FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

312850006: voorgeschiedenis met aandoening (situatie)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jul 2004. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
2986733013 History of disorder (situation) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
2986957019 History of disorder en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
456640012 H/O: Disorder en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
4947201000146117 voorgeschiedenis met aandoening (situatie) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
4947211000146115 aandoening in anamnese nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
4947221000146113 voorgeschiedenis met ziekte nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
4947231000146110 voorgeschiedenis met aandoening nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm

840 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
History of disorder (situation) Is a Past medical history of false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
History of disorder (situation) Subject relationship context (attribute) Subject of record (person) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
History of disorder (situation) Associated finding Disease false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
History of disorder (situation) Finding context (attribute) Known present (qualifier value) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
History of disorder (situation) Temporal context (attribute) In the past (qualifier value) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
History of disorder (situation) Is a voorgeschiedenis met bloedziekte false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
History of disorder (situation) Is a History of clinical finding in subject (situation) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
History of disorder (situation) Associated finding Disease true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
History of disorder (situation) Finding context (attribute) Known present (qualifier value) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
History of disorder (situation) Subject relationship context (attribute) Subject of record (person) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
History of disorder (situation) Temporal context (attribute) In the past (qualifier value) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
History of disorder (situation) Associated finding Personal history finding false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
History of strabismus (situation) Is a True History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
History of intracranial hemorrhage Is a True History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
History of gangrenous disorder Is a True History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
History of coma (situation) Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
History of eyelid ptosis Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorgeschiedenis met nachtelijke hypoglykemie Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorgeschiedenis met rustpijn door perifeer vaatlijden Is a True History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorgeschiedenis met abruptio placentae Is a True History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorgeschiedenis met schouderdystocie Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
H/O: birth trauma Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorgeschiedenis met nystagmus (situatie) Is a True History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorgeschiedenis met aandoening van regio van oog Is a True History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorgeschiedenis met complicatie optredend tijdens partus Is a True History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorgeschiedenis met complicatie van kraamperiode Is a True History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorgeschiedenis met resusantagonisme met invloed op zwangerschap Is a True History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorgeschiedenis met aandoening van zenuwstelsel Is a True History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
History of blackout Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
History of menstrual disorder (situation) Is a True History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
H/O: nutritional disorder Is a True History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
H/O: purpura Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
H/O: attempted suicide Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorgeschiedenis met neuralgie van nervus trigeminus (situatie) Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
H/O: Bell's palsy Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
H/O: visual disturbance Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
H/O: rheumatic fever Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
H/O: appendicitis Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
H/O: abdominal hernia Is a True History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
H/O: liver disease Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
H/O: recurrent cystitis Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
H/O: urethral stricture Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
H/O: cleft palate Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
History of cleft lip (situation) Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
H/O: injury Is a True History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
H/O: poisoning Is a True History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
History of drug allergy Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorgeschiedenis met niet-medicamenteuze allergie (situatie) Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
History of food allergy Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
History of plant allergy Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorgeschiedenis met meerdere allergieën Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
H/O: miscarriage Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
History of one abortion Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
H/O: infertility - female Is a True History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
History of obstetric problem Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
History of peptic ulcer (situation) Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
History of colitis (situation) Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorgeschiedenis met significante aandoening van knie Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
History of duodenal ulcer (situation) Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
History of gastric ulcer (situation) Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
History of gallbladder disease (situation) Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
History of gastrointestinal bleed Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
H/O: gallstones Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
History of cat allergy Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
History of substance abuse Is a True History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
H/O: amblyopia Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
H/O: obesity Is a True History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
History of coagulation defect (situation) Is a True History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorgeschiedenis met infertiliteit van man Is a True History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorgeschiedenis met hemolytische aandoening (situatie) Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
History of - fetal loss (context-dependent category) Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
History of anemia (situation) Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
H/O: male genital disorder Is a True History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
H/O: prostatism Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
H/O: head injury Is a True History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorgeschiedenis met ectopische zwangerschap Is a True History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorgeschiedenis met bloeding antepartum (situatie) Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
H/O: eclampsia Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
H/O: severe pre-eclampsia Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
History of postpartum haemorrhage Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorgeschiedenis met langdurige partus (situatie) Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorgeschiedenis met bloedziekte Is a True History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
History of gastrointestinal disease (situation) Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
History of biliary disease (situation) Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
History of urinary disease (situation) Is a True History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
History of abortion Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorgeschiedenis met onopzettelijke naaldverwonding (situatie) Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
History of anesthesia problem (situation) Is a True History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorgeschiedenis met herhaaldelijke overdosis Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
History of melena Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
H/O: infectious disease Is a True History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorgeschiedenis met psychiatrische stoornis Is a True History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
doorgemaakte pathologie van oog (situatie) Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
H/O: ear disorder Is a True History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
H/O: respiratory disease Is a True History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
H/O: male genital disorder Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
H/O: skin disorder Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
H/O: congenital anomaly Is a True History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorgeschiedenis met perinatale aandoening Is a True History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
H/O: drug dependency Is a True History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorgeschiedenis met atopie Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorgeschiedenis met hoofdpijn na durale punctie Is a True History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
History of lymphadenopathy (situation) Is a True History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
History of knee problem (situation) Is a True History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
History of endocrine disorder (situation) Is a True History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
History of metabolic disorder (situation) Is a True History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
voorgeschiedenis met bloedziekte Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
History of central nervous system disorder (situation) Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
History of gastrointestinal disease (situation) Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
History of urinary disease (situation) Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
History of musculoskeletal disease (situation) Is a True History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
History of - nutrition disorder (context-dependent category) Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
History of kidney disease (situation) Is a False History of disorder (situation) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Page 1 of 2 End


This concept is not in any reference sets

Back to Start