FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

270913004: Neuroelectrophysiology test (procedure)


Status: current, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
3477961000146113 neuro-elektrofysiologische test nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
3477971000146119 neuro-elektrofysiologische test (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
3477981000146117 neuro-elektrofysiologisch onderzoek nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
405400014 Neuroelectrophysiology test en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
663299016 Neuroelectrophysiology test (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

119 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
neuro-elektrofysiologische test Method evaluatie (kwalificatiewaarde) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
neuro-elektrofysiologische test Is a Neurological investigation (procedure) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
neuro-elektrofysiologische test Procedure site Structure of nervous system (body structure) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
neuro-elektrofysiologische test Procedure site - Direct (attribute) Structure of nervous system (body structure) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
neuro-elektrofysiologische test Method evaluatie (kwalificatiewaarde) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
neuro-elektrofysiologische test Procedure site - Direct (attribute) Structure of nervous system (body structure) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
neuro-elektrofysiologische test Method Investigation - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
neuro-elektrofysiologische test Procedure site Neuromuscular junction (cell structure) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
neuro-elektrofysiologische test Has intent diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
neuro-elektrofysiologische test Is a Neuromuscular diagnostic procedure false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
connectomische beeldvorming Is a True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
geleidingsblokkade van rechter motorische zenuw interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 4
geleidingsblokkade van linker motorische zenuw interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 4
geleidingsblokkade van rechter sensorische zenuw interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
geleidingsblokkade van linker sensorische zenuw interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
elektro-encefalografie (verrichting) Is a True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Nerve conduction testing Is a False neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
elektromyografie (verrichting) Is a True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
H-reflex finding interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
ongekruiste interhemisferische asymmetrie van golfvorm interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 4
symmetrie van somatosensorische 'evoked potentials' (bevinding) interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Increased polarization of nerve cell and nerve fiber interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
bevinding betreffende patroon op elektro-oculogram interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
geen postactivatie-respons interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
geen afname van amplitude op repetitieve zenuwstimulatie interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
saltatoire zenuwgeleiding afwijkend interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
afnemende reactie op repetitieve zenuwstimulatie interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Motor nerve conduction pattern - finding interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
'evoked potential' normaal interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
'evoked potential' afwijkend interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Nerve conduction pattern - finding interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
bevinding betreffende perifeer neurofysiologisch onderzoek interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
bevinding betreffende geleidingspatroon van sensorische zenuw (bevinding) interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
'cerebral evoked potential' afwijkend (bevinding) interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
'cerebral evoked potential' normaal (bevinding) interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
abnormale respons op zenuwstimulatie (bevinding) interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
'auditory evoked potential' normaal (bevinding) interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
toegenomen tijdinterval tussen piek I-piek III van 'brainstem auditory evoked potential' interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
bevinding betreffende respons post-activatie interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
latentie van 'brainstem auditory evoked potential'-golf I verlengd (bevinding) interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Brainstem auditory evoked potential finding interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Phase-related abnormality of brainstem AEP interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
toegenomen tijdinterval tussen piek III-piek V van 'brainstem auditory evoked potential' interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
'auditory evoked potential' afwijkend interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
verhoogde drempel van piek V van 'brainstem auditory evoked potential' interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
'brainstem auditory evoked potential' afwijkend (bevinding) interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
afwijkende piek II tot en met V van 'brainstem auditory evoked potential' (bevinding) interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
alleen piek I van 'brainstem auditory evoked potential' waargenomen interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Mixed nerve conduction pattern - finding interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
latentie van 'auditory evoked potential'-piek I normaal met verhoogde latenties van alle andere pieken interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Normal strength-duration relationship of nerve cell and nerve fiber interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
bevinding betreffende elektroretinogram interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
'brainstem auditory evoked potential' normaal interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
bevinding betreffende oogheelkundige elektrodiagnostiek (bevinding) interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
stijging van potentiaal bij elektro-oculografie in licht na periode in donker (bevinding) interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
incrementie van amplitude bij hoge stimulatiefrequentie (20 tot 50 Herz) interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
bevinding betreffende patroon op elektroretinogram interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Post-activation (tetanic) potentiation - finding interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
axonale geleiding afwijkend interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
posttetanische uitputting interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Reaction to repetitive stimulation - finding interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
bevinding betreffende 'evoked potential' interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
stimulusrespons van neuron en/of zenuwvezel normaal interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Action potential - finding interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
decrementie van amplitude bij lage stimulatiefrequentie (2 tot 3 Herz) interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
selectieve reductie van b-golf (bevinding) interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
bevinding betreffende somatosensorische 'evoked potentials' interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
gekruiste interhemisferische asymmetrie van amplitude interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 4
ongekruiste interhemisferische asymmetrie van amplitude (bevinding) interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 4
gekruiste interhemisferische asymmetrie van golfvorm interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 4
gemengd defect van staafjes en kegeltjes interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
ongekruiste interhemisferische asymmetrie van latentie interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 4
interoculaire asymmetrie van amplitude interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 4
interoculaire asymmetrie van latentie (bevinding) interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 4
gekruiste interhemisferische asymmetrie van latentie interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 4
Neuroelectrophysiology finding interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
gereduceerde a- en b-golven interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
reactie op elektroretinogram interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Nerve conduction - finding interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
interoculaire asymmetrie van golfvorm (bevinding) interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 4
defect van kegeltjes interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
defect van staafjes interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Neurol. diag. proced. - NOS Is a False neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other specified neurophysiological operation Is a False neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Neurophysiological operation NOS Is a False neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
instrumentele analyse van gangbeeld met behulp van videoregistratie, EMG en drukplaat Is a True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
oefening voor ischemische extremiteit met elektromyografie en bepaling van melkzuur Is a True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
motorische geleidingsblokkade interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
repetitieve ontlading bij enkele stimulus interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
diffuse afwijkende motorische zenuwgeleiding interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
focale vertraging van motorische zenuwgeleiding interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
focale vertraging van sensorische zenuwgeleiding interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 4
diffuse afwijkende sensorische zenuwgeleiding (bevinding) interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 4
sensibele geleidingsblokkade interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 4
focale vertraging van gemengde zenuwgeleiding interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
diffuse afwijkende gemengde zenuwgeleiding interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
geleidingsblok van gemengde zenuw interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
overmatige sensorische geleidingsblokkade interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
partieel geleidingsblok van motorische zenuw interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 4
volledige motorische geleidingsblokkade (bevinding) interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 4
overmatige motorische geleidingsblokkade interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 4
inadequate caudale spreiding door geleidingsblok van sensorische zenuw interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
partieel geleidingsblok van sensorische zenuw interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
inadequate craniale spreiding door geleidingsblok van sensorische zenuw interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
multifocale sensibele geleidingsblokkade interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
geen geleidingsblok van motorische zenuw (bevinding) interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 4
multifocale motorische geleidingsblokkade interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 4
volledig geleidingsblok van sensorische zenuw interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
geen geleidingsblok van sensorische zenuw interpreteert True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
topografische EEG-analyse (verrichting) Is a True neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
perifere neurofysiologische verrichting Is a False neuro-elektrofysiologische test geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Page 1 of 2 End


Reference Sets

Brits-Engelse taalreferentieset

Amerikaans-Engelse taalreferentieset (metadata)

Back to Start