FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

272646001: Structure of sensory nervous system (body structure)


Status: current, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
1282991000146115 structuur van sensorisch zenuwstelsel nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
1283001000146116 structuur van sensorisch zenuwstelsel (lichaamsstructuur) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
1283011000146119 sensorisch zenuwstelsel nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
2638474016 Structure of sensory nervous system (body structure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
2642506011 Structure of sensory nervous system en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
407826014 Sensory structure en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel

260 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
structuur van sensorisch zenuwstelsel Is a Structure of nervous system (body structure) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
structuur van sensorisch zenuwstelsel Part of gehele lichaam in totaliteit (lichaamsstructuur) false aanvullende relatie existentiële restrictie (metadata)
structuur van sensorisch zenuwstelsel Is a Structure of nervous system organ AND/OR special sense organ false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
Sensory disability (finding) locatie van bevinding True structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Multiple sensory disability locatie van bevinding True structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
intact sensorisch zenuwstelsel locatie van bevinding True structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
positiezin en kinesthesie normaal locatie van bevinding True structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Sensory pathway structure Is a True structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Optic nerve and pathway injury locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
letsel van visuele cortex locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Rupture of globe locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Injury of globe of eye locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
letsel van conjunctiva locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
wond van conjunctiva (aandoening) locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Conjunctival foreign body locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
letsel van conjunctiva door straling locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
letsel van sclera locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
perforerende sclerale wond locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
perforerende corneosclerale wond locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
ruptuur van sclera locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Radiational injury of sclera locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Injury of cornea locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Concussional injury of cornea locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Nonperforating wound of cornea locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Corneal rust ring locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Traumatic dislocation of lens locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
achtergebleven niet-magnetisch corpus alienum in voorste oogkamer (aandoening) locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Corneal stromal wound locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
letsel van lens locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
letsel van retina (aandoening) locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Metal foreign body in eye region locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
letsel van choroidea locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
letsel van corpus vitreum locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Post-traumatic angle recession locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Foreign body in anterior segment of eyeball locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
stomp letsel van oog locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Penetrating wound of eye locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Injury of eye locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Superficial injury of eye AND/OR adnexa locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
luxatie van oogbol locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
achtergebleven magnetisch corpus alienum in iris en/of corpus ciliare locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
achtergebleven niet-magnetisch intraoculair corpus alienum (aandoening) locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
achtergebleven magnetisch intraoculair corpus alienum (aandoening) locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Corneal foreign body locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
beschadiging van retina locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
achtergebleven magnetisch corpus alienum in voorste oogkamer locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
achtergebleven magnetisch corpus alienum in lens (aandoening) locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
achtergebleven magnetisch corpus alienum in corpus vitreum (aandoening) locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Perforation of cornea locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Retained nonmagnetic foreign body in multiple sites of the eye locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Retained foreign body in eye locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Retained magnetic foreign body in multiple sites locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
retinopathie door ioniserende straling (aandoening) locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Retained old traumatic intraocular foreign body locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Blister to cornea locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Insect bite to cornea - nonvenomous locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Splinter in cornea locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Superficial injury of eyelids and periocular area NOS locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Superficial injury of cornea NOS locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Superficial eye injuries NOS locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
[X]Other superficial injuries of eyelid and periocular area locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
[X]Ocular laceration and rupture with prolapse or loss of intraocular tissue locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
[X]Ocular laceration without prolapse or loss of intraocular tissue locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
[X]Other injuries of eye and orbit locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
[X]Injury of eye and orbit, part unspecified locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
[X]Injury of conjunctiva and corneal abrasion without mention of foreign body locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
[X]Foreign body in other and combined sites on external eye locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Optic nerve or pathway injury NOS locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Post-radiation maculopathy (disorder) locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Structure of visual system (body structure) Is a False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
structuur van auditief systeem (lichaamsstructuur) Is a False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Structure of central auditory system (body structure) Is a True structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Structure of central sensory visual system (body structure) Is a True structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Structure of spinal sensory afferent system Is a True structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
structuur van olfactorisch systeem Is a True structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Peripheral sensory structure Is a True structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Open wound of external ear locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Traumatic amputation of ear locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Simple laceration of auricle of ear locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Contaminated simple laceration of auricle of ear locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 4
Complex laceration of auricle of ear locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Contaminated complex laceration of auricle of ear locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Avulsion of auricle of ear locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Abrasion of preauricular region of face locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Traumatic hemotympanum locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Contusion of auricle of ear locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
disfunctie van buis van Eustachius door barotrauma locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Traumatic ossicular dislocation locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
trauma van vestibulair apparaat locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Vestibular barotrauma locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
letsel van cochlea (aandoening) locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Concussive cochlear trauma locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Cochlear barotrauma locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
persisterende posttraumatische perforatie van trommelvlies (aandoening) locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Injury of middle ear and Eustachian tube locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Traumatic dislocation of ossicular prosthesis locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Radiation middle ear effusion locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
letsel van inwendig oor locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Traumatic perilymph fistula locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
letsel van trommelvlies (aandoening) locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
oppervlakkig letsel van oor locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Abrasion of ear region locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Traumatic blister of ear region locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
oppervlakkige chemische brandwond van oor (aandoening) locatie van bevinding False structuur van sensorisch zenuwstelsel geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Page 1 of 2 End


Reference Sets

Anatomy structure and entire association reference set (foundation metadata concept)

Back to Start