FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

276341003: Cardiovascular investigation (procedure)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2006. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
3276411000146115 beoordeling van tractus circulatorius nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
3276421000146113 onderzoek van cardiovasculair systeem nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
3276431000146110 beoordeling van tractus circulatorius (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
412432011 Cardiovascular investigation en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
669244018 Cardiovascular investigation (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

2308 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
beoordeling van tractus circulatorius Is a Evaluation procedure (procedure) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
beoordeling van tractus circulatorius Method evaluatie (kwalificatiewaarde) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
beoordeling van tractus circulatorius Is a Procedure on cardiovascular system true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
beoordeling van tractus circulatorius Procedure site structuur van tractus circulatorius (lichaamsstructuur) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
beoordeling van tractus circulatorius Method evaluatie (kwalificatiewaarde) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
beoordeling van tractus circulatorius Procedure site structuur van tractus circulatorius (lichaamsstructuur) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
beoordeling van tractus circulatorius Has intent diagnostische intentie (kwalificatiewaarde) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
beoordeling van tractus circulatorius Method Investigation - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
beoordeling van tractus circulatorius Is a Clinical investigation false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
Magnetocardiography Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Implantation of cardiac biventricular permanent pacemaker using fluoroscopic guidance Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
beeldvorming van hersenen met bloeddoorstroming Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
meten van pulsaties ter hoogte van arteria dorsalis pedis (verrichting) Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Neurovascular assessment Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Doppler study with pulse volume recording (procedure) Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Vagal stimulation Is a False beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Held inspiration Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Held ventilation Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Post volume challenge Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
fonocardiografie Is a False beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
inspanningstolerantietest (verrichting) Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Special cardiovascular system test not done Associated procedure False beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
specieel cardiovasculair onderzoek uitgevoerd (situatie) Associated procedure False beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
elektrocardiografie aangevraagd (situatie) Associated procedure False beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
ECG not done Associated procedure False beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Cardiac function test done Associated procedure False beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Cardiac function test not done Associated procedure False beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Exercise tolerance test not done Associated procedure False beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Cardiological test categorized by action status (navigational concept) Associated procedure False beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
röntgenonderzoek van tractus circulatorius (verrichting) Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Ultrasound procedure on cardiovascular system Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Nuclear medicine diagnostic procedure on cardiovascular system Is a False beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
hartonderzoek met positronemissietomografie (verrichting) Is a False beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Magnetic resonance imaging of heart (procedure) Is a False beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
beeldvormend onderzoek van hartventrikel Is a False beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
scintigrafie van hart Is a False beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
onderzoek van structuur van tractus circulatorius Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
diagnostische verrichting op hart Is a False beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
monitoren van cardiovasculair systeem Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Angiography Is a False beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Diagnostic procedure on blood vessel Is a False beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
radiografie van weke delen van hart (verrichting) Is a False beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cineradiography - heart Is a False beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
postmortale radiografische beeldvorming van hart (verrichting) Is a False beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Injection of medication into left femoral artery using ultrasound guidance (procedure) Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Injection of medication into right femoral artery using ultrasound guidance Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
capillaroscopie (verrichting) Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cardiografie met thoracale impedantie Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
angiocardiografie (verrichting) Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
elektrocardiografie (verrichting) Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Doppler studies Is a False beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Electrocardiographic procedure AND/OR stress testing Is a False beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
flebografie van stent in transjugulaire intrahepatische portosystemische shunt met contrast onder röntgendoorlichting (verrichting) Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van fibrineneerslag uit centraal veneuze katheter onder röntgendoorlichting (verrichting) Is a False beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Quantitative photoplethysmography, venous Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
percutane trombolyse onder röntgendoorlichting Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
percutane transluminale atherectomie onder röntgendoorlichting Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
fluoroscopisch geleide percutane trombectomie (verrichting) Is a False beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
flebografie van transjugulaire intrahepatische portosystemische shunt met contrast met plaatsing van metalen stent onder röntgendoorlichting (verrichting) Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
kwantitatieve fotoplethysmografie van arterie Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Special cardiovascular system procedure (procedure) Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cardiological test categorized by action status (navigational concept) Associated procedure False beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
percutane transluminale insertie van metalen stent in vena brachiocephalica onder röntgendoorlichting Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
onderzoek vanwege perifeer vaatlijden Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Vectorcardiogram Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
fonocardiografie Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Special cardiovascular system test not done Associated procedure False beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
specieel cardiovasculair onderzoek uitgevoerd (situatie) Associated procedure False beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Special cardiovascular system test not done Associated procedure True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Nuclear medicine diagnostic procedure on cardiovascular system Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verrichting op poortaderstelsel onder geleide van beeldvormende techniek Is a False beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Angiography Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
percutane insertie van aortaklep onder röntgendoorlichting Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Imaging of heart (procedure) Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
specieel cardiovasculair onderzoek uitgevoerd (situatie) Associated procedure True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
hartfunctietest (verrichting) Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
exploratie en clippen van aneurysma van cerebrale arterie (verrichting) Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
meten van intima-mediadikte van arteria carotis (verrichting) Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
magnetic resonance imaging van cardiovasculair systeem van foetus (verrichting) Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
duplexscan van arterie van rechter femoropopliteale traject Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
duplexscan van arterie van linker femoropopliteale traject (verrichting) Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
beoordelen van dobutamine stress-MRI (verrichting) Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
echografie van centraal veneuze katheter Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
insertie van filter in vena cava onder röntgendoorlichting (verrichting) Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Monitoring of automatic implantable cardiac defibrillator (procedure) Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Pulse wave velocity measurement (procedure) Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Monitoring of wearable defibrillator (procedure) Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
100% oxygen pulmonary shunt test Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Percutaneous insertion of bioresorbable stent into coronary artery using fluoroscopic guidance (procedure) Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cardiovascular measurement Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
echografie voor biofysisch profiel van foetus met non-stresstest Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
percutane transkatheterembolisatie van intracranieel bloedvat onder röntgendoorlichting Is a True beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cardiografie met thoracale impedantie Is a False beoordeling van tractus circulatorius geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

This concept is not in any reference sets

Back to Start