FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

18629005: toediening van medicatie (verrichting)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jul 2008. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
1222146011 Medication administration en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
2475550017 Medication administration treatments and procedures en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
2475551018 Medication treatment en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
2735592013 Administration of drug or medicament (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
2772057013 Administration of drug or medicament en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
31412019 Administration of medication en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
35691000146115 medicatietoediening nl synoniem (metadata) Active alleen eerste karakter niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
478733014 Giving medication en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
998201000146115 toediening van medicatie (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
998211000146118 toediening van medicatie nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel

1624 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Administration of drug or medicament (procedure) Is a Administration of therapeutic substance false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Administration of drug or medicament (procedure) Direct substance Drug, medicament or biological substance false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Administration of drug or medicament (procedure) Direct substance drug of geneesmiddel (substantie) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Administration of drug or medicament (procedure) Is a Administration of substance (procedure) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Administration of drug or medicament (procedure) Direct substance drug of geneesmiddel (substantie) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Administration of drug or medicament (procedure) Method toedienen true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Administration of drug or medicament (procedure) Method toedienen false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
Metabolic disorder medication review (procedure) heeft focus True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
evaluatie van medicatie tegen neurologische aandoening heeft focus True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
evaluatie van medicatie tegen gastro-intestinale aandoening heeft focus True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
evaluatie van medicatie tegen nefropathie (verrichting) heeft focus True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
evaluatie van medicatie tegen infectieuze aandoening heeft focus True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
evaluatie van medicatie tegen humaan immunodeficiëntievirus heeft focus True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
evaluatie van medicatie tegen dyslipidemie heeft focus True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
evaluatie van medicatie tegen endocriene aandoening heeft focus True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Administration of sulfonylurea (procedure) Is a True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
plexuscoeliacusblok onder röntgendoorlichting Is a False Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
behandeleing met angiotensine II-receptorantagonist geïndiceerd Associated procedure False Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
simvastatine gecontra-indiceerd Associated procedure True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
monitoren van geneesmiddel voor reumatologische aandoening heeft focus False Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
injectie van jodium 131 Is a False Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
injectie van fosfor-32 Is a False Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
injectie van lokaal anestheticum in fascia iliaca Is a False Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
toedienen van cafeïne Is a True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Administration of tocolytic agent (procedure) Is a True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
irrigatie van sinus maxillaris onder algehele anesthesie Is a False Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
monitoren van tumornecrosefactorblokker heeft focus False Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
toedienen van antipyreticum Is a True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
toedienen van voedingssupplement Is a True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
toedienen van vitamine (verrichting) Is a True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
injectie van trombine onder röntgendoorlichting (verrichting) Is a False Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
toedienen van inhalatiemedicatie Is a True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
demonstreren van toediening van medicatie heeft focus True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
veilig bewaren en gebruiken van medicatie heeft focus True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Spinal anaesthesia Is a False Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
injectie van anestheticum in facetgewricht onder röntgendoorlichting Is a False Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over gebruik van pillendoos heeft focus True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
optimaliseren van medicatie heeft focus True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
optimaliseren van behandeling met ACE-remmers heeft focus True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
viscosupplementatie Is a False Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Administration of aspirin (procedure) Is a False Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
echogeleide injectie van kleurstof in mamma Is a False Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
evaluatie van bisfosfonaatgebruik (verrichting) heeft focus True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Intrathecal injection of chemotherapeutic agent Is a False Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Intraperitoneal administration of cytotoxic drug Is a True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
injectie van methotrexaat in tubaire zwangerschap Is a False Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
injectie van cytotoxicum in arterie van hoofd (verrichting) Is a False Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
trabeculectomie met intraoperatieve toepassing van antimetaboliet Is a True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intravesicale chemotherapie (verrichting) Is a True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
behandelregime voor antineoplastische chemotherapie Is a False Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vaccinatie tegen buiktyfus Is a False Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vaccinatie tegen rabiës (verrichting) Is a False Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vaccinatie tegen kinkhoest (verrichting) Is a False Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vaccinatie tegen mazelen (verrichting) Is a False Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vaccinatie tegen poliomyelitis (verrichting) Is a False Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
toedienen van vaccin tegen humaan papillomavirus type 16 en type 18 Is a False Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Administration of human papilloma virus type 4 vaccine Is a False Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
toedienen van varicella-zostervaccin tegen herpes zoster Is a False Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
toedienen van polysacharidevaccin tegen Neisseria meningitidis (verrichting) Is a False Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Laparoscopic administration of medication for removal of extrauterine ectopic fetus Is a True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Desensitization therapy by injection, buildup phase (regime/therapy) heeft focus True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 4
irrigatie van empyeemholte met eiwitoplossend geneesmiddel Is a True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
toedienen van biological Is a True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
toediening van vitamine K aan neonaat geweigerd door verzorger (situatie) Associated procedure True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
toedienen van vaccin tegen humaan papillomavirus type 9 Is a False Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
geneesmiddel geweigerd door patiënt Associated procedure True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
geneesmiddel geweigerd door patiënt - aversie tegen smaak (situatie) Associated procedure True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
geneesmiddel geweigerd door patiënt - bijwerkingen (situatie) Associated procedure True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
geneesmiddel geweigerd door patiënt - ongemakkelijk (situatie) Associated procedure True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
geneesmiddel geweigerd door patiënt - probleem met slikken Associated procedure True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
geneesmiddel geweigerd door patiënt - overtuigingen van patiënt (situatie) Associated procedure True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
geneesmiddel geweigerd door patiënt - alternatieve behandeling Associated procedure True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
geneesmiddel geweigerd door patiënt - kan voorschrift niet betalen (situatie) Associated procedure True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
geneesmiddel geweigerd door patiënt - reden niet bekend Associated procedure True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
langwerkende reversibele anticonceptie geweigerd Associated procedure True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
depotanticonceptie herhaald Is a False Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
toedienen van levend vaccin tegen mazelen Is a False Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
toedienen van bisoprolol Is a True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
toedienen van carvedilol Is a True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
toedienen van nebivolol Is a True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
evaluatie van medicatie bij zwangerschap en lactatie (verrichting) heeft focus True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
evaluatie van gebruik van gerichte medicatie heeft focus True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
uitvoerige evaluatie van medicatiegebruik heeft focus True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
evaluatie van medicatie voor palliatieve zorg heeft focus True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
injectie van indium-111 en ibritumomabtiuxetan Is a False Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
toedienen van vaccin tegen humaan papillomavirus (verrichting) Is a False Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
injectie van trombine Is a False Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
injectie van anestheticum Is a False Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Depot contraceptive given Is a False Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Increasing dosage of medication (procedure) heeft focus True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Administration of dipyridamole (procedure) Is a True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
toedienen van antipruriticum (verrichting) Is a True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
instillatie van oogdruppels Is a True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intra-amniotische instillatie van prostaglandine (verrichting) Is a True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
extra-amniotische instillatie van prostaglandine Is a True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
inbrengen van cytotoxische substantie in pleuraholte Is a True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Instillation of mitomycin C into bladder (procedure) Is a False Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
instillatie van trombolyticum in pleuraholte Is a True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
open instillatie van scleroserende substantie in peritoneale holte Is a True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
dentale applicatie van medicatie (verrichting) Is a True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
topicale applicatie van medicatie voor intern gedeelte van mond (verrichting) Is a True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Antipsychotic medication review (procedure) heeft focus True Administration of drug or medicament (procedure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2

Start Previous Page 6 of 6


Reference Sets

Dutch obstetric procedures simple reference set

Back to Start