FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

18234004: structuur van nervus opticus (lichaamsstructuur)


Status: current, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
1222038013 Cranial nerve II en synoniem (metadata) Active alleen eerste karakter niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van concept: component van beperkte waarde (metadata)
1222039017 Optic nerve (II) en synoniem (metadata) Active alleen eerste karakter niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
2579139013 ON - Optic nerve en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
30796011 Optic nerve en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
30798012 Second cranial nerve en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
4653261000146111 oogzenuw nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
478520018 Optic nerve structure en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
745628017 Optic nerve structure (body structure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
808231000146118 structuur van nervus opticus (lichaamsstructuur) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
808241000146114 structuur van nervus opticus nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
808251000146112 nervus opticus nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
920911000146119 tweede hersenzenuw nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
982581000146110 hersenzenuw II nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel

24 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Optic nerve structure Is a structuur van visueel baansysteem (lichaamsstructuur) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Optic nerve structure Is a structuur van hersenzenuw (lichaamsstructuur) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Optic nerve structure Part of gehele visueel systeem false aanvullende relatie existentiële restrictie (metadata)
Optic nerve structure Part of gehele hoofd (lichaamsstructuur) false aanvullende relatie existentiële restrictie (metadata)
Optic nerve structure Part of gehele systema nervosum (lichaamsstructuur) false aanvullende relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
Unspecified optic atrophy locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Optic atrophy NOS locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Unspecified optic neuritis locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Optic neuritis NOS locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Optic nerve edema, splenomegaly syndrome (disorder) locatie van bevinding True Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Early-onset progressive neurodegeneration, blindness, ataxia, spasticity syndrome (disorder) locatie van bevinding True Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Severe X-linked intellectual disability Gustavson type (disorder) locatie van bevinding True Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
oculocerebrale dysplasie locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Septo-optic dysplasia sequence (disorder) locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Cerebellar ataxia, intellectual disability, optic atrophy, skin abnormalities syndrome (disorder) locatie van bevinding True Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
syndroom van groeiretardatie, alopecia, pseudoanodontie en opticusatrofie locatie van bevinding True Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
beginnend prechiasmaal compressiesyndroom van nervus opticus locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Hereditary optic atrophy NOS locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
infantiele cerebellaire-retinale degeneratie locatie van bevinding True Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Autosomal recessive optic atrophy type 7 (disorder) locatie van bevinding True Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Alcohol related optic neuropathy locatie van bevinding True Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Autosomal recessive spastic ataxia, optic atrophy, dysarthria syndrome locatie van bevinding True Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Arts syndrome locatie van bevinding True Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Neuromyelitis optica locatie van bevinding True Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Autosomal recessive spastic paraplegia type 55 (disorder) locatie van bevinding True Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Autosomal recessive spastic paraplegia type 57 (disorder) locatie van bevinding True Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
syndroom van spastische paraplegie, opticusatrofie en neuropathie en hieraan gerelateerde aandoening (aandoening) locatie van bevinding True Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
anterieure arteritische ischemische opticusneuropathie door reuscelarteriitis (aandoening) locatie van bevinding True Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
autosomaal recessieve opticusatrofie type 6 (aandoening) locatie van bevinding True Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
auto-immuunziekte van nervus opticus locatie van bevinding True Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
autosomaal dominante opticusatrofie beginnend op kinderleeftijd locatie van bevinding True Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
idiopathische niet-arteritische posterieure ischemische opticusneuropathie locatie van bevinding True Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
idiopathische niet-arteritische anterieure ischemische opticusneuropathie locatie van bevinding True Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
opticusatrofie door tertiaire syfilis (aandoening) locatie van bevinding True Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
hypoplasie van nervus opticus door malformatie van centraal zenuwstelsel (aandoening) locatie van bevinding True Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
hypoplasie van nervus opticus door endocriene deficiëntie locatie van bevinding True Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
opticusatrofie door late congenitale syfilis locatie van bevinding True Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Entire optic nerve Is a True Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Meninges surrounding optic nerve Is a False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
partiële hypoplasie van papilla nervi optici locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 5
hypoplasie van sector van papilla nervi optici (aandoening) locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 4
Structure of intraocular part of optic nerve Is a False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Hypoplasia of the optic nerve locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 4
Septo-optic dysplasia sequence (disorder) locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 4
partiële opticusatrofie locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
hypoplasie van papilla nervi optici (aandoening) locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Optic nerve and pathway injury locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
letsel van visuele cortex locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
blindheid door trauma (aandoening) locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Malignant tumour of optic nerve and sheath locatie van bevinding True Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
benigne neoplasma van nervus opticus en opticusschede (aandoening) locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Optic nerve or pathway injury NOS locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Structure of intralaminar part of optic nerve Is a False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Neoplasm of optic nerve and sheath (disorder) locatie van bevinding True Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Neoplasm of optic nerve (disorder) locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Structure of prelaminar part of optic nerve Is a False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Traumatic injury of visual cortex locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Structure of postlaminar part of optic nerve Is a False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Injury of optic chiasm locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
traumatisch letsel van optische banen (aandoening) locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
opticusatrofie door syfilis locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
postinflammatoire opticusatrofie (aandoening) locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Hypoplasia of the optic nerve locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 6
Hypoplasia of the optic nerve locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
opticusatrofie door syfilis locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
postinflammatoire opticusatrofie (aandoening) locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
hemorragie in opticusschede (aandoening) locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Tumor invades optic nerve (finding) locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
opticusatrofie door syfilis locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
postinflammatoire opticusatrofie (aandoening) locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Hypoplasia of the optic nerve locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Optic nerve glioma locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Chiasmal glioma (disorder) locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Acute compressive optic neuropathy (disorder) locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
opticusglioom locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Malignant optic glioma (disorder) locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
opticusatrofie door syfilis locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
postinflammatoire opticusatrofie (aandoening) locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Hypoplasia of the optic nerve locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Optic nerve glioma locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
structuur van zenuwschede van nervus opticus (lichaamsstructuur) Is a False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Inflammatory papillitis locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
opticopathie door diabetes mellitus (aandoening) locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
acute retrobulbaire neuritis (aandoening) locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
neuropapillitis locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
opticusatrofie door syfilis locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
opticusatrofie door syfilis locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
postinflammatoire opticusatrofie (aandoening) locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
postinflammatoire opticusatrofie (aandoening) locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Hypoplasia of the optic nerve locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Hypoplasia of the optic nerve locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Optic nerve glioma locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Optic nerve glioma locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Excision of lesion of optic nerve (II) Procedure site - Direct (attribute) False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Second cranial nerve finding locatie van bevinding True Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Optic nerve glioma of orbit (disorder) locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Optic nerve glioma of orbit (disorder) locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Thyroid eye disease with compressive optic neuropathy locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
posterieure ischemische opticusneuropathie locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
structuur van papilla nervi optici (lichaamsstructuur) Is a True Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Intracranial optic nerve glioma (disorder) locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Compressive optic neuropathy due to thyroid eye disease (disorder) locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Intraocular optic nerve glioma (disorder) locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Structure of intracanalicular part of optic nerve Is a False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Hypoplasia of the optic nerve locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Hypoplasia of the optic nerve locatie van bevinding False Optic nerve structure geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3

Page 1 of 4 Next End


Reference Sets

Lateralizable body structure reference set (foundation metadata concept)

Anatomy structure and entire association reference set (foundation metadata concept)

simpele referentieset voor pathologie (metadata)

Back to Start