FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

281301001: Within reference range (qualifier value)


Status: current, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
419284015 Within reference range en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
4554951000146112 binnen referentiebereik nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
4554961000146110 binnen referentie-interval nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
4554971000146116 binnen referentiebereik (kwalificatiewaarde) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
674821011 Within reference range (qualifier value) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

0 descendants.

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Within reference range Is a Reference range comments false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Within reference range Is a Reference range interpretation value true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
Simple goiter Has interpretation True Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Non-toxic nodular goitre Has interpretation True Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Diffuse hyperplastic goiter (disorder) Has interpretation True Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Colloid goiter Has interpretation True Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Non-toxic multinodular goitre Has interpretation True Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Non-toxic uninodular goiter Has interpretation True Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Diffuse goiter Has interpretation True Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Diffuse thyroid goiter without thyrotoxicosis (disorder) Has interpretation True Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
geen afwijkingen vastgesteld in chemische samenstelling van vruchtwater Has interpretation True Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
geen afwijkingen vastgesteld in chemische samenstelling van ascitesvloeistof Has interpretation True Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
arteriële pH binnen referentiebereik Has interpretation True Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
veneuze pH binnen referentiebereik Has interpretation True Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
specieel urologisch onderzoek normaal Has interpretation True Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
urodynamisch onderzoek normaal Has interpretation True Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
creatinineklaring als maat voor glomerulaire filtratie normaal Has interpretation True Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
zuur-base-evenwicht binnen referentiewaarden Has interpretation True Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
creatinekinase binnen referentiebereik Has interpretation True Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
creatinekinase in serum binnen referentiebereik Has interpretation True Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
creatinekinase in plasma binnen referentiebereik Has interpretation True Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
zwangerschap met normale glucosetolerantietest Has interpretation True Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
stollingsfactor I binnen referentiebereik Has interpretation True Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
fibrinolyse binnen referentiebereik Has interpretation True Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
hemostatische functie normaal (bevinding) Has interpretation True Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
volledig bloedbeeld normaal Has interpretation True Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
zuurstofspanning in bloed binnen referentiebereik Has interpretation True Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
aantal granulocyten binnen referentiebereik Has interpretation True Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
normaal gewicht van orgaan Has interpretation True Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Normal sperm (finding) Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
nierfunctietest normaal Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
activiteit van trypsine in feces normaal Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
concentratie van natrium in serum normaal (bevinding) Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
prostaatspecifiek antigeen normaal (bevinding) Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
concentratie van 5'-nucleotidase in serum normaal (bevinding) Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Guthrie-test normaal (bevinding) Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
'mean corpuscular hemoglobin' normaal (bevinding) Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
geen afwijkingen vastgesteld in chemische samenstelling van vruchtwater Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
concentratie van salicylaat normaal (bevinding) Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
concentratie van urinezuur in bloed normaal (bevinding) Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
concentratie van thyroïdstimulerend hormoon in serum normaal (bevinding) Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
albumine in serum normaal (bevinding) Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
bepaling binnen referentiebereik Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
alanineaminotransferase normaal met persisterende viremie bij polymerasekettingreactie (bevinding) Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
concentratie van ureum in bloed normaal Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
concentratie van 17-ketogene steroïden in urine normaal (bevinding) Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
metabole functie normaal Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
reducerende stoffen in feces binnen referentiebereik Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
concentratie van noradrenaline in urine normaal Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
concentratie van 17-bèta-oestradiol in serum normaal (bevinding) Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
serumeiwitten normaal (bevinding) Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
vorm van erytrocyten normaal Has interpretation True Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
totaal serumeiwit normaal Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
eiwit in urine normaal Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
eiwit in urine bij elektroforese normaal Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
'free androgen index' normaal (bevinding) Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
concentratie van humaan placentair lactogeen normaal Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
pancreasamylase in serum normaal Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
piekstroom normaal Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
soortelijk gewicht van pleuravocht normaal Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
bloedgas normaal Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
trombinetijd normaal Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
concentratie van aminozuren in serum normaal (bevinding) Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
concentratie van aspartaataminotransferase in serum normaal Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
ijzergehalte in beenmerg normaal Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
concentratie van glucose normaal (bevinding) Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
alfafoetoproteïne in vruchtwater normaal (bevinding) Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
zweettest normaal Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
titer van antilichaam tegen Mycoplasma normaal Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
cystometrogram normaal Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
longvolumetest normaal Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
hemoglobine normaal (bevinding) Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
hematocriet normaal (bevinding) Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
aantal erytrocyten normaal (bevinding) Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
'mean corpuscular hemoglobin concentration' normaal (bevinding) Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
'mean corpuscular volume' normaal (bevinding) Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
viscositeit van bloedplasma normaal Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
bezinkingssnelheid van erytrocyten normaal (bevinding) Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
aantal leukocyten normaal Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
leukocytendifferentiatie normaal (bevinding) Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
aantal neutrofielen normaal (bevinding) Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
aantal eosinofielen normaal Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
aantal basofielen normaal Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
aantal lymfocyten normaal Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
aantal monocyten normaal Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Platelet count normal Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
stollingstest en/of bloedingstest normaal Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
protrombinetijd normaal (bevinding) Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
INR normaal Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
concentratie van ijzer in serum normaal (bevinding) Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
ferritine in serum normaal Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
totale ijzerbindingscapaciteit normaal Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
cobalamine in serum normaal Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
concentratie van foliumzuur in serum normaal Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
concentratie van foliumzuur in rode bloedcellen normaal (bevinding) Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
concentratie van foliumzuur in volbloed normaal (bevinding) Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
aantal reticulocyten normaal (bevinding) Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
titer van antilichaam tegen streptolysine normaal (bevinding) Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
immunoglobulinen normaal Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
immuno-elektroforese normaal (bevinding) Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
bloedchemie normaal (bevinding) Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
concentratie van ureum en elektrolyten normaal (bevinding) Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
concentratie van T3 in serum normaal (bevinding) Has interpretation False Within reference range geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Page 1 of 4 Next End


This concept is not in any reference sets

Back to Start