FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

182929008: Drug prophylaxis (procedure)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2010. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
1434751000146110 medicamenteuze profylaxe (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
1669441000146110 medicamenteuze profylaxe nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
1784794019 Administration of prophylactic medication en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
282786013 Prophylactic drug therapy en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
282787016 Drug prophylaxis en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
4205201000146115 profylactisch toedienen van geneesmiddel nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
566354015 Drug prophylaxis (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

54 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
medicamenteuze profylaxe (verrichting) Is a preventieve verrichting (verrichting) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
medicamenteuze profylaxe (verrichting) Is a Administration of drug or medicament (procedure) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
medicamenteuze profylaxe (verrichting) Method toedienen false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
medicamenteuze profylaxe (verrichting) Direct substance drug of geneesmiddel (substantie) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
medicamenteuze profylaxe (verrichting) Method toedienen true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
medicamenteuze profylaxe (verrichting) Direct substance drug of geneesmiddel (substantie) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
medicamenteuze profylaxe (verrichting) Has intent profylactische intentie (kwalificatiewaarde) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
medicamenteuze profylaxe (verrichting) Is a behandeling met geneesmiddel (verrichting) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
medicamenteuze profylaxe (verrichting) Is a Administration of prophylactic treatment (procedure) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
profylactisch behandelen met trombocytenaggregatieremmer (verrichting) Is a True medicamenteuze profylaxe (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
profylaxe tegen pneumocystose Is a True medicamenteuze profylaxe (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
profylaxe tegen 'graft versus host'-reactie Is a True medicamenteuze profylaxe (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
antivirale profylaxe Is a True medicamenteuze profylaxe (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
profylaxe met antimycoticum Is a True medicamenteuze profylaxe (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Gastrointestinal protection therapy Is a True medicamenteuze profylaxe (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Angiotensin II receptor antagonist prophylaxis (procedure) Is a True medicamenteuze profylaxe (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Prophylactic diuretic therapy (procedure) Is a True medicamenteuze profylaxe (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
profylactisch behandelen met amoebicide Is a False medicamenteuze profylaxe (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Antihelminth drug prophylaxis Is a True medicamenteuze profylaxe (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Digoxin prophylaxis (procedure) Is a False medicamenteuze profylaxe (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Migraine prophylaxis (procedure) Is a False medicamenteuze profylaxe (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
GTN prophylaxis Is a True medicamenteuze profylaxe (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Calcium channel blocker prophylaxis (procedure) Is a True medicamenteuze profylaxe (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Antineoplastic agent prophylaxis (procedure) Is a True medicamenteuze profylaxe (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
tromboseprofylaxe (verrichting) Is a True medicamenteuze profylaxe (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
malariaprofylaxe (verrichting) Is a True medicamenteuze profylaxe (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
antibioticaprofylaxe (verrichting) Is a True medicamenteuze profylaxe (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Prophylactic antibiotic therapy Is a False medicamenteuze profylaxe (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Prophylactic iron therapy Is a True medicamenteuze profylaxe (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Pregnancy prophylactic therapy Is a False medicamenteuze profylaxe (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
profylactisch behandelen met steroïd Is a True medicamenteuze profylaxe (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
salicylaatprofylaxe (verrichting) Is a True medicamenteuze profylaxe (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
toediening van digitalis uitgevoerd (situatie) Is a False medicamenteuze profylaxe (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
profylactisch behandelen met vitamine Is a True medicamenteuze profylaxe (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
profylactisch behandelen met bètablokker Is a True medicamenteuze profylaxe (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
profylactisch behandelen met statine (verrichting) Is a True medicamenteuze profylaxe (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Angiotensin converting enzyme inhibitor prophylaxis (procedure) Is a True medicamenteuze profylaxe (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
profylactisch behandelen met trombocytenaggregatieremmer Is a False medicamenteuze profylaxe (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
profylactische chemotherapie Is a True medicamenteuze profylaxe (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Digoxin prophylaxis (procedure) Is a True medicamenteuze profylaxe (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Prophylactic drug therapy NOS Is a False medicamenteuze profylaxe (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Post exposure prophylaxis with antiviral therapy for potential sexual exposure to human immunodeficiency virus Is a False medicamenteuze profylaxe (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Bisphosphonate prophylaxis Is a True medicamenteuze profylaxe (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
profylactisch behandelen met combinatiepreparaat van colecalciferol en calcium (verrichting) Is a True medicamenteuze profylaxe (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
profylactisch behandelen met histamine-H2-receptorantagonist (verrichting) Is a True medicamenteuze profylaxe (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Injection of prophylactic substance Is a True medicamenteuze profylaxe (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
toedienen van postexpositieprofylaxe na seksueel contact (verrichting) Is a True medicamenteuze profylaxe (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
profylactisch behandelen met antihistaminicum Is a False medicamenteuze profylaxe (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

This concept is not in any reference sets

Back to Start