FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

129293002: Dissection - action (qualifier value)


Status: current, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
208029017 Dissection - action en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
259901000146112 dissectie (kwalificatiewaarde) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active alleen eerste karakter niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
596801000146110 dissectie nl synoniem (metadata) Active alleen eerste karakter niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
733403015 Dissection - action (qualifier value) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

2 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Dissection - action Is a chirurgische handeling true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
adhesiolyse van retroperitoneale ruimte Method True Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Fascia adhesions freed Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Ovarian adhesions freed Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bilaterale dissectietonsillectomie Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
bilaterale dissectietonsillectomie Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Other specified freeing of tendon Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Freeing of tendon NOS Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
endoscopische klieving van epidurale adhesies Method True Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
dissectie van afwijking van glasvochtholte met YAG-laser Method True Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
hydrodissectie van zenuw Method True Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
dissectie van sulcus lateralis (verrichting) Method True Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
dissectie van lymfeklier (verrichting) Method True Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Adhesiolysis - action Is a False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
ilio-inguinofemorale lymfadenectomie Method True Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
totale thyroïdectomie met cervicale lymfeklierdissectie Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Radical dissection of groin Method True Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Lysis of adhesions of eyelid Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Lysis of adhesions of tongue Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Lysis of adhesions of muscle by stretching or manipulation Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
adhesiolyse van pleura (verrichting) Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Lysis of adhesions of spinal meninges Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Lysis of adhesions of spinal cord and nerve roots Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Lysis of adhesions of spinal cord and nerve roots Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Release of tendon Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
adhesiolyse van corpus vitreum met anterieure benadering (verrichting) Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Lysis of adhesions of cortical meninges Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
ureterolyse (verrichting) Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
adhesiolyse van gehoorbeentjes (verrichting) Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Division of adhesions of turbinate of nose Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Division of adhesions of internal nose Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
postoperatief klieven van verkleving met FESS Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
adhesiolyse van tong middels Z-plastiek Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Separation of labial adhesions Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Open freeing of adhesions of fallopian tube Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Endoscopic freeing of adhesions of fallopian tube Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Open freeing of adhesions of ovary Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Endoscopic freeing of adhesions of ovary Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
klieven van peritoneale adhesie Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
primaire tenolyse Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Revision of tenolysis Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other specified freeing of tendon Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Freeing of tendon NOS Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
artroscopie van knie met lysis van adhesies in combinatie met manipulatie van knie Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
tenotomie volgens Fowler voor operatief herstel van 'mallet finger' Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Revision of repair of mallet finger (procedure) Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
adhesiolyse van spinale zenuwwortel Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
adhesiolyse van ovarium Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
tenolyse van flexor van pols (verrichting) Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
adhesiolyse van extraoculaire spier Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
retropubische urethrolyse Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
vaginale adhesiolyse van urethra Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
adhesiolyse van ovarium en tuba uterina Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
adhesiolyse van ovarium en tuba uterina Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
ureterolyse met vrijmaken en reponeren van ureter Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
dissectie van pericardium Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
endoscopische adhesiolyse van peritoneale holte Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
adhesiolyse van fascie Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
adhesiolyse van choana Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Freeing of spinal cord and neural root adhesions Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Chest wall adhesions freed (situation) Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Lung adhesions freed Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Laryngeal adhesions divided (situation) Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
laparotomie en klieven van peritoneale adhesie (verrichting) Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
adhesiolyse van retroperitoneale ruimte Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Muscle adhesions freed (situation) Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
adhesiolyse van hand Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
adhesiolyse van cortex cerebri Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
adhesiolyse van zenuw Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
adhesiolyse van larynx Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
adhesiolyse van bursa van hand Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
adhesiolyse van nier Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
adhesiolyse van farynx Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
adhesiolyse van perirenaal weefsel Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
adhesiolyse van perirectale regio Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Dissection of vascular bundle (procedure) Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Lysis of adhesions of artery-vein-nerve bundle (procedure) Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
adhesiolyse van bloedvat Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
adhesiolyse van bursa Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
klieven van adhesie van pericard Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Pericardiolysis (procedure) Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
adhesiolyse (verrichting) Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Modified radical neck dissection of cervical lymph nodes, with preservation of accessory nerve, sternocleidomastoid muscle and internal jugular vein (procedure) Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Modified radical neck dissection of cervical lymph nodes, with preservation of accessory nerve and internal jugular vein (procedure) Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Modified radical neck dissection of cervical lymph nodes, with preservation of accessory nerve (procedure) Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
correctie van malrotatie door klieven van banden van Ladd Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
correctie van malrotatie door klieven van banden van Ladd Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
hysteroscopie met intra-uteriene adhesiolyse (verrichting) Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
hysterolyse (verrichting) Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
tenolyse (verrichting) Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
adhesiolyse van synechiae iridis posterior Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
tenolyse van flexor van onderarm Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
adhesiolyse van fascie van hand Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
adhesiolyse van peritoneum (verrichting) Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
adhesiolyse van bursa door rekken of manipuleren Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
adhesiolyse van pees door rekken of manipuleren Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
intraluminale hysterolyse Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
adhesiolyse van perivesicaal weefsel Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
adhesiolyse van perifere anterieure synechiae (verrichting) Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
adhesiolyse van gewricht Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Lysis of adhesions of tendon of hand Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
adhesiolyse van milt Method False Dissection - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Page 1 of 8 Next End


This concept is not in any reference sets

Back to Start