FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

129359003: Closure by suturing - action (qualifier value)


  Status: retired, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2003. Module: module van internationale editie (metadata)

  Descriptions:

  Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
  1220876012 Suturing en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van beschrijving (metadata): achterhaalde term (metadata)
  1220877015 Suturing - action en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van beschrijving (metadata): achterhaalde term (metadata)
  208095019 Closure by suturing - action en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van beschrijving (metadata): achterhaalde term (metadata)
  733479017 Closure by suturing - action (qualifier value) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van beschrijving (metadata): achterhaalde term (metadata)

  0 descendants.

  Expanded Value Set


  Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
  Closure by suturing - action Is a Closure - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Closure by suturing - action Using Surgical suture false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

  Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
  sluiten van huid van hoofd of hals met hechtdraad Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  anterieure stabilisatie van glenohumeraal gewricht volgens Bankart Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  hechten van pees van flexor van hand Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Nerve sutured (situation) Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  hechting van hart (verrichting) Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  hechten van diafragma Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Aneurysm excision and reanastomosis Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Suture of vessel Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  stelpen van epistaxis met hechtdraad Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  permanente sluiting van ooglid met hechtdraad (verrichting) Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Repair of fascia of hand by suture Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
  Bursa sutured (situation) Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Hand muscle sutured (situation) Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  hechten van hand Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Hand fascia sutured (situation) Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  sluiten van vagina met hechtdraad Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  overhechten van bleb na trabeculectomie (verrichting) Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Tarsorrhaphy NEC Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Other specified protective suture of eyelid Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Protective suture of eyelid NOS Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Suture of eye NEC Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Suture of mouth NEC Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Suture of bladder NEC Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Other suture of vas deferens Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Other specified repair of vaginal prolapse and amputation of cervix uteri Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Suture of fallopian tube NEC Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  volledig sluiten van ooglid met hechtdraad ter bescherming (verrichting) Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  centraal sluiten van ooglid met hechtdraad ter bescherming (verrichting) Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  lateraal sluiten van ooglid met hechtdraad ter bescherming (verrichting) Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  mediaal sluiten van ooglid met hechtdraad ter bescherming (verrichting) Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Other specified suture of skin of head or neck Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Suture of skin of head or neck NOS Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Other specified suture of skin of other site Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Suture of skin of other site NOS Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Suture of diaphragm NEC Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Suture of renal laceration Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  sluiten van geruptureerd corpus luteum met hechtdraad Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  uitgesteld primair sluiten van huid van hoofd of hals met hechtdraad Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  secundair sluiten van huid van hoofd of hals met hechtdraad Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  opnieuw hechten van huid van hoofd en/of hals Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Repair of vaginal prolapse and amputation of cervix uteri NOS Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Suture of skin of other site Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Oversewing - action Is a False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Resuture of burst abdomen Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Suture of sciatic nerve Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  overhechten van rectumstomp (verrichting) Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
  opnieuw hechten van buikhuiddehiscentie na incisie (verrichting) Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  opnieuw sluiten van diepe dehiscentie van incisie van buikwand met hechtdraad Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  primair sluiten van huid met hechtdraad Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  uitgesteld primair sluiten van huid met hechtdraad Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  secundair sluiten van huid met hechtdraad Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  opnieuw hechten van huid Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  overhechten van bloedende duodenumzweer (verrichting) Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
  stelpen van bloeding uit duodenumzweer met hechtdraad Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
  hechten van laceratie van long (verrichting) Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
  sluiten van aortopulmonaal venster met hechtdraad Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  hechten van fistel van sinus aortae Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  hechten van tricuspidalisklep (verrichting) Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Suture of facial nerve, extracranial Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
  hechten van hersenzenuw Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
  hechten van sympathische zenuw Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
  intratemporaal hechten van nervus facialis met transplantaat (verrichting) Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
  Suture of sympathetic ganglion Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
  hechten van kapsel of ligament van onderste extremiteit (verrichting) Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Neurorrhaphy Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
  Closure of abdominal wall dehiscence Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Suture of posterior tibial nerve Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  hechten van open wond (verrichting) Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  opnieuw sluiten van wond met hechtdraad (verrichting) Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Primary suture of skin of head or neck NEC Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Resuture of previous incision of anterior abdominal wall NEC Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Primary suture of skin NEC Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Delayed primary suture of skin NEC Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Secondary suture of skin NEC Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Resuture of skin NEC Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Suture of eye proper Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Suture of periosteum of patella Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Primary suturing Is a False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Suture of breast Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Suture of orbital cavity Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  laterale tarsorrafie Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  mediale tarsorrafie Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  sluiten van ooglid met hechtdraad ter bescherming (verrichting) Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  beschermende tarsorrafie met weefsellijm Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  hechten van sclera (verrichting) Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
  Suture of external nose Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Suture of gingiva Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  overhechten van dunne darm (verrichting) Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Insertion of encircling suture around anal sphincter Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  Suture of pancreas Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Excision of aneurysm of cerebral artery Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  excisie van aneurysma van circulus arteriosus cerebri (verrichting) Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  operatief herstel van vaginaprolaps en amputatie van cervix uteri Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  multipele V-Y-plastieken voor opheffen van contractuur van huid (verrichting) Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Previous chest wall incision - resuture Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  operatief herstel van recidief hernia femoralis met hechtdraad (verrichting) Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  operatief herstel van recidief hernia cicatricalis met hechtdraad (verrichting) Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Repair of ventral hernia using sutures Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  aanbrengen van corneale retentiehechting (verrichting) Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Repair of filtering bleb by suture with conjunctival flap Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
  hechten van fascie aan aanhechtingsplaats Method False Closure by suturing - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2

  Page 1 of 5 Next End


  Reference Sets

  referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van beschrijving (metadata)

  Back to Start