FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

1431002: Fixation (procedure)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
199377015 pexy en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
2607241000146116 fixatie nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
2607251000146118 fixatie (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
2607261000146115 immobilisatie nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
3489017 Fixation en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
3492018 Attachment en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
740313010 Fixation (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
3873934014 The act or operation of holding, suturing, or fastening in a fixed position. en tekstdefinitie (metadata) Active gehele beschrijving hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

1370 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
fixatie Is a Surgical procedure false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
fixatie Is a Surgical procedure (procedure) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
fixatie Method Fixation - action true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
lijmen van verwonding Is a False fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fixation of testis Is a False fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Intraoperative fixation of head using head fixation device (procedure) Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Laparoscopic pectopexy using mesh Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
eerste fase van orchidopexie in twee tempi Is a False fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
tweede fase van orchidopexie in twee tempi (verrichting) Is a False fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bronchoscopisch lijmen van fistel Is a False fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
suspensie en fixatie van vagina (verrichting) Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Skeletal fixation procedure Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fusion Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Anchoring Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Open reduction of proximal tibiofibular joint dislocation with fixation Is a False fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
suspensie van uterus met presacrale sympathectomie Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Thymopexy Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Revision extended posterior decompression lumbar spine and fusion Is a False fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fixation and immobilization Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
nefropexie (verrichting) Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fixation of rumen of stomach Method False fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
operatie van uterus volgens Baldy-Webster Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fixation of nictitating membrane Is a False fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
fixatie van darm Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fixation of rumen of stomach Is a False fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Open reduction and fixation Is a False fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
omentopexie Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
incudopexie (verrichting) Is a False fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
fixatie van lever Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
fixatie van cervix uteri (verrichting) Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
primaire fixatie van fragment van kraakbeen van intra-articulaire fractuur van bot Is a False fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
slingoperatie van musculus puborectalis Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
fixeren van contralaterale testikel (verrichting) Is a False fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
gastropexie (verrichting) Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cholecystopexie Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cystopexie (verrichting) Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cryopexie Is a False fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cordopexie Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
suspensie en fixatie (verrichting) Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
irisinclusie voor glaucoom Is a False fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
mastopexie (verrichting) Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cardiomyopexie Is a False fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
fixatie van retina met laser Is a False fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
excisie van oog en vervanging door implantaat en aanhechting van spieren Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Lateral canthopexy Is a False fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Oophoropexy Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fixation of cardinal ligament Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fixation of palpebral ligament Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Open reduction of dislocation of joint and fixation of joint, unspecified Is a False fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Open reduction of fracture dislocation of joint and fixation of joint, unspecified Is a False fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cardiopneumopexy Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Vesicourethropexy Is a False fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Tenosuspension Is a False fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Joint capsulodesis Is a False fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
incudopexie (verrichting) Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
tenodese (verrichting) Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
transpositie van tibialis-anteriorpees voor operatief herstel van pes planus Is a False fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
manuele reductie en fixatie van gesloten fractuur van calcaneus (verrichting) Is a False fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Osteotomy of femur, supracondylar with fixation Is a False fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Arytenoidopexy by external approach Is a False fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
malleostapediopexie (verrichting) Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Closed reduction of injury to growth plate and internal fixation however further qualified Is a False fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Scleral suture fixation of posterior chamber intraocular lens (procedure) Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
fixatie van cartilago costalis Is a False fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Dermodesis Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Ventrohysteropexy Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Pleuropexy (procedure) Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fixation of bone of face Is a False fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
fixatie van mandibula Is a False fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanleggen van verband en fixatie (verrichting) Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
lijmen van verwonding Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Closed reduction of fracture dislocation of joint and internal fixation of joint Is a False fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Extraocular muscle posterior fixation suture (procedure) Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Refixation Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cardiopericardiopexie (verrichting) Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Arytenoidopexy by external approach Is a False fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
orchidopexie (verrichting) Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Mesenteriopexy Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Reinsertion of ocular implant with attachment of muscles to implant Is a False fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fusion-stabilization and immobilization Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Splenopexy Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Coffey operation on uterus Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Closed reduction of fracture of forearm with external fixation (procedure) Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Canthopexy (procedure) Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
malleostapediopexie (verrichting) Is a False fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
percutane fixatie van fractuur van phalanx van voet Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Open reduction of fracture of hallux with internal fixation (procedure) Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fixation of intraocular lens implant with scleral sutures (procedure) Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Attachment of orbicularis oculi to eyebrow Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Arthroscopy of wrist with internal fixation for fracture Is a False fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bronchoscopisch lijmen van fistel Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
artroscopie van pols met interne fixatie bij instabiliteit (verrichting) Is a False fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Attachment of rectus eye muscle to frontalis Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Open reduction of injury to growth plate and internal fixation however further qualified Is a False fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Open reduction with external fixation Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Open reduction with internal fixation Is a False fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Open reduction of dislocation of joint and fixation of joint, unspecified Is a False fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Iris suture fixation of posterior chamber intraocular lens (procedure) Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie en vasthechten van kunstlens Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Internal fixation of fracture of orbit (procedure) Is a False fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
lijmen van cornea (verrichting) Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
fixatie van cartilago costalis Is a False fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
fixatie van retina Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vaginale fixatie van uterus (verrichting) Is a True fixatie geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Page 1 of 2 End


This concept is not in any reference sets

Back to Start