FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

129407005: Grafting - action (qualifier value)


Status: current, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
1220879017 Grafting en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
1277011000146115 graften (kwalificatiewaarde) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
1277021000146113 graften nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
208143013 Grafting - action en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
597211000146113 transplantatie nl synoniem (metadata) Active alleen eerste karakter niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
733534018 Grafting - action (qualifier value) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

9 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
graften (kwalificatiewaarde) Is a Implantation - action true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
graften (kwalificatiewaarde) Is a Surgical implantation - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
graften (kwalificatiewaarde) Is a Introduction - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
graften (kwalificatiewaarde) Is a chirurgische handeling false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
graften (kwalificatiewaarde) Is a operatief inbrengen of implanteren (kwalificatiewaarde) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
graften (kwalificatiewaarde) Is a operatief inbrengen (kwalificatiewaarde) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
Distant cutaneous pedicle skin flap to head or neck Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reconstructie met lokale 'random pattern'-transpositielap van hoofd of hals (verrichting) Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
'first stage' van lassoplastiek volgens Zancolli (verrichting) Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
'second stage' van lassoplastiek volgens Zancolli (verrichting) Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Meninges - graft of dura Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
opnieuw aanhechten van zenuw Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
lymfekliertransplantatie Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
sluiten van arterie met prothetische patch Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Graft of skin to skin of external ear (procedure) Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Graft of skin to skin of external ear (procedure) Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
transplantatie van kraakbeen naar afstaande oorschelp Method True graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
transplantatie van kraakbeen naar afstaande oorschelp Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Graft of skin to skin of breast (procedure) Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
graften naar ureter Method True graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Hand muscle transplanted (situation) Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
plastische chirurgie van hand met transplantaat (verrichting) Method True graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
operatief herstel van tuba uterina met graft Method True graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
allogene transplantatie van ovarium Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Facial bone - bone graft Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
transplantatie van pees uitgevoerd Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
aanhechten van gesteelde lap aan hand (verrichting) Method True graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
revisie van huidflap of gesteelde lap Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Local subcutaneous pedicled island flap Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Local subcutaneous pedicled island flap - axial pattern Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Local subcutaneous pedicled island flap - random pattern Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Local subcutaneous pedicled flap - osseomyocutaneous Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Local subcutaneous pedicled flap - osseofasciocutaneous Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
transpositie van lokale flap Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reconstructie met lokale axiale transpositielap Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reconstructie met lokale 'random-pattern'-transpositielap Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reconstructie met lokale rotatielap Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
reconstructie met lokale 'advancement'-lap Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
zenuwgrafting (verrichting) Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
uitsnijden en/of prepareren van huidtransplantaat (verrichting) Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
graften van dermistransplantaat naar nasolabiale plooi Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Microsurgical graft to facial nerve (VII) NEC Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Microsurgical graft to facial nerve (VII) NEC Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Primary microsurgical graft to cranial nerve NEC Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Primary microsurgical graft to cranial nerve NEC Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Secondary microsurgical graft to cranial nerve NEC Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Secondary microsurgical graft to cranial nerve NEC Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Microsurgical graft to cranial nerve NEC Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Microsurgical graft to cranial nerve NEC Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Other specified graft to cranial nerve Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other specified graft to cranial nerve Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Graft to cranial nerve NOS Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Graft to cranial nerve NOS Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Other graft to peripheral nerve Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Primary graft to peripheral nerve NEC Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Secondary graft to peripheral nerve NEC Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other specified graft to peripheral nerve Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other graft to peripheral nerve NOS Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other specified recession of muscle of eye Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Recession of muscle of eye NOS Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Transposition of muscle of eye NEC Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Graft to conjunctiva NEC Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other specified transplantation of lung Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Transplantation of lung NOS Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other specified transplantation of heart and lung Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Transplantation of heart and lung NOS Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
primaire microchirurgische zenuwtransplantatie naar nervus facialis (verrichting) Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
secundaire microchirurgische zenuwtransplantatie naar nervus facialis Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
primaire microchirurgische zenuwtransplantatie naar perifere zenuw (verrichting) Method True graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
secundaire microchirurgische zenuwtransplantatie naar perifere zenuw Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
graften van gevriesdroogd spiertransplantaat naar perifere zenuw Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Woven prosthetic graft to peripheral nerve Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Distant subcutaneous pedicle flap, myocutaneous NEC Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Distant myocutaneous flap to head or neck NEC Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other specified distant myocutaneous flap Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Distant myocutaneous flap NOS Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Distant subcutaneous pedicle flap, fasciocutaneous NEC Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Distant fasciocutaneous flap to head or neck NEC Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other specified distant fasciocutaneous flap Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Dist fasciocutaneous flap NOS Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other specified distant cutaneous pedicle skin flap Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Distant cutaneous pedicle skin flap NOS Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other specified other distant skin flap Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other distant skin flap NOS Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Hair bearing skin flap to scalp NEC Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Other specified hair bearing skin flap Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Hair bearing skin flap NOS Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Neurovascular island sensory skin flap NEC Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Local sensory skin flap NEC Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other specified sensory skin flap Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Sensory skin flap NOS Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Z plasty NEC Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
W plasty NEC Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other specified flap operation to relax contracture of skin Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Flap operation to relax contracture of skin NOS Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Local subcutaneous pedicle flap, myocutaneous NEC Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Local myocutaneous flap to head or neck NEC Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other specified local myocutaneous flap Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Local myocutaneous flap NOS Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Local subcutaneous pedicle island flap, fasciocutaneous NEC Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Local fasciocutaneous flap to head or neck NEC Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other specified local fasciocutaneous flap Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Local fasciocutaneous flap NOS Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Local subcutaneous pedicle island flap, axial pattern NEC Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Local subcutaneous pedicle island flap, random pattern NEC Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Local subcutaneous pedicle island flap to head or neck NEC Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other specified local subcutaneous pedicle skin flap Method False graften (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Page 1 of 29 Next End


This concept is not in any reference sets

Back to Start