FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

137211000146106: insertie van implantaat in aangezicht (verrichting)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Mar 2021. Module: SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
10562891000146113 Insertion of implant in face (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Amerikaans-Engelse taalreferentieset (metadata): voorkeursterm
10562901000146114 Insertion of implant in face en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Amerikaans-Engelse taalreferentieset (metadata): voorkeursterm
11595291000146111 insertie van implantaat in aangezicht nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
11595301000146110 inbrengen van aangezichtsimplantaat nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
11595311000146112 insertie van implantaat in aangezicht (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm

15 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Insertion of implant in face (procedure) Procedure site - Indirect (attribute) structuur van aangezicht true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Insertion of implant in face (procedure) Direct device implantaat true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Insertion of implant in face (procedure) Method Insertion - action true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Insertion of implant in face (procedure) Is a verrichting op aangezicht (verrichting) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Insertion of implant in face (procedure) Is a insertie van medisch hulpmiddel false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Insertion of implant in face (procedure) Is a Insertion procedure (procedure) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Insertion of implant in face (procedure) Is a verrichting ingedeeld naar hulpmiddel (verrichting) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
Insertion of stent into left lacrimal canaliculus (procedure) Is a True Insertion of implant in face (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
inbrengen van punctumplug in punctum lacrimale (verrichting) Is a True Insertion of implant in face (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vervangen van temporomandibulair gewricht door prothese (verrichting) Is a True Insertion of implant in face (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Insertion of stent into right lacrimal canaliculus (procedure) Is a True Insertion of implant in face (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van prothese in neusseptum (verrichting) Is a True Insertion of implant in face (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
implantatie in kaak met osseointegratie (verrichting) Is a False Insertion of implant in face (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Insertion of mandibular staple implant (procedure) Is a True Insertion of implant in face (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Insertion of multiple bone anchors in jaw (procedure) Is a True Insertion of implant in face (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
opschuivingsosteotomie van mandibula met implantatie van eendelig implantaat Is a True Insertion of implant in face (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Insertion of single bone anchor in jaw (procedure) Is a True Insertion of implant in face (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Reference Sets

referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van beschrijving (metadata)

Brits-Engelse taalreferentieset

Amerikaans-Engelse taalreferentieset (metadata)

Back to Start