FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

129233004: Procedure on bone (organ) (procedure)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
207963015 Procedure on bone (organ) en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
3197141000146116 verrichting op bot nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
3197151000146118 verrichting op bot (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
733333011 Procedure on bone (organ) (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

4235 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Procedure on bone (organ) Is a operatie van bot (verrichting) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on bone (organ) Is a Procedure on skeletal system true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on bone (organ) Is a verrichting op orgaan (verrichting) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on bone (organ) Procedure site Bone structure true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Procedure on bone (organ) Method chirurgische handeling false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Procedure on bone (organ) Procedure site geheel bot (lichaamsstructuur) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
re-insertie van hulpmiddel voor inwendige botfixatie Is a True Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van metalen chirurgische nietjes in epifysairschijf (verrichting) Is a True Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van tampon uit mandibula Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
implantatie van endossaal implantaat in kaak (verrichting) Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van orthodontische schroef Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
radiotherapie van bot Is a True Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on vertebra Is a True Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
primair reduceren van letsel van epifysairschijf Is a True Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Conservative treatment of closed fracture of scapula Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
CT van cranium Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Surgical arrest of post-extraction hemorrhage Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on bone of extremity Is a True Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
transthoracale exploratie van wervelkolom Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
exploratie van thoracale wervelkolom met posterieure benadering (verrichting) Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vervanging van bot door prothese (verrichting) Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on bone of pelvis Is a True Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Application of skeletal traction Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on sternum Is a True Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Facial bone destructive procedure Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intraossale injectie Is a True Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Active back movements (regime/therapy) Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Mobilization of the thoracic spine (regime/therapy) Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Adjust complete denture, lower Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
zenuwblokkade in thoracaal facetgewricht Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
infiltratie van fractuur met lokaal anestheticum Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Chemical denervation of spinal facet joint of thoracic vertebra Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cryodenervation of spinal facet joint of thoracic vertebra Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
blootleggen van kaakimplantaat Is a True Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Repair of cerebrospinal fluid leak from pituitary fossa (procedure) Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verrichting op ribkraakbeen Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van tampon uit bot van aangezicht Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatie met gebruik van externe fixateur Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
toepassen van haltertractie (verrichting) Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
magnetic resonance imaging van hypofyse (verrichting) Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Magnetic resonance imaging of petrous bones (procedure) Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Magnetic resonance imaging of thoracic spine (procedure) Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fetal cranioclasis Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van systeem voor skelettractie Is a True Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Tooth socket procedure Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
exploratie van crista alveolaris (verrichting) Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
CT van thoracaal skelet Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on bone of skull Is a True Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on ossicular chain of middle ear Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
functionele endoscopische sfeno-etmoïdectomie Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Reline denture Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Rebase denture Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Reduction of fracture Is a True Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on rib Is a True Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
biopsie van bot (verrichting) Is a True Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanpassen van partiële maxillaire gebitsprothese Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
irrigatie door middel van canulatie van sinus sphenoidalis Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
excisie van nasopalatinale cyste (verrichting) Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
thermografie van bot Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Removal of embedded foreign body from dentoalveolar soft tissues Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van tandkas (verrichting) Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
myoplastiek van mastoïd Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
obliteratie van holte in bot Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van bot (verrichting) Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
percutane facetdenervatie Is a True Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
brede destructie van afwijkend weefsel van palatum durum Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
tamponnade van sella turcica Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
herfixeren van pees aan aanhechtingsplaats Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatie van bot (verrichting) Is a True Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
graften van gesteelde mucogingivale lap Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Incision of bone Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Local destruction of lesion of bony palate Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Therapeutic electrical stimulation for bone healing Is a True Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Diagnostic procedure on bone Is a True Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
tympanoplastiek type IV (verrichting) Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
'en bloc'-resectie van processus alveolaris van maxilla en gehemelte (verrichting) Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Adjust partial denture, lower Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Dentoalveolar bone osseous surgery, including flap entry and closure, per quadrant Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Myocutaneoosseous transplantation Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Excision of thyroglossal cyst with resection of hyoid bone Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Subdural tap through fontanel Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Repair or plastic operation on bone, except facial bones Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
computertomografie met contrast van maxillofaciaal gebied (verrichting) Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Implantation of nerve end into bone Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
autologe transplantatie van cartilago costalis naar oor (verrichting) Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Primary operation on thoracic spine Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Revisional operations on thoracic spine Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Filling of segmental defect by compression-distraction Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Filling of bone defect with bone cement Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatie van cranium en bot van aangezicht (verrichting) Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatie van kaak en temporomandibulair gewricht Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
infractie van os nasale Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Sistrunk-resectie bij thyroglossuscyste (verrichting) Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
niet-chirurgische biopsie van bot (verrichting) Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
tractie van gesloten fractuur van bot Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on bony orbit Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Guttering of bone Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Total ostectomy Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Manipulation of fracture (procedure) Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Insertion of tongs of skull with synchronous skeletal traction Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
röntgendoorlichting van schedel (verrichting) Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Total reconstruction of nose with bone graft and microvascular transferred flap Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van endossaal implantaat in maxilla voor neusprothese Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Pack tooth socket Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
drainage van bot Is a True Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanbrengen van haloframe met synchrone skelettractie (verrichting) Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Open reduction of separation of epiphysis Is a False Procedure on bone (organ) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Page 1 of 3 Next End


This concept is not in any reference sets

Back to Start