FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

301310005: Finding of face (finding)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2005. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
1226957017 Observation of face en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) referentieset met attribuutwaarden voor reden voor deactivatie van concept: ambigu component
442583017 Finding of face en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
4809281000146116 bevinding betreffende aangezicht nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
4809291000146119 bevinding betreffende facies nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
4809301000146115 bevinding betreffende aangezicht (bevinding) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
4809311000146118 bevinding betreffende gelaat nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
697092014 Finding of face (finding) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

3762 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Finding of face Is a bevinding betreffende regio van hoofd (bevinding) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Finding of face Is a bevinding betreffende algemene observatie van uiterlijk false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Finding of face locatie van bevinding structuur van subregio van hoofd false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Finding of face Is a Head finding (finding) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Finding of face Is a bevinding betreffende regio van hoofd (bevinding) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Finding of face locatie van bevinding structuur van aangezicht true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
Facial bone finding Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Exaggeration of jaw reflex Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Malposition of fetus in face presentation Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
sensatie van linkerzijde van aangezicht afwezig (bevinding) Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
sensatie van rechterzijde van aangezicht afwezig Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Finding of temporomandibular joint Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Finding related to jaw protrusion (finding) Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Pain in face Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
unilaterale afwezigheid van sensibiliteit van aangezicht en romp aan contralaterale zijde Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Gingivae finding Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Jaw reflex delayed Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Nose finding Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Scratch of face Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Temporomandibular joint inflamed Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Facial paresthesia Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Painful tooth socket Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Absent maxilla Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Rumination - mouth Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Ecchymosis of buccal mucosa Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Periorbital erythema (finding) Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
frontale hoofdpijn Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
vlinderexantheem (bevinding) Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
sinushoofdpijn (bevinding) Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Eyelid finding Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
bevinding betreffende lip Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Temporomandibular joint stiff Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
kaakpijn (bevinding) Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
knobbel op aangezicht (bevinding) Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Class III facial skeletal pattern Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Limitation of movement of temporomandibular joint Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Temporomandibular joint laxity Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Excessive growth of facial hair Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Blister of face without infection Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Class II facial skeletal pattern Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Bleeding tooth socket Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Symmetry of mandible Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Weak lateral movement of chin Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
zwakte bij neerwaarts drukken van kin (bevinding) Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
zwelling van aangezicht (bevinding) Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Facial tenderness Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Retained spectacle scale Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Dental restoration failure of periodontal anatomical integrity Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Jaw deviates on opening Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
maskergevoel van Hutchinson (bevinding) Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Class I facial skeletal pattern Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Prominent maxilla Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Pain around eye Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Disorder of face (disorder) Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
hypesthesie van aangezicht (bevinding) Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Orbital separation Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Temporomandibular joint hypermobility Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Tooth finding Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Weakness of face muscles Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Lack of beard growth Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Facial sinus finding Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
wangbijten Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Anterior slant Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Jaundiced appearance of face Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Tenderness over maxillary sinus Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Tenderness over frontal sinus Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Synkinesis of face (finding) Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
oedeem van aangezicht (bevinding) Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Facial profile finding Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Complexion finding Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Facial appearance finding Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Long lower third of face (finding) Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Lesion of skin of face Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Maxillary torus present (finding) Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Dysesthesia of face Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Short lower third of face Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Long middle third of face Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Maxilla finding Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Oculomasticatory myorhythmia (finding) Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Masseter spasm Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Protective splinting of masticatory muscles Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Hypertrophy of muscles of mastication (finding) Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Mass of nasal sinus (finding) Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Broad mandibular arch form Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Narrow maxillary arch form (finding) Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Narrow mandibular arch form Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Broad maxillary arch form (finding) Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Finding of bone height of edentulous mandible (finding) Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Deep mentolabial sulcus Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Increase of chin to throat length Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Decrease of chin to throat length (finding) Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Normal periapical tissue (finding) Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Normal periodontal tissue (finding) Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Periodontal ligament strain (finding) Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Normal oral mucous membrane and osseointegrated bone tissue surrounding dental implant (finding) Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Ptosis of eyebrow Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Problem of jaw (finding) Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Weakness of left facial muscle (finding) Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Weakness of right facial muscle (finding) Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Myokymia of right facial muscle (finding) Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Myokymia of left facial muscle (finding) Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Acute nasolabial angle Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Obtuse nasolabial angle (finding) Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Mandibular implant in situ (finding) Is a False Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Decreased skin turgor of face (finding) Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Shallow mentolabial sulcus Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Lesion of face (finding) Is a True Finding of face geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

This concept is not in any reference sets

Back to Start