FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

225162003: Examination of abdomen (procedure)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2007. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
2955251000146117 buikonderzoek nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
2955261000146119 buikonderzoek (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
2955271000146113 onderzoek van buik nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
2955281000146110 onderzoek van abdomen nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
338374016 Examination of abdomen en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
612374010 Examination of abdomen (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

462 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
buikonderzoek Procedure site - Direct (attribute) structuur van abdominopelviene holte en/of inhoud van abdominopelviene holte en/of voorwand van buik (lichaamsstructuur) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
buikonderzoek Method Investigation - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
buikonderzoek Method onderzoek (kwalificatiewaarde) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
buikonderzoek Procedure site Anatomical structure false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
buikonderzoek Is a verrichting op abdomen (verrichting) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
buikonderzoek Procedure site - Direct (attribute) structuur van abdomen (lichaamsstructuur) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
buikonderzoek Method onderzoek (kwalificatiewaarde) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
buikonderzoek Procedure site - Direct (attribute) structuur van abdomen (lichaamsstructuur) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
buikonderzoek Is a beknopt lichamelijk onderzoek (verrichting) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
buikonderzoek Is a onderzoek van lichaamsstreek (verrichting) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
buikonderzoek Method Physical examination - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
buikonderzoek Procedure site lichaamsstructuur false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
buikonderzoek Method afnemen van anamnese (kwalificatiewaarde) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
buikonderzoek Has intent diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
onderzoek van abdominale herniaties (verrichting) Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
onderzoek van sacro-iliacaal gewricht Is a False buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
exploratie met biopsie van os sacrum (verrichting) Is a False buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Physical examination maneuver related to pelvis Is a False buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
exploratieve incisie van periprostatisch weefsel Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
exploratie van lieskanaal Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
auscultatie van abdomen (verrichting) Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Palpation of abdomen Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Open exploration of pouch of Douglas (procedure) Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Enteroscopy with video capsule (procedure) Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
exploratie van afwijkend bijnierweefsel (verrichting) Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
diagnostische endoscopie met biopsie van afwijkend weefsel van onderste gedeelte van darm met fiberoptische sigmoïdoscoop (verrichting) Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Exploration of rectum Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Exploration of bladder Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Colposcopy of cervix Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Exploration of fallopian tube Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Abdomen endoscopy Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
exploratie of denervatie van nier Is a False buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
exploratie van ureter Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
exploratie van canalis femoralis Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
exploratie van afwijkend weefsel van umbilicus met probe Is a False buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
herexploratie van abdomen Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
onderzoek van vagina (verrichting) Is a False buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
exploratie van pancreas Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
anaal onderzoek Is a False buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Evaluation of uterine fundal height (procedure) Is a False buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
onderzoek van lumbale wervelkolom Is a False buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
onderzoek van inguinale lymfeklier Is a False buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
exploratie van colon Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
exploratie van cavitas uteri (verrichting) Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
rectaal onderzoek (verrichting) Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
temperatuur rectaal meten (verrichting) Is a False buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
exploratie van abdominale arterie Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
incisie en exploratie van bijnier Is a False buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
incisie en exploratie van vas deferens (verrichting) Is a False buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
incisie en exploratie van regio inguinalis Is a False buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
incisie en exploratie van darm (verrichting) Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
manueel onderzoek van uterus Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
exploratie van abdominale vene (verrichting) Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
exploratieve incisie van retroperitoneale ruimte Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Incision and exploration of abdominal wall Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
toucheren van enterostoma Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Exploration of adrenal gland with biopsy by transabdominal approach Is a False buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Incision and exploration of subdiaphragmatic space Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
exploratorieve laparotomie (verrichting) Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Laparoscopic-assisted vaginal hysterectomy Is a False buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bilaterale exploratie van bijnier Is a False buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
exploratie van galwegen Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Diagnostic endoscopic examination of jejunum Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
exploratie van levertransplantaat (verrichting) Is a False buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Urethrotomy with exploration Is a False buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
exploratie van maag Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
extraperitoneale exploratie Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
diagnostisch percutaan onderzoek van placenta Is a False buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cytologic examination of extrahepatic bile duct (procedure) Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cytologic examination of adrenal gland (procedure) Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cytologic examination of anus Is a False buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cytologic examination of large intestine (procedure) Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Diagnostic endoscopic retrograde examination of bile duct (procedure) Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Exploration of kidney (procedure) Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Incision and exploration of kidney (procedure) Is a False buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
exploratieve incisie van prostaat Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Diagnostic endoscopic retrograde examination of bile duct and pancreatic duct (procedure) Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
exploratie van retroperitoneale regio met biopsie Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
exploratie van lever Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
diagnostische endoscopie van duodenum (verrichting) Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Exploration of spleen Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
enterotomie en endoscopisch onderzoek van ileum Is a False buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
diagnostische coloscopie (verrichting) Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
diagnostische endoscopie van ileum (verrichting) Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Incision and exploration of cul-de-sac Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Incision and exploration of urethra Is a False buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Diagnostic endoscopic examination of liver using laparoscope Is a False buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
exploratie van afwijkend weefsel van buikwand Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Diagnostic endoscopic examination of ovary Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
diagnostische endoscopie met biopsie van afwijkend weefsel van colon met fiberscoop (verrichting) Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Exploration of penetrating wound of abdomen (procedure) Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
speculumonderzoek (verrichting) Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
diagnostische endoscopie met biopsie van afwijkend weefsel van colon sigmoideum met starre sigmoïdoscoop (verrichting) Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
diagnostische coloscopie met fiberoptische sigmoïdoscoop Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bloeddruk meten ter hoogte van arteria tibialis anterior met doppleronderzoek (verrichting) Is a False buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
exploratie van regio inguinalis Is a False buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
incisie en exploratie van perirenaal weefsel Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Incision and exploration of adrenal gland Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Exploration of left adrenal gland (procedure) Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Exploration of right adrenal gland (procedure) Is a True buikonderzoek geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

This concept is not in any reference sets

Back to Start