FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

31627007: structuur van neuromusculaire overgang (celstructuur)


Status: current, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
1187914012 Neuromuscular junction (cell structure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
1260381000146115 motorische eindplaat nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
196865016 Neuromuscular junction en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
4238441000146118 neuromusculaire overgang nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
52857010 Myoneural junction en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
52858017 Motor end plate en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: acceptabel
7982421000146111 structuur van neuromusculaire overgang (celstructuur) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
7982431000146113 structuur van neuromusculaire overgang nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
817981000146112 junctio neuromuscularis nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
817991000146114 synapsis neuromuscularis nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel

0 descendants.

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Neuromuscular junction (cell structure) Is a gedeelte van zenuw true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Neuromuscular junction (cell structure) Part of Entire cell (cell) false aanvullende relatie existentiële restrictie (metadata)
Neuromuscular junction (cell structure) Part of Skeletal muscle fiber false aanvullende relatie existentiële restrictie (metadata)
Neuromuscular junction (cell structure) Is a Peripheral motor structure true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Neuromuscular junction (cell structure) Is a Sarcolemma structure (cell structure) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Neuromuscular junction (cell structure) Is a structuur van zenuw (lichaamsstructuur) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Neuromuscular junction (cell structure) Part of gehele skeletspierstelsel false aanvullende relatie existentiële restrictie (metadata)
Neuromuscular junction (cell structure) Part of Entire sarcolemma (cell structure) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Neuromuscular junction (cell structure) Part of tweede motorneuron false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Neuromuscular junction (cell structure) Part of gehele perifere zenuwstelsel false aanvullende relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
Neurol. diag. proced. - NOS Procedure site False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other specified neurophysiological operation Procedure site False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Neurophysiological operation NOS Procedure site False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Myasthenia gravis NOS locatie van bevinding False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Myoneural disorder NOS locatie van bevinding False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
[X]Diseases of myoneural junction and muscle locatie van bevinding False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
[X]Other specified myoneural disorders locatie van bevinding False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
[X]Myasthenic syndromes in endocrine diseases classified elsewhere locatie van bevinding False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
[X]Other myasthenic syndromes in neoplastic disease classified elsewhere locatie van bevinding False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
[X]Myasthenic syndromes in other diseases classified elsewhere locatie van bevinding False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other specific myoneural disorder locatie van bevinding False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
penicillaminegeïnduceerde myasthenie locatie van bevinding True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
aandoening van neuromusculaire overgang door intake van organische fosforverbinding locatie van bevinding True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
neuromusculaire blokkade door antibiotica locatie van bevinding True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Drug-induced myasthenia locatie van bevinding True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
toxische aandoening van neuromusculaire overgang locatie van bevinding True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
pelagische paralyse locatie van bevinding True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Monofilament foot sensation test Procedure site False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
paralyse door beet door teek locatie van bevinding True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
genetisch bepaalde myasthenie (aandoening) locatie van bevinding True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
persisterende neonatale myasthenia gravis locatie van bevinding True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
myasthenia gravis op jeugdige of volwassen leeftijd (aandoening) locatie van bevinding True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
abnormaliteit van synapsblaasjes locatie van bevinding True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
myasthenia gravis met exacerbatie locatie van bevinding True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
volwassen vorm van myasthenia gravis locatie van bevinding True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
myasthenia gravis zonder exacerbatie locatie van bevinding True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Pseudomyopathic myasthenia locatie van bevinding True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
afname van amplitude van actiepotentiaal van motorische eindplaat zonder deficiëntie van acetylcholinereceptoren (aandoening) locatie van bevinding True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Congenital and developmental myasthenia locatie van bevinding False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Congenital and developmental myasthenia locatie van bevinding False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
neonatale myasthenia gravis locatie van bevinding True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Transient neonatal myasthenia locatie van bevinding True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Ocular myasthenia locatie van bevinding True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
juveniele vorm van myasthenia gravis locatie van bevinding True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
myasthenia gravis met thymoom locatie van bevinding True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
familiaire infantiele myasthenie (aandoening) locatie van bevinding True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
gegeneraliseerde myasthenie locatie van bevinding True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
oculaire myasthenie met strabismus (aandoening) locatie van bevinding True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Acetylcholine resynthesis deficiency locatie van bevinding True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Congenital myasthenic syndrome (disorder) locatie van bevinding True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Congenital end-plate acetylcholine receptor deficiency locatie van bevinding True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Myasthenia gravis locatie van bevinding True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
mogelijk defect van synthese van acetylcholine of opname van acetylcholine in synapsblaasjes (aandoening) locatie van bevinding True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Myasthenic crisis locatie van bevinding True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Rippling muscle disease with myasthenia gravis (disorder) locatie van bevinding True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Amyotonia congenita locatie van bevinding True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
aandoening van neuromusculaire overgang door botulinetoxine locatie van bevinding True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
testen van motorische eindplaat Procedure site - Direct (attribute) True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
congenitaal myastheen syndroom locatie van bevinding True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
myopathie bij myasthenia gravis locatie van bevinding True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
gastro-intestinale elektromyografie Procedure site False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
elektromyografie van maag Procedure site False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Burge-test voor vagotomie (verrichting) Procedure site False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Disorder of neuromuscular transmission locatie van bevinding True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
Amyotonia congenita locatie van bevinding False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
myastheen syndroom door andere aandoening locatie van bevinding True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
myastheen syndroom door hypothyreoïdie locatie van bevinding True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
myastheen syndroom door pernicieuze anemie locatie van bevinding True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
myastheen syndroom door thyrotoxicose locatie van bevinding True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Congenital and developmental myasthenia locatie van bevinding False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
myastheen syndroom door diabetes mellitus (aandoening) locatie van bevinding True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Myasthenic syndrome due to other malignancy locatie van bevinding False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Myasthenic syndrome due to disease NOS locatie van bevinding False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Romberg test (procedure) Procedure site False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Foodborne botulism (disorder) locatie van bevinding False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Wound botulism (disorder) locatie van bevinding False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Infection caused by Clostridium botulinum locatie van bevinding False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
biopsie van motorische eindplaat (verrichting) Procedure site - Direct (attribute) False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
oculaire myasthenie met strabismus (aandoening) locatie van bevinding False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Congenital neuromuscular junction disorder (disorder) locatie van bevinding True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
myasthenia gravis met MuSK-antilichamen locatie van bevinding False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
myasthenia gravis met acetylcholinereceptorantilichamen locatie van bevinding False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
auto-immuunziekte van neuromusculaire overgang locatie van bevinding True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
Neuromuscular stimulation (regime/therapy) Procedure site False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Weight and pulley systems using proprioceptive neuromuscular facilitation patterns (regime/therapy) Procedure site False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
inductie van neuromusculaire blokkade Procedure site - Direct (attribute) False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
antagoneren van neuromusculaire blokkade Procedure site False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Muscle paralysis (procedure) Procedure site False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Percutaneous implantation of neurostimulator electrodes into neuromuscular component Procedure site False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
testen van motorische eindplaat Procedure site - Direct (attribute) False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
neuromusculaire revalidatie Procedure site False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Neuromuscular procedure Procedure site False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Neuromuscular diagnostic procedure (procedure) Procedure site False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Acquired neuromuscular ptosis (disorder) locatie van bevinding True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
biopsie van motorische eindplaat (verrichting) Procedure site - Direct (attribute) False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
myasthenia gravis met MuSK-antilichamen locatie van bevinding True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
myasthenia gravis met acetylcholinereceptorantilichamen locatie van bevinding True Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
Rotational test Procedure site False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
biopsie van motorische eindplaat (verrichting) Procedure site False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 3
genetisch bepaalde myasthenie (aandoening) locatie van bevinding False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
familiaire infantiele myasthenie (aandoening) locatie van bevinding False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Acetylcholine resynthesis deficiency locatie van bevinding False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Congenital myasthenic syndrome (disorder) locatie van bevinding False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Congenital end-plate acetylcholine receptor deficiency locatie van bevinding False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Pseudomyopathic myasthenia locatie van bevinding False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
mogelijk defect van synthese van acetylcholine of opname van acetylcholine in synapsblaasjes (aandoening) locatie van bevinding False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Congenital end-plate acetylcholinesterase deficiency locatie van bevinding False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
afname van amplitude van actiepotentiaal van motorische eindplaat zonder deficiëntie van acetylcholinereceptoren (aandoening) locatie van bevinding False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
abnormaliteit van synapsblaasjes locatie van bevinding False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Infantile botulism locatie van bevinding False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
penicillaminegeïnduceerde myasthenie locatie van bevinding False Neuromuscular junction (cell structure) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Page 1 of 3 Next End


This concept is not in any reference sets

Back to Start