FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

129408000: Manipulation - action (qualifier value)


Status: current, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
1220880019 Manipulative procedure en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
1220881015 Manipulation procedure en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van concept: component van beperkte waarde (metadata)
208144019 Manipulation - action en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
260991000146119 manipulatie (kwalificatiewaarde) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active alleen eerste karakter niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
597361000146119 manipulatie nl synoniem (metadata) Active alleen eerste karakter niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
733535017 Manipulation - action (qualifier value) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

19 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Manipulation - action Is a handeling true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
anorectale dilatatie Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
manipulatie onder anesthesie Method True Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
manipulatie van foetus Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
endoscopische manipulatie Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Abdominal manipulation Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
manuele verrichting van rectum (verrichting) Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Skull bone fragment elevation Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
manipulatie vanwege malrotatie van darm Method True Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
externe manipulatie Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other specified manipulation of rectum Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Manipulation of rectum NOS Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
open repositie van intussusceptie na gastro-enterostomie (verrichting) Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
open repositie van intussusceptie na gastro-enterostomie (verrichting) Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Manipulation of spine NEC Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other specified manipulation of spine Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Manipulation of spine NOS Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
intra-abdominale manipulatie van ileum Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
open reductie van intussusceptie van ileum (verrichting) Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
open verlichting van afknelling van ileum Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Open relief of obstruction of ileum NEC Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Other specified intra-abdominal manipulation of ileum Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Intra-abdominal manipulation of ileum NOS Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
intra-abdominale manipulatie van colon Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
open reductie van intussusceptie van colon (verrichting) Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
open reductie van volvulus van caecum Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
open reductie van volvulus van sigmoïd Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
open opheffen van strangulatie van colon (verrichting) Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Open relief of obstruction of colon NEC Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other specified intra-abdominal manipulation of colon Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Intra-abdominal manipulation of colon NOS Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Massage of rectum Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Manipulation of joint using traction NEC Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Manipulation of joint NEC Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other specified other manipulation of joint Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other manipulation of joint NOS Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Manipulation of spine using traction Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
manipulatie van kniegewricht onder algehele anesthesie Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Unspecified neck manipulation Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Manipulation of other joint Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Obstetric manipulation NOS Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Manipulation of other joint under anesthetic Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Unspecified neck manipulation under anesthetic Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Percussion vibrator method (procedure) Method True Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
niet-chirurgische manipulatie van wervel (verrichting) Method True Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Manipulation of the cervical spine - non-surgical Method True Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Manipulation of the cervical spine Method True Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
manipulatie van cervicale wervelkolom onder anesthesie Method True Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
manipulatie van lumbosacrale wervelkolom onder anesthesie Method True Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Physiatric manipulation of lumbosacral region Method True Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
manueel reduceren Is a True Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Elevation - action Is a True Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Expression - action Is a False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Adjustment - action Is a True Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
massage (kwalificatiewaarde) Is a True Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
open opheffen van strangulatie van colon (verrichting) Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
manuele reductie van inwendige hernia abdominalis Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Surgical manipulation of wrist joint Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
bariumklysma via colostoma Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
hydrostatische reductie van intussusceptie van rectum Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
intra-abdominale manipulatie van tractus gastrointestinalis Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
manuele reductie van intestinale volvulus Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
manipulatie van thoracale wervelkolom onder anesthesie Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
manipulatie van lumbale wervelkolom onder anesthesie Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
intra-abdominale manipulatie van dunne darm (verrichting) Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Manual reduction of closed trans-scaphoperilunar fracture dislocation (procedure) Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
reduceren van intussusceptie door laparotomie (verrichting) Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
reductie van intussusceptie van dunne darm Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Manual reduction of closed fracture of acetabulum and skeletal traction (procedure) Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Manual reduction of closed fracture of acetabulum (procedure) Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
manuele reductie van gesloten scapulafractuur (verrichting) Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
reduceren van intestinale intussusceptie Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
reduceren van intussusceptie van dikke darm (verrichting) Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Intra-abdominal manipulation of intestine Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Open reduction of volvulus of colon NEC Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
verlossing met foetus in dwarsligging (verrichting) Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Obstetrics manipulation Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
sectio caesarea (verrichting) Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 4
High forceps delivery with episiotomy Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Delivery of face presentation Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
electieve sectio caesarea (verrichting) Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
electieve sectio caesarea in bovenste uterussegment (verrichting) Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 4
electieve sectio caesarea in lagere segment (verrichting) Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other specified elective cesarean delivery Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Elective cesarean delivery NOS Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 4
Other cesarean delivery Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 4
Upper uterine segment cesarean delivery NEC Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Lower uterine segment cesarean delivery NEC Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other specified other cesarean delivery Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other cesarean delivery NOS Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 4
Breech extraction Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Breech extraction delivery with version Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other specified breech extraction delivery Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Breech extraction delivery NOS Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other breech delivery Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Spontaneous breech delivery Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
stuitverlossing Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Other specified other breech delivery Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other breech delivery NOS Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Forceps cephalic delivery Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 4
High forceps cephalic delivery NEC Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 4
Piper forceps delivery Method False Manipulation - action geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Page 1 of 19 Next End


This concept is not in any reference sets

Back to Start