FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

261004008: Diagnostic intent (qualifier value)


Status: current, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
1061591000146113 diagnostische intentie nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
1061601000146115 diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
1061611000146118 diagnostisch nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
1254881000146113 diagnostisch doel nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
1254891000146110 diagnostisch oogmerk nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
2659598011 Diagnostic intent (qualifier value) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
2669729012 Diagnostic intent en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
388675014 Diagnostic en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel

1 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) Is a intentie als aard van verrichtingswaarde true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
fluoroscopie met contrastinjectie Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Diagnostic endoscopic examination of pleura Has intent True diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
endoscopisch onderzoek van peritoneale holte met biopsie van afwijkend weefsel (verrichting) Has intent True diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
diagnostische laparoscopie van bekken bij vrouw Has intent True diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Diagnostic fiberoptic endoscopic examination of pharynx and/or larynx (procedure) Has intent True diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
diagnostische punctie van sternum Has intent True diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Diagnostic fiberoptic endoscopic examination of upper gastrointestinal tract Has intent True diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
diagnostische endoscopie van ileum (verrichting) Has intent True diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
diagnostische coloscopie van sigmoïd met starre sigmoïdoscoop (verrichting) Has intent True diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
diagnostisch percutaan onderzoek van foetus Has intent True diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
continue elektrocardiografische bewaking (verrichting) Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
colposcopie voor verwijdering van corpus alienum (verrichting) Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Pregnancy with abnormal glucose tolerance test Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
audio-vestibulair gehooronderzoek (verrichting) Has intent True diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
subjectieve audiometrie Has intent True diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Special ear, nose and throat procedure (procedure) Has intent True diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
speciële verrichting op tractus gastrointestinalis (verrichting) Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
speciële verrichting aan urinewegen (verrichting) Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Hypersensitivity skin testing Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
onderzoeken van circulatoire functie (verrichting) Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
sonderen van gewricht Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
sonderen van sinus Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
12 lead electrocardiogram (procedure) Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
röntgenfoto van diafyse van tibia en/of fibula (verrichting) Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
radiografie van buik in staande positie Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
wekedelenradiografie van galblaas Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
wekedelenradiografie van onderbuik Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
radiografie van niet-obstetrisch bekkenorgaan (verrichting) Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
röntgencontrastonderzoek van zenuwstelsel (verrichting) Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
ventriculografie van hersenen met contrast Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
röntgencontrastonderzoek van neusbijholten Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
röntgencontrastonderzoek van larynx en/of trachea Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
stereotactisch/stereoscopisch onderzoek Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
schildklierscintigrafie met opname van jodiumisotoop (verrichting) Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Doppler studies Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
algemeen onderzoek van kind en/of onderzoek van hoofd van kind (verrichting) Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
onderzoek van romp en ledematen van kind Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
onderzoek van motoriek en sfincter van kind (verrichting) Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Phenylketonuria screening Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bepaling van glucose-6-fosfaatdehydrogenase Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Factor VIII assay Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Serum iron tests Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bepalen van ferritine in serum Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
ABO blood grouping Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Syphilis infectious titre test Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Infectious mononucleosis test Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
SH-antigen (hepatitis B) test Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Blood chemistry - general Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bepalen van hypofysehormoon of bijnierhormoon (verrichting) Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Enzyme/specific protein level measurement Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Biochemical evaluation of blood urea/renal function Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Electrophoresis: gamma globulin Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bepalen van concentratie van aminozuren in serum Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bepalen van aminofylline in serum Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bepalen van fenobarbital in serum Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bepalen van fenytoïne in serum Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bepalen van valproïnezuur in serum (verrichting) Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bepalen van carbamazepine in serum Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bepalen van primidon in serum Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bepalen van lithium in serum Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bepalen van digoxine in serum Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bepalen van salicylaat in serum (verrichting) Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bepalen van paracetamol in serum Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bepalen van diazoxide in serum Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bepalen van concentratie van giftige stof in bloed (verrichting) Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Urine examination - general Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bepalen van glucose in urine met dipstick Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Urine microscopy: pus cells Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Urine microscopy for organisms AND/OR foreign bodies Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bepalen van vrij testosteron in urine Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bepalen van oestriol in 24-uursurine Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bepalen van vrij testosteron in 24-uursurine Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bepalen van vrij cortisol in 24-uursurine Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bepalen van niet-geslachtshormonen in urine Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bepalen van imipramine in urine Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bepalen van amfetamine in urine Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bepalen van paraquat in urine Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Phenothiazine measurement, urine Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bepalen van urobiline in urine Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cerebrospinal fluid globulin measurement (procedure) Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Sperm count - number/cc Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Evaluation of bone marrow erythropoiesis Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
onderzoek van sputum Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bepalen van natrium in vloeistof (verrichting) Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bepalen van kalium in vloeistof (verrichting) Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bepalen van ureum in vloeistof (verrichting) Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Creatinine measurement, body fluid Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Bilirubin measurement, body fluid Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Glucose measurement, body fluid Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bepalen van albumine in vloeistof (verrichting) Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fluid sample alkaline phosphatase measurement Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Amylase measurement, body fluid Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bepalen van bicarbonaat in vloeistof (verrichting) Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bepalen van lipase in vloeistof (verrichting) Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bepalen van trypsine in vloeistof (verrichting) Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Microbiology Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Sample bacteriology general (procedure) Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Sample virology general (procedure) Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Determination of total normal and motile sperm Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Special activities medical Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bepalen van bloed in urine met dipstick Has intent False diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Page 1 of 149 Next End


This concept is not in any reference sets

Back to Start