy Is a False Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
sluiten van fistel tussen bronchus en abdominaal inwendig orgaan (verrichting) Is a False Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
sluiten van bronchocutane fistel Is a False Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
sluiten van fistel van cisterna chyli Is a False Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
sluiten van fistel van mediastinum Is a False Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
hechten van periost van clavicula (verrichting) Is a False Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
hechten van ductus thoracicus met abdominale benadering Is a False Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Closure of fistula of thoracic duct Is a False Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
volledig sluiten van vena cava inferior door plaatsen van clip (verrichting) Is a False Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
sluiten van ductus thoracicus met hechtdraad met thoracale benadering Is a False Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
sluiten van arterie van grote vaten met hechtdraad Is a False Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Suture of thoracic duct by cervical approach Is a False Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
sluiten van fistel van thoraxwand (verrichting) Is a True Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
sluiten van fistel van ductus thoracicus Is a False Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
sluiten van abdominothoracale fistel Is a False Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Suture of trachea (procedure) Is a False Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
sluiten van fistel van pleuraholte (verrichting) Is a False Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
hechten van grote vaten Is a False Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Closure of aorticopulmonary fistula or fenestration Is a False Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Percutaneous prosthetic closure of ductus arteriosus Is a False Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
herstel van tracheafistel (verrichting) Is a False Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
volledig sluiten van vena cava inferior door plaatsen van clip (verrichting) Is a False Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Periosteal suture of thorax, ribs or sternum Is a False Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Bronchorrhaphy (procedure) Is a False Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
afbinden van grote aortopulmonale collaterale arterie (verrichting) Is a False Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Closure of stoma of thorax Is a True Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
sluiten van aortopulmonaal venster met hechtdraad Is a True Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Trachea closure Is a False Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
hechten van periost van clavicula (verrichting) Is a False Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
hechten van thymus Is a False Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
transsectie en overhechten van truncus pulmonalis (verrichting) Is a True Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
sluiten van open ductus arteriosus Botalli onder röntgendoorlichting (verrichting) Is a False Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Percutaneous closure of collaterals between systemic vein and pulmonary vein using vascular plug (procedure) Is a True Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Closure of open wound of thorax (procedure) Is a True Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
transsectie en overhechten van truncus pulmonalis (verrichting) Is a False Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief sluiten van arteria axillaris met chirurgische patch (verrichting) Is a False Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Transluminal closure of ductus arteriosus with prosthesis Is a False Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Percutaneous closure of patent ductus arteriosus (procedure) Is a False Thorax closure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Reference Sets

referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van beschrijving (metadata)

Brits-Engelse taalreferentieset

Amerikaans-Engelse taalreferentieset (metadata)

Back to Start