FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

129266000: Measurement - action (qualifier value)


Status: current, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
208002010 Measurement - action en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
3040971000146112 bepalen nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
3040981000146114 bepalen (kwalificatiewaarde) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
3040991000146111 meten nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
733371015 Measurement - action (qualifier value) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

0 descendants.

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Measurement - action Is a Observation - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Measurement - action Is a Investigation - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Measurement - action Is a evaluatie (kwalificatiewaarde) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Measurement - action Is a Testing - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
continue elektrocardiografische bewaking (verrichting) Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Pregnancy with abnormal glucose tolerance test Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
onderzoeken van circulatoire functie (verrichting) Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
12 lead electrocardiogram (procedure) Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bepalen van concentratie van giftige stof in bloed (verrichting) Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Urine microscopy: pus cells Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bepalen van differentiële nierfunctie Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
statische hartscintigrafie (verrichting) Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
dynamisch niet-beeldvormend isotopenonderzoek van hart Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
retrograde angiocardiografie Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
angiocardiografie door middel van veneuze hartkatheterisatie Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
pericardiaal röntgencontrastonderzoek Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Urine microscopy: red cells Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
CD8 percent count Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
CD33 myeloid cell count procedure Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
CD7 T-cells count procedure Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
CD23 B-cell count procedure Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
CD2 T-cell count procedure Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
CD13 calla count procedure Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
CD20 B-cell count procedure Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
CD3 percent count Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
CD4 percent count Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intraveneuze provocatietest Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Conductance catheter method Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Doppler catheter method Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Fiberoptic catheter method Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Hall catheter method Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Thermistor catheter method Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Electrocardiogram - general - NOS Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Electrocardiography NOS Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Lung function test NOS Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cardiac function tests NOS Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Circulatory function test NOS Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Metabolic function test NOS Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Glucose tolerance test NOS Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Blood toxicology NOS Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Renal function test NOS Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Gastric function test NOS Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Digestive function tests NOS Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Chem. metab. function test NOS Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Urine microscopy: cells NOS Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cerebrospinal fluid cell content NOS Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Sweat test NOS Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cardiovascular angiography NOS Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Ultrasound heart scan NOS Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Movement measurement NEC Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Physics-other measurements NOS Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Angiocardiography of left side of heart NEC Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other specified contrast radiology of heart Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Contrast radiology of heart NOS Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Respiratory monitoring NOS Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Abnormal glucose tolerance test - unspecified whether during pregnancy or the puerperium Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Abnormal glucose tolerance test during pregnancy, childbirth or the puerperium NOS Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
HSV IgM level Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Measurement of periodontal pocket depth (procedure) Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Measurement of periodontal pocket depth-six areas per tooth exam Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Measurement of periodontal pocket depth-four areas per tooth exam (procedure) Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Measurement of periodontal pocket depth-two areas per tooth exam (procedure) Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Angiocardiography of right side of heart NEC Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
3-hydroxybutyrylcarnitine measurement Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
N-methyl coproporphyrin measurement (procedure) Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
2-sulfanylidene-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid measurement (procedure) Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Quantitative bioassay (procedure) Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
cervixmeting met echografie (verrichting) Method False Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Near-infrared spectroscopy Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Rho(D) immune globulin screening (procedure) Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Urine substance measurement (procedure) Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Measurement of level of substance in blood (procedure) Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Oral fluid substance level (procedure) Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Estimated creatinine clearance Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Urine substance metabolite screening test Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Measurement of cervical length using transvaginal ultrasonography (procedure) Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Measurement of faeces pH Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Plasma butyrylcholinesterase measurement (procedure) Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Butyrylcholinesterase screening test Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Antistreptolysin O titer Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
bepalen van thyrotropine-‘releasing’ hormoon Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
accelerometrie Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Allen-test Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Comprehensive metabolic panel (procedure) Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Serum metabolic panel (procedure) Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
röntgenfoto voor bepalen van Cobb-hoek Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
bepalen van extravasculair longwater Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
eucapnische hyperventilatieprovocatietest Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Thrombin time (procedure) Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Fibrinogen assay, thrombin time dilution Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Fibrinogen assay, semi-quantitative Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Fibrinogen assay, quantitative Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Thrombin time, substituted Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Fibrinogen antigen assay, immunologic Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Detection of fibrinogen Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Fibrinogen screening Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Thrombin time reference (procedure) Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Protamine sulfate thrombin time (procedure) Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Complement activation measurement Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
bepalen van 'peak cough flow' Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Hepatitis B surface antibody measurement Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Measurement of Hepatitis B surface antibody and Hepatitis C antibody (procedure) Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Hepatitis B core antibody measurement (procedure) Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Hepatitis B core antibody measurement, immunoglobulin M type (procedure) Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Hepatitis B core antigen measurement Method True Measurement - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Page 1 of 86 Next End


This concept is not in any reference sets

Back to Start