FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

223464006: Procedure education (procedure)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jul 2009. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
1778311000146114 voorlichten over verrichting nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
1778321000146116 voorlichten over verrichting (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
2569775017 Procedure education (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
2575782011 Procedure education en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
2579183016 Advice about procedure en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
2579185011 Teach activity care en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
336307019 Teaching how to perform procedure en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel

507 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
voorlichten over verrichting Method Counselling - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over verrichting Method Advising - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over verrichting Method Teaching - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over verrichting Is a voorlichting (verrichting) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over verrichting Method Education - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over verrichting Is a Teaching how to false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over verrichting Method voorlichten true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
voorlichten over verrichting Is a Procedure with a procedure focus (procedure) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over verrichting heeft focus Procedure true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
voorlichten over verrichting Method handeling false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
voorlichting over hormonale substitutietherapie met testosteron Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichting over screenen op humaan immunodeficiëntievirus Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichting over screening op kanker (verrichting) Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Enema adminstration education Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Intake and output measurement education Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Meals on wheels provision education Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Injection administration education Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over inbrengen van gastrostomiekatheter of nasogastrische sonde (verrichting) Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over irrigatie van gastrostomiekatheter of nasogastrische sonde (verrichting) Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Patient feeding technique education Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Psychosocial analysis education Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Home situation analysis education Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Taught self-catheterization (situation) Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over enterale voeding Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over parenterale voeding (verrichting) Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over werkzaamheid van behandeling Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over op peil houden van energie (verrichting) Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over mondzorg (verrichting) Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over verzorging van urinewegomleiding Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over schone intermitterende zelfkatheterisatie (verrichting) Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over bijwerkingen van behandeling Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over risico op falen van behandeling Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over algemene dagelijkse levensverrichtingen Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over temperatuurcontrole Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Performance education Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over lichaamshouding (verrichting) Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over eerstehulpverlening Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over transfer van patiënt Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over beoordeling van fysieke gezondheid Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over ademhalingstechniek Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over correcte lichaamshouding Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over preventie van decubitus (verrichting) Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over hygiëne Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over afnemen van monster Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Alternative communication technique education Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Home apnea monitor education Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Myringotomy with tubes discharge education Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over immunisatie (verrichting) Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over anesthetische verrichting Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over keuze aan diensten Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over verwachte volgorde van gebeurtenissen Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over zelfbeschikkingsrecht van patiënt Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over pijnmanagement Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Patient counseling education Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Hydration balance regulation education Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Infection control education Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over afnemen van anamnese (verrichting) Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Dressing change education Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Safety education Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Preparatory sensory information (procedure) Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Prescribed activity/exercise education Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over vallen Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Care regimes education Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over behandelplan en risico's Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Clinical examination education Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over blaaslediging met handgreep van Credé (verrichting) Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over coördinatie van verpleegkundige zorg Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over consult met verpleegkundige Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Interaction education, guidance, and counseling (procedure) Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Lab findings education, guidance, and counseling (procedure) Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Legal system education, guidance, and counseling (procedure) Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Positioning education, guidance, and counseling (procedure) Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Relaxation/breathing techniques education, guidance, and counseling (procedure) Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Rest/sleep education, guidance, and counseling (procedure) Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Sickness/injury care education, guidance, and counseling (procedure) Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Day care/respite education, guidance, and counseling (procedure) Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Discipline education, guidance, and counseling (procedure) Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Dressing change/wound care education, guidance, and counseling (procedure) Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Durable medical equipment education, guidance, and counseling (procedure) Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Employment education, guidance, and counseling (procedure) Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Environment education, guidance, and counseling (procedure) Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Exercises education, guidance, and counseling (procedure) Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Family planning education, guidance, and counseling (procedure) Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Feeding procedures education, guidance, and counseling (procedure) Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Finances education, guidance, and counseling (procedure) Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Food education, guidance, and counseling (procedure) Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Gait training education, guidance, and counseling (procedure) Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Growth/development education, guidance, and counseling (procedure) Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Homemaking education, guidance, and counseling (procedure) Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Housing education, guidance, and counseling (procedure) Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Safety education, guidance, and counseling (procedure) Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Physical therapy education, guidance and counseling (procedure) Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Personal hygiene education, guidance, and counseling (procedure) Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Transportation education, guidance, and counseling (procedure) Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Signs/symptoms-mental/emotional education, guidance, and counseling (procedure) Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Signs/symptoms-physical education, guidance, and counseling (procedure) Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Stress management education, guidance, and counseling (procedure) Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Support group education, guidance, and counseling (procedure) Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Support system education, guidance, and counseling (procedure) Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorlichten over enterale voeding Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Specimen collection education, guidance, and counseling (procedure) Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Spiritual care education, guidance, and counseling (procedure) Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Health promotion education, guidance, and counseling (procedure) Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Skin care education, guidance, and counseling (procedure) Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Social work/counseling education, guidance, and counseling Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
trainen in omgaan met afleidingen (verrichting) Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Medical/dental care education, guidance, and counseling (procedure) Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Nursing care education, guidance, counseling (procedure) Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Paraprofessional/aide care education, guidance, counseling (procedure) Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Bladder care education, guidance, and counseling (procedure) Is a False voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Bonding education, guidance, and counseling (procedure) Is a True voorlichten over verrichting geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Page 1 of 3 Next End


Reference Sets

Amerikaans-Engelse taalreferentieset (metadata)

Back to Start