FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

29517004: Destruction of peripheral nerve (procedure)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2005. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
1118181000146117 destructie van perifere zenuw (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
1118191000146115 destructie van perifere zenuw nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
49390012 Destruction of peripheral nerve en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
760420014 Destruction of peripheral nerve (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

86 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
destructie van perifere zenuw (verrichting) Is a destructie van zenuw true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van perifere zenuw (verrichting) Is a Procedure on peripheral nerve false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van perifere zenuw (verrichting) Is a destructie ingedeeld naar orgaansysteem false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van perifere zenuw (verrichting) Procedure site structuur van zenuw (lichaamsstructuur) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
destructie van perifere zenuw (verrichting) Is a operatie van perifere zenuw (verrichting) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van perifere zenuw (verrichting) Procedure site - Direct (attribute) Peripheral nerve structure false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
destructie van perifere zenuw (verrichting) Is a Destruction of tissue (procedure) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van perifere zenuw (verrichting) Method Destruction - action (qualifier value) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
destructie van perifere zenuw (verrichting) Procedure site - Direct (attribute) Peripheral nerve structure true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
destructie van perifere zenuw (verrichting) Method Destruction - action (qualifier value) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
destructie van perifere zenuw (verrichting) Procedure site Peripheral nerve structure false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
destructie van thoracale sympathische zenuw Is a True destructie van perifere zenuw (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intracraniële destructie van nervus accessorius (verrichting) Is a True destructie van perifere zenuw (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intracraniële destructie van nervus acusticus (verrichting) Is a True destructie van perifere zenuw (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van ganglion van spinale zenuw Is a False destructie van perifere zenuw (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cryotherapie van nervus splanchnicus Is a False destructie van perifere zenuw (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief kneuzen van nervus phrenicus Is a False destructie van perifere zenuw (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
avulsie van perifere zenuw Is a False destructie van perifere zenuw (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
chirurgische collaps van long door destructie van nervus phrenicus Is a False destructie van perifere zenuw (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destruction of lesion of peripheral nerve Is a True destructie van perifere zenuw (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
chirurgische collaps van long door destructie van nervus phrenicus Is a True destructie van perifere zenuw (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
cryotherapie van perifere zenuw (verrichting) Is a False destructie van perifere zenuw (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
radiofrequentiegecontroleerde thermische destructie van perivasculaire sympathische zenuw Is a False destructie van perifere zenuw (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intrathecale neurolyse van sacrale zenuwwortels Is a False destructie van perifere zenuw (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
ablatie van nervus splanchnicus Is a False destructie van perifere zenuw (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
ablatie van plexus coeliacus Is a True destructie van perifere zenuw (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
radiofrequente destructie van sympathische zenuw Is a False destructie van perifere zenuw (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
ablatie van uterosacrale zenuw met laparoscopie Is a True destructie van perifere zenuw (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
neurolyse van perifere zenuw (verrichting) Is a True destructie van perifere zenuw (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Crushing of peripheral nerve Is a True destructie van perifere zenuw (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
selectieve denervatie van perifere zenuw Is a True destructie van perifere zenuw (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
chemische ablatie van plexus coeliacus Is a True destructie van perifere zenuw (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief kneuzen van nervus phrenicus Is a False destructie van perifere zenuw (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
zenuw operatief gekneusd Is a False destructie van perifere zenuw (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van nervus pudendus met gebruikmaking van neurolytisch agens Is a True destructie van perifere zenuw (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other specified destruction of peripheral nerve Is a False destructie van perifere zenuw (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destruction of peripheral nerve NOS Is a False destructie van perifere zenuw (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
secundaire neurolyse en 'transfer' van perifere zenuw Is a True destructie van perifere zenuw (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van spinale zenuwwortel Is a True destructie van perifere zenuw (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
echogeleide endoscopische destructie van plexus coeliacus Is a True destructie van perifere zenuw (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
radiofrequente ablatie van perifere zenuw onder röntgendoorlichting (verrichting) Is a True destructie van perifere zenuw (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Destruction of spinal nerve root or ganglion Is a False destructie van perifere zenuw (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
destructie van sympathische zenuw (verrichting) Is a False destructie van perifere zenuw (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intracraniële destructie van nervus vagus (verrichting) Is a True destructie van perifere zenuw (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intracraniële destructie van nervus abducens (verrichting) Is a True destructie van perifere zenuw (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intracraniële destructie van nervus hypoglossus (verrichting) Is a True destructie van perifere zenuw (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intracraniële destructie van nervus oculomotorius (verrichting) Is a True destructie van perifere zenuw (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
percutane ablatie van nervus trigeminus onder röntgendoorlichting Is a True destructie van perifere zenuw (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intracraniële destructie van nervus trochlearis (verrichting) Is a True destructie van perifere zenuw (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intracraniële destructie van nervus facialis (verrichting) Is a True destructie van perifere zenuw (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intracraniële destructie van nervus trigeminus (verrichting) Is a True destructie van perifere zenuw (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intracraniële destructie van ganglion van nervus trigeminus Is a True destructie van perifere zenuw (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
neurectomie van nervus vestibulocochlearis Is a False destructie van perifere zenuw (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
radiofrequente blokkade van perifere zenuw (verrichting) Is a True destructie van perifere zenuw (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

This concept is not in any reference sets

Back to Start