FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

3057000: Nerve structure (body structure)


Status: current, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
10190641000146111 structuur van zenuw (lichaamsstructuur) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
10190651000146114 structuur van zenuw nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
1032441000146118 zenuw nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
484636014 Nerve structure en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
6176012 Nerve en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
761588011 Nerve structure (body structure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
796791000146112 nervus nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel

1939 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
structuur van zenuw (lichaamsstructuur) Is a Structure of nervous system (body structure) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
structuur van zenuw (lichaamsstructuur) Part of gehele systema nervosum (lichaamsstructuur) false aanvullende relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
occulte neuropathie locatie van bevinding True structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
primaire neurolyse en 'transfer' van perifere zenuw Procedure site False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
inflammatoire en toxische neuropathie locatie van bevinding True structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
operatie van zenuw (verrichting) Procedure site False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
neuroplastiek Procedure site False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
injectie in zenuw (verrichting) Procedure site False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
heelkundige lokale anesthesie Procedure site False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Ciliospinal reflex negative locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Ciliospinal reflex positive locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Radial reflex absent locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Abdominal reflex absent locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cremasteric reflex negative locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Cremasteric reflex positive locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Plantar response-L=flexor locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Plantar response-R=flexor locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Left corneal reflex absent locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Right corneal reflex absent locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Knee reflex absent locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Ankle reflex absent locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Triceps reflex absent locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Biceps reflex absent locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Jaw reflex absent locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatief herstel van oud zenuwletsel Procedure site False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
splitsing/destructie van zenuw Procedure site False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Neuralgia/neuritis - multiple locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Neuralgia/neuritis - forearm locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Neuralgia/neuritis - hand locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Neuralgia/neuritis - pelvis/thigh locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Polyneuropathy and mononeuropathy locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
neuropathie bij secundaire systemische amyloïdose (aandoening) locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Nerve decompressed Procedure site False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Nerve decompressed Procedure site False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
zenuwgrafting (verrichting) Procedure site False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Roussy-Levy syndrome locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
hersenonderzoek Procedure site False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
niet-chirurgische biopsie van zenuw (verrichting) Procedure site False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Amyloid polyneuropathy locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Ischemic peripheral neuropathy locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Anterior ethmoidal nerve syndrome locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Tympanic plexus neuralgia syndrome locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
polyneuropathie bij porfyrie locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Diphtheritic peripheral neuritis locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Photoptarmosis locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Increased flexor reflex locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Decreased flexor reflex locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Increased stretch reflex locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Decreased stretch reflex locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Decreased cremasteric reflex locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Segmental vagectomy Procedure site False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other specified exploration of cranial nerve Procedure site False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Exploration of cranial nerve NOS Procedure site False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Destruction of spinal nerve root NEC Procedure site False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Destruction of lesion of peripheral nerve NEC Procedure site False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other specified extirpation of lesion of peripheral nerve Procedure site False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Extirpation of lesion of peripheral nerve NOS Procedure site False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Exploration of peripheral nerve NEC Procedure site False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Denervation of spinal facet joint of cervical vertebra NEC Procedure site False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Denervation of spinal facet joint of thoracic vertebra NEC Procedure site False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Denervation of spinal facet joint of lumbar vertebra NEC Procedure site False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Radiofrequency controlled thermal denervation of spinal facet joint of vertebra NEC Procedure site False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Other specified denervation of spinal facet joint of vertebra Procedure site False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Denervation of spinal facet joint of vertebra NOS Procedure site False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Epidural anesthetic NEC Procedure site False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Other specified spinal anesthetic Procedure site False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Spinal anesthetic NOS Procedure site False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Injection of local anesthetic NEC Procedure site False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Local anesthetic NEC Procedure site False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other specified local anesthetic Procedure site False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Local anesthetic NOS Procedure site False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other specified trigeminal neuralgia locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Trigeminal neuralgia NOS locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Lumbosacral root lesions NEC locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Nerve root and plexus compressions in other dorsopathies locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Other nerve root or plexus disorder locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Nerve root or plexus disorder NOS locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Other idiopathic peripheral neuropathy locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other idiopathic peripheral neuropathy NOS locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Acute infective polyneuritis NOS locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Polyneuropathy in collagen vascular disease NOS locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Polyneuropathy in disease NOS locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other toxic agent polyneuropathy locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other toxic or inflammatory neuropathy locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
[X]Paraneoplastic neuromyopathy and neuropathy locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
[X]Other nerve root and plexus disorders locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
[X]Nerve root and plexus compressions in neoplastic disease classified elsewhere locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
[X]Nerve root and plexus compressions in other dorsopathies locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
[X]Nerve root and plexus compressions in other diseases classified elsewhere locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
[X]Other hereditary and idiopathic neuropathies locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
[X]Other inflammatory polyneuropathies locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
[X]Other specified polyneuropathies locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
[X]Polyneuropathy in infectious and parasitic diseases classified elsewhere locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
[X]Polyneuropathy in neoplastic disease classified elsewhere locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
[X]Polyneuropathy in other endocrine and metabolic diseases classified elsewhere locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
[X]Polyneuropathy in nutritional deficiency classified elsewhere locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
[X]Polyneuropathy in systemic connective tissue disorders classified elsewhere locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
[X]Polyneuropathy in other musculoskeletal disorders classified elsewhere locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
[X]Polyneuropathy in other diseases classified elsewhere locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
[X]Inflammatory polyneuropathy, unspecified locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
[X]Polyneuropathy, unspecified locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Neuralgia, neuritis and radiculitis unspecified locatie van bevinding False structuur van zenuw (lichaamsstructuur) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Page 1 of 27 Next End


Reference Sets

Anatomy structure and entire association reference set (foundation metadata concept)

Anatomy structure and part association reference set (foundation metadata concept)

simpele referentieset voor pathologie (metadata)

Back to Start