FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

22253000: Pain (finding)


Status: current, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
2162242017 Pain observations en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
37361011 Pain en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
37363014 Dolor en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Amerikaans-Engelse taalreferentieset (metadata): acceptabel
44341000146119 pijn nl synoniem (metadata) Active alleen eerste karakter niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
4554138014 Dolour en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
481278012 Painful en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
481279016 Part hurts en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
654661000146118 pijn (bevinding) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active alleen eerste karakter niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
751640015 Pain (finding) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
654671000146112 Een onaangename sensorische of emotionele ervaring, waarbij de ervaring van pijn is wat een persoon die het ervaart zegt dat het is en aanwezig is wanneer hij/zij zegt dat het aanwezig is. nl tekstdefinitie (metadata) Active gehele beschrijving hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm

1304 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Pain Is a Symptom false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Pain Is a Sensory nervous system finding false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Pain Is a Pain finding false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Pain interpreteert Nervous system function (observable entity) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Pain Is a bevinding betreffende pijn en/of sensatie (bevinding) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Pain Is a Finding of pain sense (finding) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Pain locatie van bevinding Structure of nervous system (body structure) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
On examination - frontal sinus pain Associated finding False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
On examination - pain Associated finding False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
On examination - Site of pain Associated finding False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
radiculaire pijn (bevinding) Is a False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Tenesmus (finding) Is a True Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Metatarsalgia Is a False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Pain character - finding Is a True Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Delusional pain Is a True Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Sclerotomal pain (finding) Is a True Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Constant pain (finding) Is a True Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Finding related to onset of pain (finding) Is a True Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Spontaneous pain (finding) Is a True Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
beklemmende pijn Is a True Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Variation of pain (finding) Is a True Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Normal sensation of pain Is a True Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Sensation of pain reduced (finding) Is a True Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
pijnlocatie passend bij oorzaak (bevinding) Is a True Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
pijn niet passend bij oorzaak (bevinding) Is a True Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
pijnduur niet passend bij oorzaak Is a True Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
pijnduur passend bij oorzaak (bevinding) Is a True Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Unknown cause of pain (finding) Is a True Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
pijnlijke zwelling Is a True Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
afwijkend verloop van pijn Is a True Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
pijn passend bij oorzaak Is a True Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
pijnlocatie niet passend bij oorzaak Is a True Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
passend verloop van pijn (bevinding) Is a True Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
pijn na distorsie (aandoening) Is a False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
pijn door splenomegalie (bevinding) Is a True Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Gnawing pain Is a False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Mild present pain Is a False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Discomforting present pain Is a False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Pain in thyroid Is a False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
doorbraakpijn Is a True Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
pijn door artritis Is a True Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
toegenomen pijn Is a True Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Sexual pain disorder Is a True Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
somatisch-symptoomstoornis met voornamelijk pijn (aandoening) Is a True Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Hypochondriacal pain Is a True Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Discogenic pain (disorder) Is a True Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
pijnaandoening met psychologische factor (aandoening) Is a True Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Pain due to internal prosthetic device (disorder) Is a True Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Satisfied with management of pain Is a True Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
pijnlijke gang (bevinding) Is a True Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
pijnlijke ademhaling (bevinding) Is a True Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Pain associated with defaecation Is a True Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
pijn bij praten (bevinding) Is a True Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
pijnlijke seksuele functie (bevinding) Is a True Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Intermittent pain Is a False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cluster headache Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Ciliary neuralgia Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Painful blind eye Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Headache disorder Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Tension-type headache Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
episodische spanningshoofdpijn Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
chronische spanningshoofdpijn Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
episodische clusterhoofdpijn Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
chronische clusterhoofdpijn Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Chronic cluster headache unremitting from onset Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Chronic cluster headache evolved from episodic cluster headache Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
atypische clusterhoofdpijn Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
traumatische chronische hoofdpijn Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
hoofdpijn door intracraniële hypotensie Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Post dural puncture headache Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Headache following myelography Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Idiopathic stabbing headache Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Sleep-related painful erections Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
idiopathische neuralgie van nervus trigeminus (aandoening) Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
secundaire neuralgie van nervus trigeminus (aandoening) Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cluster tic syndrome Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
acute pijnlijke polyneuropathie door diabetes mellitus (aandoening) Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
chronische pijnlijke polyneuropathie door diabetes mellitus Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intercostale postherpetische neuralgie Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Painful legs and moving toes Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Hypochondriacal pain Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Pain during inflow of dialysate Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Pain during outflow of dialysate Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Chronic pain in female pelvis (finding) Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Postcordotomy pain Is a False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Pain from breast implant Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Vulvodynia Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Pain from tissue expander Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Giant cell arteritis with polymyalgia rheumatica Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Painful arc syndrome Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
virale myalgie (aandoening) Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Persistent prosthetic joint pain Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Headache following lumbar puncture Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Atypical neuralgia Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
neuralgie van amputatiestomp Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
neuralgie van nervus cutaneus femoris lateralis (bevinding) Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
neuralgie van nervus obturatorius (bevinding) Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cruralgia Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
segmentale perifere neuralgie Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Intercostal neuralgia Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
perineale neuralgie Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
neuralgie van nervus iliohypogastricus Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
neuralgie van nervus ilioinguinalis Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
neuralgie van nervus genitofemoralis (bevinding) Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
testiculaire neuralgie Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Painful arms and moving fingers Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Distress from pain in labour Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Dysmenorrhea Has definitional manifestation False Pain geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Page 1 of 6 Next End


Reference Sets

simpele referentieset met patiëntproblemen (metadata)

referentieset met secties ter ordening op basis van de SNOMED-hiërarchie

nationale kernset patiëntproblemen inclusief secties ter ordening op basis van de SNOMED-hiërarchie

Back to Start