FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

129190005: Procedure on bone of upper extremity (procedure)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
207917014 Procedure on bone of upper extremity en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
3197421000146118 verrichting op bot van bovenste extremiteit nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
3197431000146116 verrichting op bot van bovenste extremiteit (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
3197441000146112 verrichting op bot van bovenste ledemaat nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
733283015 Procedure on bone of upper extremity (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

1045 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Procedure on bone of upper extremity Is a Procedure on bone of extremity true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on bone of upper extremity Is a verrichting op bovenste extremiteit true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on bone of upper extremity Procedure site Bone structure of upper limb (body structure) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Procedure on bone of upper extremity Procedure site Bone structure of upper limb false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on bone of upper extremity Method chirurgische handeling false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Procedure on bone of upper extremity Procedure site geheel bot (lichaamsstructuur) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on bone of upper extremity Procedure site Bone structure false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
Magnetic resonance imaging of scapula (procedure) Is a False Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Insertion of bone growth stimulator into scapula Is a False Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
manuele reductie van gesloten scapulafractuur (verrichting) Is a False Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
diagnostische verrichting op scapula Is a False Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
excisie van geheel bot van bovenste extremiteit Is a False Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on bone of forearm Is a True Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verrichting op carpus Is a True Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on bone of hand Is a True Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
prothetische hemiartroplastiek van glenohumeraal gewricht (verrichting) Is a False Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
skelettractie van bovenste extremiteit Is a True Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on humerus Is a True Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
oogsten van bottransplantaat uit bovenste extremiteit Is a False Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on clavicle Is a True Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on scapula Is a True Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Periosteal suture of humerus Is a False Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
manuele repositie van gesloten humerusfractuur (verrichting) Is a False Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
diepe incisie met opening van botcortex van humerus (verrichting) Is a False Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
fixatie van fractuur van humerus met intramedullaire pen Is a False Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
diagnostische verrichting op humerus Is a False Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Open reduction of fracture of arm Is a False Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Insertion of bone growth stimulator into carpals and/or metacarpals (procedure) Is a True Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van intern osteosynthesemateriaal uit ossa carpi en/of ossa metacarpi Is a False Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Wedge osteotomy of humerus Is a False Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Partial excision of bone of humerus Is a False Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
excisie van afwijkend weefsel van humerus (verrichting) Is a False Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Incision of bone of humerus Is a False Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
veranderen van botlengte van humerus Is a False Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Insertion of bone growth stimulator into humerus Is a False Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Open reduction of separated epiphysis of humerus Is a False Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
gesloten reduceren van fractuur van bovenste extremiteit Is a False Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
open reductie van humerusfractuur (verrichting) Is a False Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
conversie van gecementeerde hemiartroplastiek van schouder Is a False Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
conversie van ongecementeerde hemiartroplastiek van schouder Is a False Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
primaire open reductie van fractuur van elleboog en fixatie met hoekstabiele plaat (verrichting) Is a False Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Operative procedure on bone of upper extremity (procedure) Is a True Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Grafting of carpals and/or metacarpals (procedure) Is a False Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
curettage van benigne neoplasma van clavicula Is a False Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
gesloten reductie van diastase van epifyse van humerus Is a False Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
radiografie van skelet van schouder en bovenste extremiteit Is a False Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Curettage of cyst of scapula Is a False Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Conservative treatment of closed fracture of scapula Is a False Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Revision cemented total elbow replacement Is a False Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
hybride totale vervanging van elleboog met prothese voor revisie (verrichting) Is a False Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Manual reduction of closed comminuted fracture of elbow with traction (procedure) Is a False Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
diagnostisch onderzoek van carpus en metacarpus (verrichting) Is a True Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Reduction of fracture of arm with internal fixation Is a False Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Skeletal X-ray of upper limb Is a True Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Open reduction of fracture of arm with internal fixation Is a False Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
gesloten reductie van fractuur van bot van bovenste extremiteit Is a True Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Open reduction of lunate dislocation Is a False Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Reduction of lunate dislocation with manipulation Is a False Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Arthroplasty with prosthetic replacement of lunate Is a False Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
single-photon-emission computerized tomography van bot van bovenste extremiteit (verrichting) Is a False Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
botscintigrafie van bovenste extremiteit Is a True Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Manual reduction of closed carpometacarpal fracture dislocation of thumb (procedure) Is a True Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
osteoclasie van ossa carpi en/of ossa metacarpi (verrichting) Is a False Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Debridement of open fracture, carpal or metacarpal Is a True Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Stabilisation of shoulder with procedure on bone and soft tissue (procedure) Is a True Procedure on bone of upper extremity geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

This concept is not in any reference sets

Back to Start