FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

359722002: Upper gastrointestinal operation (procedure)


Status: current, Sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2007. Module: module van internationale editie (metadata)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
1109011000146118 operatie van bovenste deel van maag-darmkanaal (verrichting) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
1109021000146111 operatie van bovenste deel van maag-darmkanaal nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
474861015 Upper gastrointestinal operation en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm
733953016 Upper gastrointestinal operation (procedure) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig module van internationale editie (metadata) Brits-Engelse taalreferentieset: voorkeursterm

857 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
operatie van bovenste deel van maag-darmkanaal (verrichting) Is a verrichting op bovenste deel van tractus gastrointestinalis true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatie van bovenste deel van maag-darmkanaal (verrichting) Is a Operation on gastrointestinal tract (procedure) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatie van bovenste deel van maag-darmkanaal (verrichting) Procedure site structuur van romp false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2
operatie van bovenste deel van maag-darmkanaal (verrichting) Method chirurgische handeling false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
operatie van bovenste deel van maag-darmkanaal (verrichting) Is a operatie van bovenste deel van spijsverteringskanaal true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatie van bovenste deel van maag-darmkanaal (verrichting) Method chirurgische handeling true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
operatie van bovenste deel van maag-darmkanaal (verrichting) Procedure site Upper gastrointestinal tract structure true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
operatie van bovenste deel van maag-darmkanaal (verrichting) Procedure site Upper gastrointestinal tract structure false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 1
operatie van bovenste deel van maag-darmkanaal (verrichting) Method chirurgische handeling false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata) 2

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
Fiberoptic endoscopic coagulation of hemorrhage of upper gastrointestinal tract (procedure) Is a True operatie van bovenste deel van maag-darmkanaal (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fiberoptic endoscopic excision of lesion of mucous membrane of upper gastrointestinal tract Is a True operatie van bovenste deel van maag-darmkanaal (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatie van duodenum (verrichting) Is a False operatie van bovenste deel van maag-darmkanaal (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
brachytherapie van bovenste deel van maag-darmkanaal met 'preloading' (verrichting) Is a False operatie van bovenste deel van maag-darmkanaal (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
brachytherapie van bovenste deel van maag-darmkanaal met 'afterloading' (verrichting) Is a False operatie van bovenste deel van maag-darmkanaal (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Revision of antireflux operation (procedure) Is a True operatie van bovenste deel van maag-darmkanaal (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
maagoperatie (verrichting) Is a True operatie van bovenste deel van maag-darmkanaal (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatie van oesofagus (verrichting) Is a True operatie van bovenste deel van maag-darmkanaal (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
operatie van duodenum (verrichting) Is a True operatie van bovenste deel van maag-darmkanaal (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanpassen van Angelchik-prothese Is a False operatie van bovenste deel van maag-darmkanaal (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fiberoptic endoscopic extirpation of lesion of upper gastrointestinal tract Is a True operatie van bovenste deel van maag-darmkanaal (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
fiberoptische endoscopische lusresectie van afwijkend weefsel van bovenste gedeelte van tractus gastrointestinalis Is a True operatie van bovenste deel van maag-darmkanaal (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fibreoptic endoscopic cauterisation of lesion of upper gastrointestinal tract Is a True operatie van bovenste deel van maag-darmkanaal (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Fiberoptic endoscopic dilation of upper gastrointestinal tract Is a True operatie van bovenste deel van maag-darmkanaal (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Repair of stomach and/or duodenum (procedure) Is a True operatie van bovenste deel van maag-darmkanaal (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
fiberoptische endoscopische fotodynamische therapie van afwijkend weefsel van bovenste gedeelte van tractus gastrointestinalis Is a True operatie van bovenste deel van maag-darmkanaal (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
rubberbandligatie van varices van bovenste deel van tractus gastrointestinalis met flexibele endoscoop Is a True operatie van bovenste deel van maag-darmkanaal (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
sluiten van geperforeerde peptische zweer Is a True operatie van bovenste deel van maag-darmkanaal (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
verwijderen van geïmplanteerde antirefluxprothese Is a True operatie van bovenste deel van maag-darmkanaal (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
aanpassen van geïmplanteerde antireflux-prothese (verrichting) Is a False operatie van bovenste deel van maag-darmkanaal (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Revision gastroduodenal anastomosis Is a True operatie van bovenste deel van maag-darmkanaal (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Other specified operations on upper digestive tract Is a False operatie van bovenste deel van maag-darmkanaal (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Upper digestive tract operations NOS Is a False operatie van bovenste deel van maag-darmkanaal (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
overhechten van krater van peptische zweer (verrichting) Is a False operatie van bovenste deel van maag-darmkanaal (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Endoscopy of upper gastrointestinal tract and excision of lesion (procedure) Is a True operatie van bovenste deel van maag-darmkanaal (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
Therapeutic fiberoptic endoscopic surgical procedure on upper gastrointestinal tract Is a True operatie van bovenste deel van maag-darmkanaal (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
antirefluxoperatie Is a True operatie van bovenste deel van maag-darmkanaal (verrichting) geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

This concept is not in any reference sets

Back to Start