FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

283936002: Incision: ostomy (qualifier value)


  Status: retired, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2003. Module: module van internationale editie (metadata)

  Descriptions:

  Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
  422504018 Incision: ostomy en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van beschrijving (metadata): achterhaalde term (metadata)
  677759018 Incision: ostomy (qualifier value) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van beschrijving (metadata): achterhaalde term (metadata)

  0 descendants.

  Expanded Value Set


  Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
  Incision: ostomy Is a Incision - action false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

  Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
  radicale antrostomie van sinus frontalis (verrichting) Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  vergroting van stoma van dunne darm Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Refashioning of jejunostomy Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  aanleggen van ileostoma Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
  aanleggen van tijdelijk ileostoma Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
  revisie van ileostoma Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
  operatief herstel van prolaps van ileostoma Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
  Reduction of prolapse of ileostomy Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
  revisie van cecostomie Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Reduction of prolapse of colostomy Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  revisie van stoma van dunne darm Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Repair of stoma of small intestine Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  aanleggen van percutaan jejunostoma Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  aanleggen van anastomose van ileum volgens Bishop-Koop Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
  enterostomie volgens Santulli Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
  aanleggen van open cecostoma (verrichting) Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  verwijderen van stomabrug Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  verwijderen van brug van colostoma Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  verwijderen van brug van ileostoma Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  aanleggen van continent ileostoma volgens Kock (verrichting) Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
  aanleggen van ileostoma volgens Brooke Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
  aanleggen van continent ileostoma Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
  Ileostomy transplantation to new site Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
  aanleggen van dubbelloops colostoma Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  aanleggen van jejunostoma Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  aanleggen van ontlastend ileostoma (verrichting) Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
  operatief herstel van ileostoma Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
  Miles operation, complete proctectomy Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Construction of end colostomy Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  aanleggen van stoma van lis van colon transversum (verrichting) Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  aanleggen van stoma van lis van colon sigmoideum (verrichting) Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
  operatie van ileostoma Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
  verrichting aan stoma van dunne darm (verrichting) Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  zorg voor jejunostoma Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  aanleggen van ileostoma volgens Gross Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
  aanleggen van bypass van duodenum door anastomose tussen duodenum en jejunum Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  destructie van afwijkend weefsel van ileostoma Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
  percutane cecostomie Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  colectomie van colon transversum met ileostomie (verrichting) Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
  colectomie van colon transversum met colostomie (verrichting) Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  opheffen van ontlastend colostoma (verrichting) Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  totale colectomie en aanleggen van ileostoma Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  totale colectomie en aanleggen van ileostoma en mukeuze fistel van rectum (verrichting) Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  totale colectomie, aanleggen van ileostoma en sluiten van rectumstomp Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  aanleggen van stoma van lis van ileum (verrichting) Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
  subtotale proximale pancreatectomie met pancreaticoduodenectomie en pancreaticojejunostomie Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
  operatief herstel van jejunostoma Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Revision of ileostomy, complicated Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
  Colostomy Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  sluiten van jejunostoma (verrichting) Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Hartmann operation, rectal resection Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  laparoscopisch geleide anterieure resectie van rectum met colostomie Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  aanleggen van enterostoma met uitgestelde opening (verrichting) Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  cecostomie met sonde (verrichting) Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  operatief herstel van rectovesicale fistel met colostomie Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  manuele reductie van geprolabeerd colostoma (verrichting) Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  'two stage'-proctectomie door abdominoperineale resectie met colostomie (verrichting) Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  verzorging en nazorg van colostoma (regime/therapie) Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Temporary colostomy Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  duodenostomie (verrichting) Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Dilation of colostomy stoma Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  totale colectomie via abdomen met proctectomie en aanleggen van ileostoma (verrichting) Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  enterectomie met aanleggen van dubbelloops enterostoma Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  sluiten van colostoma (verrichting) Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Cecostomy Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  colostomie van colon transversum (verrichting) Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  totale abdominale colectomie met ileorectostomie Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  hechten van dunne darm met colostomie Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  excisie van overtollig slijmvlies van jejunostoma Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  aanleggen van permanent ileostoma Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
  aanleggen van permanent colostoma (verrichting) Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  aanleggen van tijdelijk ileostoma met sonde (verrichting) Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
  partiële colectomie met colostomie en aanleggen van mukeuze fistel Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  totale colectomie via abdomen met proctectomie en aanleggen van continent ileostoma (verrichting) Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  opheffen van enterostoma van dunne darm met resectie en anastomose (verrichting) Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Total abdominal colectomy with ileostomy Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  revisie van colostoma (verrichting) Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  'one stage'-proctectomie door abdominoperineale resectie met colostomie (verrichting) Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  sluiten van ileostoma (verrichting) Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
  gecompliceerde revisie van colostoma Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  perineale colostomie Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  sigmoïdostomie Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
  operatief herstel van recto-urethrale fistel met colostomie Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  aanleggen van permanent magnetisch colostoma Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  calico-ileo-neocystostomie Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
  Closure of cecostomy Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Delayed opening colostomy Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Feeding enterostomy of jejunum Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Formation of mucous fistula Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Closure of stoma of small intestine Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Jejunostomy, delayed opening Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Duodenojejunostomy Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Partial colectomy with skin level colostomy Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Skin level cecostomy Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Partial colectomy with ileostomy and creation of mucofistula Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Total esophagectomy with gastropharyngostomy Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
  Ileostomy, delayed opening Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
  Dilation of ileostomy stoma Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
  Excision of redundant mucosa from colostomy Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Jejunostomy Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
  Enterostomy Method False Incision: ostomy geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

  Page 1 of 2 End


  Reference Sets

  referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van concept

  POSSIBLY EQUIVALENT TO association reference set (foundation metadata concept)

  Back to Start