FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

24139008: Endoscopy of urinary bladder (procedure)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
1121321000146118 cystoscopie nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
1495109011 Endoscopic examination of bladder en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
2669156015 Endoscopy of urinary bladder en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
40525018 Endoscopy of bladder en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
40528016 Cystoscopy en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
5193801000146110 endoscopie van blaas (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
5193811000146112 endoscopie van blaas nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
753741015 Endoscopy of urinary bladder (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

54 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Cystoscopy Is a Procedure on bladder true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cystoscopy Method Endoscopic inspection - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Cystoscopy Is a endoscopie van urinewegen true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cystoscopy Is a Endoscopy of pelvic cavity false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cystoscopy Method inspectie (kwalificatiewaarde) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Cystoscopy Direct device Endoscope false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cystoscopy Access instrument Endoscope false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cystoscopy Access instrument Cystoscope false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Cystoscopy Is a Endoscopy of pelvic cavity false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cystoscopy Using device (attribute) Cystoscope false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Cystoscopy Procedure site - Direct (attribute) Urinary bladder structure false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Cystoscopy Using device (attribute) Cystoscope true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Cystoscopy Method inspectie (kwalificatiewaarde) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Cystoscopy Procedure site - Direct (attribute) Urinary bladder structure true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Cystoscopy Is a Abdomen endoscopy true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cystoscopy Is a Pelvis endoscopy true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cystoscopy benadering (attribuut) Endoscopic approach - access false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Cystoscopy Method handeling false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cystoscopy Procedure site Urinary bladder structure false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
endoscopische fragmentatie van niersteen met ultrageluid (verrichting) Is a False Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
sampling van urine uit urineleider met cystoscoop (verrichting) Is a False Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
transurethrale endoscopische lithotripsie van blaassteen Is a False Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Diagnostic cystoscopy Is a True Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
controlecystoscopie Is a False Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cystoscopie en diathermie van blaas (verrichting) Is a True Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Transurethral cystoscopy Is a False Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cysto-urethroscopie met urethrotomia interna bij man Is a False Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other therapeutic cystoscopy Is a False Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cystoscopie voor verwijdering van corpus alienum (verrichting) Is a True Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Flexible cystoscopy Is a True Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
starre cystoscopie Is a True Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Endoscopic removal of bladder lesion (procedure) Is a False Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
transurethrale cystoscopie (verrichting) Is a True Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cystoscopy and transurethral resection of bladder lesion (procedure) Is a True Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cystoscopic hydrostatic distension of bladder (procedure) Is a False Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cystourethroscopy with ureteral catheterization (procedure) Is a False Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
endoscopie van prostaat Is a False Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cystoscopisch plaatsen van ureterstent Is a False Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cystourethroscopy with resection of posterior urethra Is a False Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cysto-urethroscopie met biopsie van ureter Is a False Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cysto-urethroscopie met unilaterale meatotomie van ureter Is a False Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cystoscopie en ureteropyelografie via ballonkatheter Is a True Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cystourethroscopy with dilation of urethral stricture Is a False Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cystourethroscopy with resection of external sphincter of bladder Is a False Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Endoscopy of bladder through artificial stoma Is a False Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cystoscopy with intravesical lasercoagulation (procedure) Is a True Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cystoscopy with intravesical electrocoagulation (procedure) Is a True Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cystourethroscopy with internal female urethrotomy Is a False Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cystoscopie en destructie van afwijkend weefsel van blaas (verrichting) Is a True Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cystoscopie en cauterisatie van blaas Is a True Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cystoscopy and transurethral resection of bladder tumor (procedure) Is a True Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cystoscopie en blinde percutane nefrolitholapaxie Is a True Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
endoscopische operatie van ostium ureteris Is a False Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
controlecystoscopie Is a True Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cystoscopy and removal of calculus of bladder (procedure) Is a True Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cystoscopie en destructie van urethraklep (verrichting) Is a True Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cystoscopie en elektrohydraulische lithotripsie van blaassteen (verrichting) Is a True Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cystoscopie en lithotripsie van blaassteen met gebruik van laser Is a True Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cystoscopie met panendoscoop (verrichting) Is a True Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verschaffen van schriftelijke informatie over cystoscopie heeft focus True Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
voorlichten over cystoscopie (verrichting) heeft focus True Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Failed endoscopy of urinary bladder (situation) Associated procedure True Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
management van cystoscopie heeft focus True Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
nefroscopische lithotripsie van uretersteen (verrichting) Is a False Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cystoscopisch aanpassen van ureterstent (verrichting) Is a False Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cystoscopie en retrograde pyelografie Is a True Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cystoscopie en ureteropyelografie via ballonkatheter Is a False Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cystoscopie en blinde percutane nefrolitholapaxie Is a False Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cystoscopie normaal (bevinding) interpreteert True Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
cystoscopie afwijkend (bevinding) interpreteert True Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Urine specimen obtained from bladder via cystoscopy Specimen procedure True Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Urine specimen from ureter obtained by cystoscopy (specimen) Specimen procedure True Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
controlecystoscopie voor monitoren van blaas (verrichting) Is a False Cystoscopy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Reference Sets

simpele referentieset voor pathologie (metadata)

Back to Start