FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

129269007: ondersteunen (kwalificatiewaarde)


Status: current, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
1223341000146110 assistentie nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
1223351000146113 assisteren nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
1251051000146110 ondersteunen nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
208005012 Assisting - action en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
733374011 Assisting - action (qualifier value) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
993791000146110 ondersteunen (kwalificatiewaarde) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
993801000146114 ondersteuning nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel

2 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
ondersteunen Is a handeling true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
mond-op-mondbeademing met hulpmiddel Method False ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
mond-op-neusbeademing Method False ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
beademing met zelfopblazende beademingsballon (verrichting) Method False ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanbieden van begeleider bij audiovisuele beperking (verrichting) Method False ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Inhalation anesthesia, machine system, closed, rebreathing of primary agent Method False ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fluid intake encouragement (regime/therapy) Method True ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
ondersteunen bij uiterlijke verzorging Method True ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
oxygenatie bij apneu Method False ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
thuisbeademing Method False ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
ondersteunen bij zelfzorg Method True ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
assisteren van zorgverlener Method True ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Assistance with mobility Method True ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
ondersteunen bij lopen met hulpmiddel Method True ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
beademing met gebruikmaking van kuras Method False ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
faciliteren bij toegang tot behandeling (verrichting) Method True ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
faciliteren bij financieel herstel (verrichting) Method True ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
faciliteren bij herstel na middelenmisbruik (verrichting) Method True ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
faciliteren bij impulsbeheersing (verrichting) Method True ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
faciliteren bij herstel na alcoholmisbruik (verrichting) Method True ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
faciliteren bij mogelijkheid tot kenbaar maken van behoeften (verrichting) Method True ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
faciliteren bij acceptatie van ouder worden (verrichting) Method True ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
faciliteren van familieleden bij mogelijkheid tot deelname in zorgplan (verrichting) Method True ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
drukgestuurde beademing Method False ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
drukgestuurde gesynchroniseerde intermitterende opgelegde beademing Method False ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
ondersteunen bij mobiliteit in bed (verrichting) Method True ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Support while performing an activity Method False ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Support while performing a functional activity Method False ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Support while performing an activity of daily living Method False ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
ondersteunen bij functionele activiteit Method True ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
ondersteunen bij algemene dagelijkse levensverrichting (verrichting) Method True ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Assisting Method True ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
ondersteunen bij aankleden (verrichting) Method True ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Assisting with toileting (regime/therapy) Method True ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Social support (regime/therapy) Method False ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Long term social support (regime/therapy) Method False ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Vulnerable family support (regime/therapy) Method False ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Give urinal, remove and clean (regime/therapy) Method True ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
ondersteunen bij staan ter verlichting van druk op huidgebied (verrichting) Method True ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Intermittent positive pressure breathing treatment with nebulized medication (regime/therapy) Method False ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Heimlich-manoeuvre (verrichting) Method False ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Mealtime assistance (regime/therapy) Method True ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
instellen en reguleren van behandeling met gecontroleerde beademing Method False ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
inhalatie-anesthesie met halfgesloten systeem zonder rebreathing van primaire stof Method False ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
beademing tijdens reanimatie Method False ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
mond-op-mondbeademing (verrichting) Method False ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
beademing met Bennett-respirator (verrichting) Method False ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
kunstmatige beademing Method False ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
beademing met Bird-respirator (verrichting) Method False ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Positive end expiratory pressure ventilation therapy, initiation and management Method False ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
continue positievedrukbeademing (regime/therapie) Method False ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
jetbeademing Method False ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Food intake encouragement (regime/therapy) Method True ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
manuele reanimatie Method False ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
beademing met ijzeren long (verrichting) Method False ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
instellen en reguleren van intermitterende opgelegde beademing Method False ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
gesynchroniseerde intermitterende opgelegde beademing (verrichting) Method False ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Assisting exercise Method True ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Placing a patient on a bedpan Method True ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Flow and timed ventilation procedure, initiation and management Method False ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Assisting physician with procedure Method True ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Resuscitation with artificial respiration Method False ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Electrophrenic respiration Method False ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Continuous negative pressure ventilation treatment Method False ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Give bedpan, remove and clean Method True ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Operation of Ambu resuscitator Method False ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Assisted ventilation therapy, pressure or volume preset, initiation and management Method False ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Facilitating symbolic play (procedure) Method True ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Mechanical assistance Is a True ondersteunen geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Start Page 2 of 2


Reference Sets

referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van beschrijving (metadata)

Back to Start