FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

199745000: Complication occurring during labor and delivery (disorder)


Status: current, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
12314851000146118 complicatie optredend tijdens partus (aandoening) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
12314861000146115 complicatie optredend tijdens partus nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
12314871000146114 complicatie optredend tijdens bevalling nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
2966906010 Complication occurring during labor and delivery (disorder) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
2966907018 Complication occurring during labor and delivery en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Amerikaans-Engelse taalreferentieset (metadata): voorkeursterm
2967027012 Complication occurring during labour and delivery en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
8896931000146118 complicatie durante partu nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel

283 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
complicatie optredend tijdens partus (aandoening) Is a complicatie van zwangerschap, partus en/of kraamperiode true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
complicatie optredend tijdens partus (aandoening) Is a Maternal AND/OR fetal condition affecting labor AND/OR delivery false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
Obstetric high vaginal laceration Is a False complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Intrapartum haemorrhage Is a True complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
episiotomiewond (aandoening) Is a True complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorgeschiedenis met complicatie optredend tijdens partus Associated finding True complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Failure of cervical dilation Is a True complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
partus gecompliceerd door meconiumhoudend vruchtwater Is a True complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
partus gecompliceerd door afwijking van foetale hartfrequentie en meconiumhoudend vruchtwater Is a True complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
partus gecompliceerd door biochemisch aangetoonde foetale nood Is a True complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
complicaties van anesthesie durante partu Is a True complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
partus gecompliceerd door afwijking van foetale hartfrequentie (aandoening) Is a True complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
koorts tijdens partus (aandoening) Is a True complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Failed forceps/ventouse Is a False complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Failed forceps unspecified Is a False complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Failed ventouse extraction unspecified Is a False complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other complications of labor and delivery NEC Is a False complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other complications of labor and delivery Is a False complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other specified complications of labor or delivery Is a False complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Complications of labor and delivery NOS Is a False complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
[X]Complications of labor and delivery Is a False complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
[X]Other infection during labor Is a False complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
[X]Other complications of obstetric surgery and procedures Is a False complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
[X]Other specified complications of labor and delivery Is a False complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Shock during AND/OR following labor AND/OR delivery Is a True complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Abnormal fetal heart beat first noted during labor AND/OR delivery in liveborn infant Is a True complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Pelvic dystocia AND/OR uterine disorder Is a True complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Hepatorenal syndrome following delivery Is a True complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
meconiumhoudend vruchtwater voor het eerst vastgesteld tijdens partus van levendgeborene Is a True complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
urineweginfectie na partus (aandoening) Is a False complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Maternal distress Is a True complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Retained placenta, without hemorrhage Is a True complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Failed trial of labor Is a True complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Failed instrumental delivery Is a False complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Metabolic disturbance in labor AND/OR delivery Is a True complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
obstetrische complicatie van anesthesie en/of sedatie (aandoening) Is a True complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Pelvic hematoma during delivery Is a True complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
beschadiging van os coccygis durante partu (aandoening) Is a True complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fetal or neonatal effect of complication of labour and/or delivery Is a True complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Acute renal failure following labor AND/OR delivery Is a False complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Parturient hemorrhage associated with afibrinogenemia Is a True complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Sepsis during labor (disorder) Is a True complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Postpartum haemorrhage Is a False complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Traumatic lesion during delivery Is a True complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
beschadiging van bekkengewricht en/of -ligament tijdens partus (aandoening) Is a True complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Rupture of uterus during labor Is a True complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
luchtembolie durante partu Is a True complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Amniotic fluid embolism in childbirth Is a True complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
niet-geslaagde vaginale partus na eerdere sectio caesarea Is a True complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Vasa previa as indication for care during delivery (disorder) Is a False complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Symphysiolysis of symphysis pubis occurring during delivery Is a True complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fetal arrhythmia as indication for care during delivery Is a False complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Breech presentation as indication for care during delivery Is a False complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Stillbirth - complicated delivery Is a True complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
von Willebrand disorder as indication for care during delivery (disorder) Is a False complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Unstable lie of fetus as indication for care during delivery (disorder) Is a False complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fistula of vagina and/or rectum and/or urinary bladder due to complication occurring during labor and/or delivery (disorder) Due to True complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Umbilical cord complication during labour and delivery Is a True complicatie optredend tijdens partus (aandoening) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

This concept is not in any reference sets

Back to Start