FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

169443000: Preventive procedure (procedure)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
1162481000146114 preventieve verrichting (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
1162491000146111 preventieve verrichting nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
1221440012 Prophylaxis en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
1221441011 Preventative treatment en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
1221442016 Preventive treatment en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
1221443014 Prophylactic treatment en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van concept: ambigu component
1494866010 Prevention en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
262930010 Preventive procedure en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
551281019 Preventive procedure (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

387 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
preventieve verrichting (verrichting) Has intent preventieve intentie (kwalificatiewaarde) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
preventieve verrichting (verrichting) Is a verrichting ingedeeld naar intentie true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
screening op Down-syndroom (verrichting) Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
jaarlijkse controle van coronaire hartziekte Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
medicamenteuze profylaxe (verrichting) Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Preventive dental service AND/OR procedure Is a True preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
pijnpreventie (verrichting) Is a True preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Pressure ulcer prevention Is a True preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
profylactische chemotherapie Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
preventieve behandeling van ulna met methylmethacrylaat Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
preventieve behandeling van humerus met methylmethacrylaat Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Administration of prophylactic medication Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
profylactische verrichting op femur Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
preventieve behandeling van tibia met methylmethacrylaat Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Prophylactic treatment of clavicle with methyl methacrylate Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Placing bedrails Is a True preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Seizure precautions Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Prophylactic treatment of radius with methyl methacrylate Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
profylaxe door middel van dieetvoorschriften Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
profylaxe met anorganisch zout/vitamine Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorzorgsmaatregelen nemen tegen bloeding Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Smoking cessation assistance (regime/therapy) Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
preventie van ongewenste reactie op medicatie Is a True preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Community disaster preparedness (procedure) Is a True preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fall prevention (procedure) Is a True preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Religious addiction prevention (regime/therapy) Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Shock prevention (procedure) Is a True preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Substance use prevention Is a True preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Precautionary procedure (procedure) Is a True preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Coronary heart disease review Is a True preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Carries epinephrine preloaded injection pen Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Prescription of prophylactic anticoagulant Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
standaardprocedure bij verificatie (verrichting) Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Placing restraint Is a True preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Placing cribguard Is a True preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Secluding patient Is a True preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Preventive treatment Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
isoleren Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Psychoprophylaxis Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Relapse prevention (procedure) Is a True preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Rabies prophylaxis (procedure) Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Post-exposure prophylaxis (procedure) Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Application of support hose Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Prescription of prophylactic antibiotic Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Preventive patient evaluation Is a True preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Infection control procedure Is a True preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Prescription of prophylactic anti-malarial Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Carries emergency treatment Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Prescription of prophylactic anticoagulant Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Preventive irrigation of hand joint prosthesis (procedure) Is a True preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Preventive irrigation of ankle joint prosthesis (procedure) Is a True preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Preventive irrigation of elbow joint prosthesis (procedure) Is a True preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Preventive irrigation of knee joint prosthesis with insertion of non-soluble antibiotic depot (procedure) Is a True preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Preventive irrigation of wrist joint prosthesis (procedure) Is a True preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
preventieve irrigatie van schouderprothese met inbrengen van oplosbaar antibioticadepot Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Preventive irrigation of hip joint prosthesis (procedure) Is a True preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
profylactische perifere laserfotocoagulatie van retina over 360 graden (verrichting) Is a True preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
preventieve irrigatie van schouderprothese met inbrengen van niet-oplosbaar antibioticadepot Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Preventive irrigation of knee joint prosthesis with insertion of soluble antibiotic depot (procedure) Is a True preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
preventieve irrigatie van schouderprothese Is a True preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
evaluatie van patiënt Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
gezondheidsbevordering (regime/therapie) Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Pregnancy prophylactic therapy Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Migraine prophylaxis (procedure) Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
primaire preventie Is a True preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
secundaire preventie Is a True preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bloedtest voor screening op Down-syndroom (verrichting) Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Postnatal care Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Antenatal/postnatal care (regime/therapy) Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
preventie van letsel Is a True preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Stillbirth [prevention record] Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Prevention of deep vein thrombosis (regime/therapy) Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Substance abuse prevention (procedure) Is a True preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Abuse prevention (procedure) Is a True preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Preventive procedure NOS Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
profylactische immunotherapie (verrichting) Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Hypertension annual review (procedure) Is a True preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Hypertension six month review (procedure) Is a True preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Accident prevention Is a True preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Stroke prevention Is a True preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Suicide precautions Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Preventive care regime Is a True preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Administration of prophylactic treatment (procedure) Is a True preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intermitterende pneumatische compressie van kuit en bovenbeen Is a True preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
preventie van ongewenste zwangerschap Is a True preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
preventie van osteoporose Is a True preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Antenatal care Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
preventieve interne fixatie van humerus met botpen Is a True preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
preventie van obstipatie (verrichting) Is a True preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
preventie van diabetisch voetulcus Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Preventive optometric screening Is a True preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
profylactisch behandelen met amoebicide Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Antihelminth drug prophylaxis Is a False preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Patient review (procedure) Is a True preventieve verrichting (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Reference Sets

simpele referentieset voor pathologie (metadata)

Back to Start