FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

129271007: Management - action (qualifier value)


Status: current, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
1045621000146115 beleid (kwalificatiewaarde) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
1261211000146112 beleid nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
208007016 Management - action en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
733377016 Management - action (qualifier value) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

5 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
beleid (kwalificatiewaarde) Is a handeling true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
casemanagement voor stoppen met gebruik van tabak Method True beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
management van intramurale zorg voor afbreken van zwangerschap Method True beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
plannen van zorg voor risico op vallen (verrichting) Method True beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
virtuele operatieplanning Method True beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
plannen van follow-up voor body mass index (verrichting) Method True beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
planning voorafgaand aan bezoek Method True beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
management van afbouwen van dosering van opioïden Method True beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
zelfmanagement van diabetes (verrichting) Method True beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
diabetesmanagement met 'closed-loop' insulinepomp (regime/therapie) Method True beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
coördineren van middelen voor aanpakken van voedselonzekerheid Method True beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
coördineren van diensten ter ondersteuning van handhaven van huisvestingszekerheid (verrichting) Method True beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
coördineren van voorbereiding voor sectio caesarea Method True beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
coördineren van medicatieregime Method True beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
evaluatie van huidige voorraad medicatie Method True beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
waarborgen van continuïteit van zorg (verrichting) Method True beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
organiseren van huisvesting aangepast aan fysieke behoeften (verrichting) Method True beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
afbouwen van behandeling Method True beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
verwijzing (kwalificatiewaarde) Is a True beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
prescriptie Is a True beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Evaluation and management - action Is a False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Counselling - action Is a False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
controleren (kwalificatiewaarde) Is a False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Investigation - action Is a False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bespreken Is a False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Patient referral to specialist Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Patient referral for dental care Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Patient referral to non-physician provider Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Patient referral to dietitian Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Patient referral to massage therapist Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Patient referral to homeopath Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Patient referral to naturopath Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Patient referral to acupuncturist Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Patient referral to sex therapist Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Renewal of prescription Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Splint maintenance Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Referral of patient to certified pastoral caregiver Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Referral of patient to parish chaplain for follow-up care Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Analysis of electronic device used in cardiovascular system Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Health hazard appraisal Method True beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Nasoenteric tube removal Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
wijzigen van voorschrift (verrichting) Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Management procedure Method True beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Reline denture Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Rebase denture Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
verzorgen van thoraxdrain bij neonaat (verrichting) Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Repair of cardiac pacemaker pocket in skin AND/OR subcutaneous tissue Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Education - action Is a False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Implantation of electrode into cardiac atrium, replacement Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Prescription of prophylactic anti-filarial Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Care planning session Method True beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Maintenance of device Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
spoedverwijzing Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Referral to heart failure clinic Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Prescription of prophylactic drug Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Check artificial pacemaker for electrode impedance Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Repair of cast framework, partial denture Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
toevoegen van gebitselement aan bestaande partiële gebitsprothese (verrichting) Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Reline lower partial denture, laboratory Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Electronic analysis of internal pacemaker system Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Prescription Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
'chairside relining' van partiële bovengebitsprothese (verrichting) Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
aniseiconisch onderzoek met voorschrijven van lenzen Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van pacemaker uit epicard met vervangen van atriale en/of ventriculaire elektrodedraden Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
secundaire chemoprofylaxe Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
orale anticonceptie gewijzigd Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Diaphragm contraceptive prescription renewed (situation) Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijzen van kind voor controle (verrichting) Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Referral of child to medical officer Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Referral of child to school medical officer Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Referral of child to health visitor Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijzen van kind naar schoolverpleegkundige Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijzen van kind naar jeugdbegeleiding Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Child specific referral NOS Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
profylactisch behandelen met amoebicide Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Antihelminth drug prophylaxis Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Antibiotic cover - surgery Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
profylaxe tegen Neisseria meningitidis Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
uitvoeren van onderhoud aan neurostimulator in hersenen Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verzorgen van proximale katheter van cerebroventriculaire shunt Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verzorgen van distale katheter van cerebroventriculaire shunt (verrichting) Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Attention to ventriculoperitoneal shunt NOS Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Attention to ventriculopleural shunt NOS Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other specified attention to component of connection from ventricle of brain Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Attention to component of connection from ventricle of brain NOS Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Attention to cerebroventricular shunt NEC Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
uitvoeren van onderhoud aan neurostimulator in perifere zenuw Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijzen van patiënt voor speciale voorlichting Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Attention to gastrostomy tube Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Refashioning of jejunostomy Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Transluminal maintenance of heart assist system Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verplaatsing van geleidingsdraad van intraveneuze pacemaker Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Maintenance of battery of intravenous cardiac pacemaker system Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Maintenance of intravenous cardiac pacemaker system NEC Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Resiting of lead of cardiac pacemaker system NEC Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Maintenance of battery of cardiac pacemaker system NEC Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Maintenance of cardiac pacemaker system NEC Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
irrigatie van centraal veneuze katheter Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vervangen van transveneuze atriale elektrodedraden van pacemaker Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
beschermen van omgeving tegen individu (verrichting) Method True beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
zorg voor urinekatheter (verrichting) Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
afklemmen van urinekatheter Method False beleid (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2

Page 1 of 24 Next End


This concept is not in any reference sets

Back to Start