FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

359715005: verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis (verrichting)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
1165101000146115 verrichting op bovenste deel van maag-darmkanaal nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
2326811000146118 verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
474840010 Upper gastrointestinal procedure en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
733724012 Upper gastrointestinal procedure (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
9170121000146117 verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm

1254 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis Is a Operation on gastrointestinal tract false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis Is a Procedure on gastrointestinal tract (procedure) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis Procedure site Upper gastrointestinal tract structure true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis Method chirurgische handeling false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
percutane endoscopische gastrostomie met plaatsen van katheter (verrichting) Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Endoscopy and biopsy of upper gastrointestinal tract (procedure) Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Endoscopy of upper gastrointestinal tract and tattooing (procedure) Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
zorg voor voedingssonde (verrichting) Is a True verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
endoscopie van bovenste deel van tractus gastrointestinalis Is a True verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Ligation of gastric varices Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
subtotale proximale pancreatectomie met pancreaticoduodenectomie en pancreaticojejunostomie Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatie van bovenste deel van spijsverteringskanaal Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatie van bovenste deel van maag-darmkanaal (verrichting) Is a True verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
opheffen van cholecystogastrostoma (verrichting) Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanleggen van anastomose tussen ductus choledochus en maag Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Excisional biopsy of lesion of esophagus Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Pharyngo-oesophageal repair Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
opheffen van gastroduodenostoma Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Transplantation of tissue of oesophagus Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Incisional biopsy of oesophagus Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fulguration of lesion of oesophagus Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Chemosurgery of lesion of oesophagus Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
sluiten van gastro-oesofageale fistel Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Closure of gastrojejunostomy Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Pancreas to stomach anastomosis Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Closure of esophageal fistula by cervical approach Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
maagoperatie (verrichting) Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
duodenoscopie met biopsie (verrichting) Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fixation of rumen of stomach Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
sluiten van cholecystoduodenale fistel Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Checking position of nasogastric tube Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
intubatie van tractus gastrointestinalis via gastrostomiekatheter Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van orogastrische sonde (verrichting) Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
maagintubatie (verrichting) Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Endoscopic examination of esophagus, stomach and duodenum Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
maagintubatie (verrichting) Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Nasogastric tube aspiration Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Control of hemorrhage of stomach Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
oesofagogastroduodenoscopie (verrichting) Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Nasogastric tube removal Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Nasogastric tube irrigation Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
fulguratie van afwijkend weefsel van duodenum Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatie met revisie van maaganastomose (verrichting) Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
inbrengen van naso-oesofageale sonde Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van nasoduodenale sonde Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
endoscopie van oesofagus (verrichting) Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
duodenoscopie (verrichting) Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Intubation of esophagus and instillation of acid or alkali however further qualified Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
inbrengen van sonde in duodenum voor pancreasfunctieonderzoek (verrichting) Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatie van oesofagus (verrichting) Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Choledochostomy with transduodenal sphincteroplasty Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Closure of aortoduodenal fistula Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Hepatoduodenostomy Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Stomach excision Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Chemosurgery of stomach lesion Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Transposition of tissue of stomach Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
endoscopie van maag (verrichting) Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Repair of stoma of stomach Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Endoscopic ultrasound of upper gastrointestinal tract Is a True verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
brachytherapie van bovenste deel van maag-darmkanaal met 'preloading' (verrichting) Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
brachytherapie van bovenste deel van maag-darmkanaal met 'afterloading' (verrichting) Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
plaatsen van antirefluxprothese Is a True verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
röntgencontrastonderzoek van bovenste deel van tractus gastrointestinalis Is a True verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on esophagus Is a True verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on stomach Is a True verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Procedure on duodenum Is a True verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatie van bovenste deel van spijsverteringskanaal Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Radiologic examination of upper gastrointestinal tract with kidney-ureter-bladder (procedure) Is a True verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Diagnostic radiography of upper gastrointestinal tract with serial films Is a True verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fiberoptic endoscopic extirpation of lesion of upper gastrointestinal tract Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
fiberoptische endoscopische lusresectie van afwijkend weefsel van bovenste gedeelte van tractus gastrointestinalis Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fibreoptic endoscopic cauterisation of lesion of upper gastrointestinal tract Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fiberoptic endoscopic sclerotherapy to lesion of upper gastrointestinal tract Is a True verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Repair of choledochoduodenal fistula Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Hepatogastrostomy Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Nasogastric tube removal Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Incision of duodenum Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
röntgendoorlichting van bovenste deel van tractus gastrointestinalis (verrichting) Is a True verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fiberoptic endoscopic insertion of prosthesis into upper gastrointestinal tract Is a True verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fiberoptic endoscopic removal of foreign body from upper gastrointestinal tract Is a True verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
fiberoptische endoscopie met biopsie van afwijkend weefsel van bovenste deel van tractus gastrointestinalis (verrichting) Is a True verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Diagnostic fiberoptic endoscopic examination of upper gastrointestinal tract Is a True verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fibreoptic oesophagogastroduodenoscopy Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Endoscopic examination of esophagus, stomach and duodenum Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
fiberoptische endoscopische lusresectie van afwijkend weefsel van bovenste gedeelte van tractus gastrointestinalis Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fibreoptic endoscopic cauterisation of lesion of upper gastrointestinal tract Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
fiberoptische endoscopie met biopsie van afwijkend weefsel van bovenste deel van tractus gastrointestinalis (verrichting) Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
inbrengen van sonde in duodenum voor pancreasfunctieonderzoek (verrichting) Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
transplantatie van pancreas en duodenum Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fiberoptic endoscopic dilation of upper gastrointestinal tract Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
biopsie van duodenum met Crosby-capsule Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Repair of stomach and/or duodenum (procedure) Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Operative oesophagogastroduodenoscopy Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
oesofagogastroduodenoscopie via stoma Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
diagnostische gastroscopie via stoma Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fluorescein-string test for upper GI bleeding Is a True verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Endoscopic transluminal drainage of pancreas (procedure) Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
oesofagogastroduodenoscopie met verwijderen van stent (verrichting) Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Endoscopy of upper gastrointestinal tract and removal of foreign body (procedure) Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Therapeutic esophagogastroduodenoscopy (procedure) Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Esophagogastroduodenoscopy with video capsule (procedure) Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
oesofagogastroduodenoscopie met injectie met botulinetoxine (verrichting) Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Diagnostic esophagogastroduodenoscopy (procedure) Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanleggen van anastomose van oesofagus, maag en/of duodenum (verrichting) Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
inbrengen van nasoduodenale sonde Is a False verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Page 1 of 2 End


This concept is not in any reference sets

Back to Start